Další schůzka řešitelů

plakat soc_2013-14Dnes se většina řešitelů sešla ke krátké schůzce, na které se stručně probrala formální úprava prací. Současně bylo potvrzeno, že práce do školního kola odevzdají v pondělí 3. března ráno. Školní kolo obhajob proběhne (velmi pravděpodobně) v úterý 11. března ve 14:00 hod v posluchárně chemie. Několik dní (3-4) před šk. kolem se autoři prací do soutěže přihlásí vyplněním elektronické přihlášky na webu SOČ.

M. Küchler