Informace u výuce ruštiny na naší škole

S výukou ruského jazyka se na nižším gymnáziu začíná v tercii 4 hodinami týdn a pokračuje v kvartě 3 hodinami týdně. Na vyšším gymnáziu je výuka realizována s následující týdenní hodinovou dotací: v kvintě a 1. ročníku 3 hodiny, v sextě a 2. ročníku 4 hodiny, v septimě a 3. ročníku 3 hodiny a v oktávě a 4. ročníku 3 hodiny.

Vzdělávání vede k osvojení mluvené i psané podoby jazyka od úplných začátků až po úroveň B1 podle Společného evropského referenční rámce pro jazyky.

Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností žáků dorozumět se v ruském jazyce v běžných situacích. Ve výuce pracujeme s učebnicí Raduga po novomu, jejíž součástí je pracovní sešit. Dále používáme zvukové nahrávky, texty z internetu a časopisů, videonahrávky, hry, fotografie, hudební nahrávky a další dostupné autentické materiály.

V septimě a oktávě osmiletého gymnázia a ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia.mají žáci možnost chodit do semináře z ruské konverzace s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář z ruské konverzace je určen především pro žáky, kteří se budou připravovat na základní úroveň komplexní maturitní zkoušky z ruského jazyka, pro žáky, kteří se  budou připravovat na přijímací zkoušky na vysokou školu, ale i pro žáky, kteří se chtějí zdokonalit ve svých řečových dovednostech v ruském jazyce.

Žáci mají možnost zúčastnit se školního kola konverzační soutěže v ruském jazyce a vítězové pokračují do kola krajského, popřípadě ústředního. Žáci našeho gymnázia opakovaně dosahují v soutěži skvělých výsledků, včetně kola ústředního.

Maturita z ruského jazyka

Tematické okruhy k profilové (školní) maturitní zkoušce

 1. Времена года
 2. Средства массовой информации
 3. Покупки
 4. Жизнь молодёжи
 5. Свободное время, мой день
 6. Прага
 7. Спорт
 8. Питание
 9. Культура
 10. Чешская Pеспублика
 11. Россия, Москва, Санкт-Петербург
 12. Иностранные языки
 13. Школа
 14. Профессия
 15. Мой город
 16. Праздники
 17. Транспорт
 18. Здоровье
 19. Жильё
 20. Характеристика
 21. Одежда

Vyučující ruského jazyka

Mgr. Ivana KREMELOVÁ - vedoucí PK RJ

umístění: kabinet německého jazyka, 1. patro vlevo

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 581 706 722

 

Mgr. Petra FUKSOVÁ

umístění: kabinet francouzského jazyka, 1. patro vpravo 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 581 706 729

 

Mgr. Marek KÜCHLER

umístění: kabinet dějepisu, přístavba 4. patro

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 581 706 733

 

Mgr. Helena NETOPILOVÁ 

umístění: knihovna, 1. patro vlevo

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 581 706 724 

Zajímavé odkazy

www.ruskerealie.zcu.cz

www.rustina.eu

www.ru.wikipedia.org

www.news.google.ru

www.yandex.ru

www.rg.ru

www.vesti.ru

www.russianedu.ru/ - "Russkij jazyk za ruběžom"

Používané učebnice

Ve výuce se používají tyto učebnice:

Jako další příručky doporučujeme například:

Zájezd na Louskáčka se vydařil

19-louskacek-iiiaŽáci tříd 1b a III a se v rámci rozšíření svého kulturního rozhledu zúčastnili dne 4. prosince 2019 divadelního představení. Zhlédli tradiční vánoční baletní pohádkový příběh Louskáček v Moravském divadle v Olomouci.

Louskáček je inscenace na náměty příběhu Ernesta Theodora Amadea Hoffmanna, jejíž hudbu složil Petr Iljič Čajkovskij. Představení režíroval Robert Balogh, scénu připravil Eduard Přikryl. Kostýmy navrhla Eliška Zapletalová a celé představení dirigoval Tomáš Hanák. Po skončení divadelního představení jsme ho se spolužáky zhodnotili, ale všichni se už těšili na vánoční trhy, které jsme měli navštívit.

Vánoční trhy se konaly uprostřed historické části Olomouce, na Horním náměstí. Bylo zde umístěno více jak 80 stánků s vánočním zbožím i dobrým jídlem a pitím. U vánočního stromu byl dokonce otevřen Ježíškův poštovní úřad, odkud mohou všechny děti odeslat dopis se svým přáním přímo Ježíškovi. Líbil se nám i krásný vyřezávaný betlém, ale také Ruské kolo vysoké asi 33 metrů a kluziště. Všimli jsme si také, že trhy mají zajištěný bohatý kulturní program, kterého jsme se ovšem nezúčastnili, neboť koncerty začínají až v odpoledních hodinách.

Vánoční trhy byly velmi krásné, navíc bylo krásně vyzdobené i náměstí s pěkně nazdobeným vysokým stromem, takže se nám podařilo načerpat nádhernou vánoční atmosféru.

