Středoškolská odborná činnost

soc-logoSOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Cílem této soutěže, vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním istitutem dětí a mládeže MŠMT, je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů.

Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou.

Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Vyhlášení výsledků šk. kola

plakat soc_2013-14Proběhne ve středu 12. března na začátku velké přestávky v malé učebně chemie v přízemí.

M.K.

Školní kolo SOČ proběhlo!

soc 2013-14_skol1Školní kolo přehlídky prací SOČ proběhlo hladce a všechny práce postoupily do kola okresního. Jako nejlepší byly oceněny tyto:

1/ „Lučba světelná“ (autor Pavel Měrka)
2/ „Příprava a charakterizace funkcionalizovaných nanočástic využitelných ve fotodynamické terapii“ (autor Martin Palkovský)
3/ „Měření křivek chlorofylové fluorescenční indukce v závislosti na fylogenetické příbuznosti rostlin“ (autoři Tereza Virglová a Miroslav Peřina)

I ostatní práce vyhodnotila porota jako velmi solidní. Děkujeme všem za odvedenou práci a podané výkony!

M. Küchler

Termín školního kola - aktualizováno

plakat soc_2013-14Školní kolo přehlídky prací SOČ se koná, jak bylo stanoveno dříve, v úterý 11. března od 14:00 hodin v posluchárně chemie v přízemí.

Bylo by vhodné, aby se účastníci soutěže sešli v učebně o 15-20 minut dřív a nastavili a připravili si prezentační techniku, aby bylo možno přesně ve 14 hodin začít.

Diváci z řad žáků a učitelů jsou vítáni. Pozvánka je ZDE

Marek Küchler

Další schůzka řešitelů

plakat soc_2013-14Dnes se většina řešitelů sešla ke krátké schůzce, na které se stručně probrala formální úprava prací. Současně bylo potvrzeno, že práce do školního kola odevzdají v pondělí 3. března ráno. Školní kolo obhajob proběhne (velmi pravděpodobně) v úterý 11. března ve 14:00 hod v posluchárně chemie. Několik dní (3-4) před šk. kolem se autoři prací do soutěže přihlásí vyplněním elektronické přihlášky na webu SOČ.

M. Küchler

Ohlédnutí za uzavřeným ročníkem

plakat soc_zmensenyMinulý ročník soutěže (šk. rok 2012-2013) byl pro žáky našeho gymnázia úspěšný. Všech pět postoupilo do krajského kola a tři (Martin Palovský, Michaela Pospíšilová a Radana Králová) do celostátního. Martin se z nich umístil nejlépe, obsadil v Brně páté místo.

Marek Küchler

Výsledky školního kola SOČ

plakat soc_zmensenyŠkolního kola se zúčastnilo šest prací, což je nejvíc za posledních pět let. Všechny práce byly pojaty seriózně a svědčí o množství vynaložené práce a času. Proto je možné, v souladu s pravidly soutěže, aby všechny postoupily do okresního kola. Poněvadž je ovšem třeba vyhlásit tři nejlepší autory, rozhodla soutěžní porota takto: 

1. Martin Palkovský: Připrava funkcionalizovanych nanočástic využitelných ve fotodynamické terapii;
2. Matěj Tomešek: Návrh zlepšeni kvality veřejných prostor v okolí potoka Strhanec v Přerově;
3. Ilona Vaculíková a Michaela Pospíšilová: Biologicko - chemický průzkum NPR Zástudánčí.

M. Küchler, foto: L. Machačová

Číst dál: Výsledky školního kola SOČ

Okresní kolo

soc-2012-13-okresniOkresní kolo proběhlo v Přerově v úterý 16. dubna a za naši školu se ho zúčastnili Matěj Tomešek, Martin Palkovský, Tereza Broušková, Ilona Vaculíková, Michaele Pospíšilová a Radana Králová. Všichni si vedli velmi dobře, někteří i postupují do krajského kola v Prostějově, konkrétně Matěj, Martin, Tereza, Radana a Michaela.

Marek Küchler

Krajská přehlídka prací SOČ 2013

plakat soc_zmensenyDnes proběhla v Prostějově krajská přehlídka prací SOČ, které se za naše gymnázium zúčastnili Matěj Tomešek, Michaela Pospíšilová, Tereza Broušková a Radana Králová. Michaela a Radana obsadily ve svých kategoriích první místa a postupují do celostátního kola v Brně (14.-16. června). Všem čtyřem děkujeme za reprezentaci GJŠ a finalistům přejeme dobré umístění v Brně!

Studenti naší školy se do celostátního kola soutěže Studentské odborné činnosti nominovali v posledních letech už poněkolikáté. Například loni se Martin Palkovský umístil ve svojí kategorii na 2. místě a právě jeho loňská práce SOČ se stala důvodem, proč byl v těchto dnech pozván do USA na INTEL ISEF - více ZDE.  

Marek Küchler

Číst dál: Krajská přehlídka prací SOČ 2013