Studium

 

září – říjen – atletický stadión, Žebračka, okolí parku Michalov, okolí Bečvy
  • atletika, atletické disciplíny, zdokonalování technik atletických disciplín, rozvoj rychlosti a vytrvalosti, atletický čtyřboj
listopad – březen - tělocvična GJŠ, loděnice, plavecký areál
  • rozvoj pohybových schopností a dovedností, rozvoj obratnosti, rychlosti, pohyblivosti, gymnastika, rytmická gymnastika, sportovní a pohybové hry, netradiční sportovní aktivity, rozvoj síly, silový čtyřboj, úpoly, plavání, záchrana tonoucího, LVVZ sekund, kvint a prvních ročníků, plavání tercií a druhých ročníků
duben – červen – atletické disciplíny
  • rozvoj rychlosti a vytrvalosti, pohybové a sportovní hry, sportovní
  • kurz septim a třetích ročníků

Během výuky se žáci zdokonalují ve svých pohybových schopnostech a dovednostech, zlepšují svou výkonnost, účastní se aktivně rozhodování různých turnajů, poznávají různé pohybové aktivity.