Další schůzky

Zatím poslední setkání se konalo 15. listopadu, další proběhne 10. ledna. Počet řešitelů se bohužel poněkud zmenšil, např. i proto, že někteří se rozhodli na svém problému pracovat 2 roky, takže se letošního školního kola nezúčastní. Datum školního kola ještě stanoveno nebylo, ale předběžně počítáme s prvním březnovým týdnem. 

M.K.