Zájmové kroužky

V tomto školním roce můžou žáci navštěvovat následující zájmové kroužky tělesné výchovy:

Příprava na fyzické testy na VŠ

  • je zaměřen na zvládnutí disciplin pro přijímací testy na vysoké školy se zaměřením na TV nebo na ty, které mají jako součást přijímacího pohovoru testy fyzické zdatnosti
  • probíhá dle domluvy s vedoucím kroužku Vítem Němčákem

Volejbal

  • probíhá na základě domluvy s vedoucím kroužku Jiřím Růžičkou

Posilování

  • probíhá na základě domluvy s vedoucím kroužku Jaroslavem Žákem