Informace u výuce ruštiny na naší škole

S výukou ruského jazyka se na nižším gymnáziu začíná v tercii 4 hodinami týdn a pokračuje v kvartě 3 hodinami týdně. Na vyšším gymnáziu je výuka realizována s následující týdenní hodinovou dotací: v kvintě a 1. ročníku 3 hodiny, v sextě a 2. ročníku 4 hodiny, v septimě a 3. ročníku 3 hodiny a v oktávě a 4. ročníku 3 hodiny.

Vzdělávání vede k osvojení mluvené i psané podoby jazyka od úplných začátků až po úroveň B1 podle Společného evropského referenční rámce pro jazyky.

Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností žáků dorozumět se v ruském jazyce v běžných situacích. Ve výuce pracujeme s učebnicí Raduga po novomu, jejíž součástí je pracovní sešit. Dále používáme zvukové nahrávky, texty z internetu a časopisů, videonahrávky, hry, fotografie, hudební nahrávky a další dostupné autentické materiály.

V septimě a oktávě osmiletého gymnázia a ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia.mají žáci možnost chodit do semináře z ruské konverzace s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář z ruské konverzace je určen především pro žáky, kteří se budou připravovat na základní úroveň komplexní maturitní zkoušky z ruského jazyka, pro žáky, kteří se  budou připravovat na přijímací zkoušky na vysokou školu, ale i pro žáky, kteří se chtějí zdokonalit ve svých řečových dovednostech v ruském jazyce.

Žáci mají možnost zúčastnit se školního kola konverzační soutěže v ruském jazyce a vítězové pokračují do kola krajského, popřípadě ústředního. Žáci našeho gymnázia opakovaně dosahují v soutěži skvělých výsledků, včetně kola ústředního.

Exkurze do Ruského střediska vědy a kultury v Praze - příspěvek č.2

Dne 17.4. 2012 se studenti naší školy, kteří studují ruský jazyk, vydali na exkurzi do Ruského centra vědy a kultury v Praze.

Vyslechli jsme přednášku o rukém školství. Dozvěděli jsme se, že mezi naším a ruským školstvím existují 3 hlavní rozdíly.

Tím prvním rozdílem je délka prázdnin – zatímco u nás trvají měsíce dva, ruské jsou o měsíc delší. Liší se také známkování. V naší republice se považuje za nejlepší známku jednička, v Rusku pětka. Jejich známkování je tedy opačné. Poslední odlišností je délka vzdělávání dětí. Nejmenší děti navštěvují “dětský sad”, a to do šesti let, pak přichází na základní školu, kde se učí do šestnácti let. První stupeň trvá pouze čtyři roky a žáky učí jeden učitel. Po přechodu na vyšší stupeň se spektrum učitelů a předmětů značně rozšíří. Po ukončení školy se žáci mohou rozhodnout, zda půjdou pracovat, nebo jakou vysokou školu půjdou studovat. Na vysoké škole se z žáků stávají studenti.

Číst dál: Exkurze do Ruského střediska vědy a kultury v Praze - příspěvek č.2

Den ruského jazyka na GJŠ proběhl

dr-3591V rámci Dne ruského jazyka na GJŠ se konala akce pro studenty v aule. Shlédli jsme divadelní představení, a pak nás student maturitního ročníku Roland Havlín naučil zpívat ruskou písničku.

Akce se zdařila, všichni zúčastnění se bavili a ani technika nestávkovala, nýbrž pomáhala. Studenti-herci nám slíbili, že svoji hru ještě zopakují před jiným publikem.

M. Küchler

Číst dál: Den ruského jazyka na GJŠ proběhl

Divadelní představení "Eugen Oněgin" v Brně

1277Dne 8. února studenti třídy 3.b navštívili operní představeni Eugen Onegin v Brně, pod dohledem paní profesorky Ivany Kremelové a Vladimíry  Králové.

Opera se hrála v Janáčkově Národním divadle. Celá opera byla hraná v ruském jazyce. Opera byla rozdělena do dvou částí. Výkon operních herců byl neuvěřitelný.Kulisy i kostýmy detailně vystihovaly ruskou kulturu i zachycovaly tehdejší dobu a zvyky. Hudba přesně vystihovala dané scény a byla úžasná.

Pro lidi, kteří nerozuměli ruskému jazyku byl připraven překlad v podobě titulků nad oponou. Opera byla tak dokonalá, že zvedala návštěvníky ze sedadel. Mně se opera velice líbila a hlavně pěvecký přednes některých herců.

Šeďa Jakub, 3b

 

Den otevřených dveří - v ruštině

Výstavka učebnic, studijních materiálů a žákovských prací.

Marek Küchler

Číst dál: Den otevřených dveří - v ruštině

Cesty po Rusku - vyprávění p. Pohanky

Akce se konala pro studenty třetích ročníků. 

  

M.K.

Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

ruska religiozitaVíce ZDE.

M.K.

Knihy

car a_carevnaV nedávné době vyšlo několik knih z našeho oboru. Více ZDE, ZDE, ZDE a ZDE.

M.K.

Thriller z Ruska v češtině

motyli kuzeVíce ZDE.

M.K.

Nové dějiny Ruska

dejiny ruska_argoVycházejí v Argu. Více ZDE.

M.K.

Mezinárodní letní škola s výukou českého a ruského jazyka

taborRJPoprvé v tomto roce jsem se během letních prázdnin zúčastnila Mezinárodní letní školy s výukou ruského jazyka. Tento tábor se konal již po desáté, tentokrát v Březnici u Příbrami. Pořádá ho každoročně Ruské středisko vědy a kultury, které sídlí v Praze. Účastní se ho studenti nejen z České republiky, ale také z Ruska ve věku od 14 do 20 let. Tábor probíhá každý rok ve třech termínech, vždy po čtrnácti dnech. Ve stejném termínu jako já přijelo ještě 20 dalších českých studentů a také 29 ruských studentů z Voroněže.

V pracovních dnech probíhala výuka ruského a českého jazyka vždy 3 hodiny dopoledne nebo odpoledne. Ruštinu vyučovala rodilá mluvčí, která pracuje na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Rusové se učili česky s českou profesorkou. Na začátku a na konci tábora jsme psali testy, které ověřovaly naše znalosti z ruštiny.

Víkendy jsme s ruskými studenty trávili na různých výletech. Navštívili jsme například Příbram, Tábor, Písek aj. Ve volném čase jsme společně sportovali, chodili na bazén, hráli hry a seznamovali se s ruskými tradicemi a kulturou.

Tento tábor jsme ukončili společným vystoupením. Zpívali jsme ruskou a českou hymnu, hráli divadlo v ruštině a předváděli různé scénky. Během našeho pobytu nás také navštívili studenti z Ruské školy z Prahy, kteří pocházejí z Moskvy a Kamčatky. Jednalo se o žáky ruských konzulů a jiných předních představitelů, kteří pracují v České republice. Zdokonalili jsme se v ruském jazyce a na závěr jsme ještě obdrželi certifikát z ruského jazyka. Bylo to super.

Nela Obadalová, kvarta b

"Encyklopedie ruské duše"

kniha-193029 bigNová kniha o Rusku, více např. ZDE.

M.K.

O Rusku právě vychází...

kniha191546 bigNapříklad ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a mnohé další.

M.K.