Fredegar

V českém překladu vyjde už brzy tzv. Fredegarova kronika, respektive ta její část, jež je považovaná za nejcennější. 

Tato kronika je mj. jediným písemným pramenem, v němž je zmínka o tzv. Sámově říši. - Bylo, nebylo?

M.K.