Z historie SOČ na Gymnáziu Jakuba Škody

Soutěž Studentské odborné činnosti probíhala na naší škole v 80. letech 20. století, obnovena byla v roce 2003. Po několika letech, kdy se psaly hlavně práce z oborů humanitních, převážily po r. 2007 práce z věd přírodních, nejčastěji chemie a biologie. Každoročně postupuje jedna nebo dvě práce do krajského kola, v ročníku 2008-09 postoupil student naší školy až do kola celostátního a obsadil v něm ve svojí kategorii 3. místo. 

soc kraj_07-08 soc celostat_08-09 

M.K.