Vojtěch Zámorský, III.a

Exkurze do Ruského centra v Praze

19-ruske-centrum-4Ve čtvrtek 10. října 2019 se uskutečnil celodenní výlet do Ruského centra v Praze ve složení zdatných ruštinářů z 3.b a sexty b pod vedením paní učitelky Kremelové a Fuksové. Celá výprava se úspěšně sešla ve velmi brzkých hodinách na vlakovém nádraží, překvapivě v plném počtu nasedla do Leo expresu opouštějícího nástupiště krátce před sedmou hodinou ranní. Cesta rychle ubíhala, zatímco jsme využívali volný čas 

k nejrůznějším aktivitám, především ke spánku či pozdní snídani.

Jakmile vlak dorazil do Prahy po krátkém zdržení před Kolínem, čekala naši výpravu první záludná zkouška, a to přemístění z nástupiště do vestibulu nádraží, zakoupení lístků na metro a následný přesun metrem zahrnující jeden přestup na další linku bez toho, aniž by se někdo ztratil. Vše jsme s přehledem zvládli v rekordním čase a zbývalo už jen projít kolem několika velvyslanectví, než jsme dorazili do cíle naší cesty.

Číst dál: Exkurze do Ruského centra v Praze

Den s ruštinou v Ruském středisku vědy a kultury v Praze

 

18-ruske-centrum-2Dne 25. října 2018 se žáci ruštiny septim a třetích ročníků vydali na exkurzi do Prahy, přesněji do Ruského centra vědy a kultury. Vyrazili jsme hned brzy ráno vlakem, abychom stihli připravený program. Po příjezdu do Prahy a přemístění z hlavního nádraží k ruskému centru, jsme se konečně dočkali prohlídky. Budova ruského centra je poměrně stará, ale to ničemu nevadilo. Přivítala nás paní, která byla rodilou mluvčí a mluvila opravdu výborně rusky. Po fotce u obří matrjošky, jsme se vydali na prohlídku celého ruského centra. Paní lektorka celou dobu mluvila rusky a bylo jí rozumět velmi dobře.

Jako první jsme se šli podívat do velkého promítacího sálu, kde probíhají různé přednášky a kulturní akce pro veřejnost. Paní průvodkyně nás seznámila s bohatým programem centra a také nás pozvala na soutěž z ruského jazyka Ars Poetika – Puškinův památník. Poté jsme viděli knihovnu, která na první pohled vypadala malá, ale dozvěděli jsme se, že je tam cca. 17 000 svazků knih. Z knihovny jsme se dostali ke galerii RSVK a podívali jsme se na výstavy „Tragédie v Misnkém ghettu" a „Sobibor". Dál naše kroky vedly do Křišťálového sálu, kde probíhala výstava ruské malířky L. Charlamomové s názvem „Štěstí být sebou". V křišťálovém sále se nacházel i klavír, na který nám náš spolužák zahrál a tím ještě více zpestřil prohlídku.

Na závěr jsme se věnovali tématu Sibiř a absolvovali ukázkovou hodinu. Seznámili jsme se s národy Sibiře a pohořími. Následoval film o nejhlubším jezeru Bajkalu a také jsme vypracovávali pracovní listy. Nakonec jsme byli seznámení s letní školou a také jsme byli pozváni na soutěž čtenářů s názvem „Kniguru". Náš výlet jsme zakončili návštěvou ruského obchodu, kde jsme si mohli koupit různé ruské pokrmy, sladkosti a nápoje.

Myslím, že se nám všem moc v Ruském centru vědy a kultury líbilo a s návštěvou jsme byli nadmíru spokojeni.

Dostalíková Kateřina, septima A

Jak se studuje na okraji Sibiře?

18-bednarik2 18-bednarik1Dne 7.9.2018 se na našem gymnáziu uskutečnila přednáška bývalého studenta Josefa Bednaříka. Přichystal si pro nás nádhernou prezentaci o jeho studijních cestách v Rusku. Velice zajímavě přiblížil studium i mimoškolský život ve městě na okraji Sibiře v Čeljabinsku. Ukázal nám spousty fotek nejen z Čeljabinsku, ale i z Petrohradu nebo třeba od krásného jezera Bajkal.

Vyprávěl nám zajímavé historky nebo třeba i úsměvné příhody, které ho potkaly na jeho pobytu v Rusku. Svým výkladem inspiroval všechny žáky ke studiu ruského jazyka. Zdůrazňoval, abychom se nebáli opustit známé prostředí a vycestovat do zahraničí. Doporučil nám také programy, které podporují studenty na cestách za studiem.

Zvládnul to na jedničku, působil energicky, svěže a sebevědomě. A my doufáme a těšíme se, že se na naší škole v nejbližší době ukáže s další přednáškou!

František Vinklárek, 3 B

Evropský den jazyků v Ruském středisku vědy a kultury

Dne 26. září 2017 měli žáci septim v rámci Evropského dne jazyků skvělou příležitost seznámit se s ruskou kulturou a promluvit si s rodilými ruskými mluvčími, když v doprovodu p. Kremelové a p. Fuksové navštívili Ruské středisko vědy a kultury Praze.

