Beseda s pamětnicí, která zažila sovětský gulag

17-prednaska-sosnarova-008

Dne 13.9.2017 proběhla na našem gymnáziu přednáška paní Sosnarové, která poutavě vzpomínala na zážitky z dětství z konce 1. republiky, na válečná léta v protektorátu a hlavně na zatčení sovětskou vojenskou policií v roce 1945. Její vzpomínky na transport do gulagu a tamní drastické zážitky byly pro posluchače silným emotivním sdělením. V gulagu strávila neuvěřitelných 18 let a prošla si peklem.
Uvědomme si, že se jedná o poválečné období, období vlády komunistické strany SSSR a rozmachu komunistických stran v zemích východního bloku, včetně komunistické strany tehdejšího Československa. Ještě ve velmi nedávné minulosti, kterou si většina dospělých dobře pamatuje, bylo zakázáno o těchto událostech vůbec mluvit. Propuštěna byla až v roce 1963.
Paní Sosnarová vzpomínala i na svůj život po návratu do vlasti, která se k ní i nadále stavěla zády. Zveřejnit své zážitky se z neustálého strachu rozhodla teprve až před 15 lety.

Paní Sosnarové děkujeme za besedu a přejeme jí pevné zdraví.

Jan Raška