Školní kolo

Školní kolo proběhlo ve středu 14. března ve 14:00 hodin v posluchárně chemie s těmito výsledky:

1. místo - M. Palkovský: "Fluorescenční vlastnosti chelirubinu v interakci s DNA"

2. místo - M. Novotný a D. Palenčar: "Povědomí o Obstrukční plicní nemoci u obyvatelstva ČR"

3. místo – T. Broušková: "Starodávné techniky ve výuce výtvarné výchovy"

Všechny práce postupují do okresního kola, které proběhne v dubnu v Přerově.

M.K.