Exkurze zahrnovala prohlídku Ruského střediska. Navštívili jsme Velký sál, kde jsme se seznámili s pestrou činností střediska. Zavítali jsme také do knihovny a v Křišťálovém sále jsme měli možnost prohlédnout si výstavu Kaliningradského muzea Cesta do vesmíru. Ruská lektorka vedla veškerý výklad v ruštině.

Po prohlídce centra jsme absolvovali hodinu s tématem Cestování po Rusku, během které jsme získali mnoho zajímavých informací o přírodě a kultuře Ruska. Také jsme zhlédli dokumenty o Moskvě, Petrohradu a Bajkalu.
Zájemcům pak byly také podány informace o mezinárodním certifikátu z ruského jazyka a mohli si také vyzkoušet jeden z testů.

Zábavný a poučný výlet zakončila návštěva obchodu s pravými ruskými potravinami, která dokonale podtrhla kulturní zážitek. Žáci tak mohli nadšeně probírat své dojmy a nové poznatky nad pravou ruskou zmrzlinou.

M. Schejbalová, VII B

Číst dál: Evropský den jazyků v Ruském středisku vědy a kultury

Letošní exkurze ruštinářů do Ruského střediska vědy a kultury v Praze

rsvkDne 14. dubna 2016 se studenti ruského jazyka zúčastnili exkurze do Ruského střediska vědy a kultury v Praze.

Zde nás uvítala velmi milá rodilá mluvčí, která nám ukázala prostory střediska. Prohlédli jsme si jejich kinosál i fascinující knihovnu obsahující nejen díla ruských klasiků, ale i překlady populárních světových knih do ruského jazyka. Poté nás paní lektorka odvedla do Křišťálového sálu, kde se právě konala výstava pohlednic, dopisů a známek s fotkami a podpisy účastníků vesmírných misí, které zde byly vystaveny ku příležitosti výročí prvního letu Jurije Gagarina do vesmíru. Šťastnou náhodou jsme tam potkali i kurátora výstavy, který nám vyprávěl zajímavosti o kosmonautech a jejich životě na Mezinárodní vesmírné stanici.

V duchu dobývání vesmíru pokračovala naše exkurze i nadále, když jsme se přesunuli do výukové místnosti, kde se obvykle odehrávají kurzy ruského jazyka. Zde jsme zhlédli film o Juriji Gagarinovi, na nějž navazovala krátká diskuze o prvním muži ve vesmíru.

Číst dál: Letošní exkurze ruštinářů do Ruského střediska vědy a kultury v Praze 

Byli jsme v ruském centru v Praze

rj1 21. dubna 2015 jsme jeli se třídou ruštinářů (2.a a 2.b) do Ruského centra vědy a kultury v Praze. Jako doprovod s námi jely paní učitelka Kremelová a paní učitelka Fuksová. Vyjížděli jsme z přerovského nádraží v 8:00 hodin. Cesta trvala 3 hodiny a do Prahy jsme dorazili v 11:00 hodin. Protože jsme měli zpoždění, spěchali jsme do centra.

V Ruském centru jsme absolvovali přednášku o školském systému v Rusku, který se od našeho systému školství liší v mnoha aspektech, především náročností studia. Pokud žáci chtějí chodit do kvalitní školy, dělají přijímací zkoušky už do první třídy základní školy. Nejvíce nás překvapilo, že žáci v ruských školách nemají žádný volný čas. Mají totiž delší vyučování a pak se ně kolik hodin připravují na další den.

Po přednášce a besedě jsme shlédli prezentaci a vyslechli si informace o činnosti Ruského centra, o jazykových zkouškách a možnostech studia na ruských VŠ. Všechny části programu jsme si vyslechli v ruštině. Na závěr návštěvy jsme viděli ruský dokument o J. A. Gagarinovi. Po návštěvě Ruského centra jsme se vydali do ruského obchodu, kde jsme měli možnost si koupit ruské speciality a lahůdky.

Do Přerova jsme přijeli ve 20:00 hodin a mohli jsme se rozutéci domů. Tato exkurze se nám velice líbila, poslechli jsme si rodilé mluvčí a překvapilo nás, že jsme po necelých dvou letech ruštiny téměř všemu rozuměli.

Kyasová K., Konupková Z., 2b

Odkaz na informaci o této akci na stránkách Ruského centra vědy a kultury (text v ruštině): http://rsvk.cz/znakomstvo-cheshskih-shkolnikov-s-rossijskim-tsentrom-nauki-i-kultury-v-prage/

Den ruského jazyka

Na čtvrtek 30. ledna připravili žáci a učitelé ruštiny Den ruského jazyka na GJŠ. Definitivní program bude teprve upřesněn, ale už teď se předběžně můžete těšit na:

- 4. vyuč. hodina: divadelní představení podle pohádky Boženy Němcové "Buton rozy";
- 6. vyuč. hodina: program Rolanda Havlína věnovaný ruským písničkám (výklad, poslech, nácvik)

M.K.