Druhá letošní schůzka

Proběhne v pondělí 5. listopadu ve 14:00 hod v učebně JU3. Bude třeba hlavně nahlásit pokud možno definitivní název práce.

M.K.