Školní kolo SOČ 2017/18

Práci je třeba odevzdat do 19. března, stačí 1 tištěný exemplář. 

Obhajoba práce proběhne v pondělí 23. března od 14:00 hod v učebně dějepisu. 

M.K.