SOČ 2016/17 - školní kolo

soc-skol 2017Školní kolo soutěže proběhlo letos za účasti jen jediné práce. Radka Pallová obhajovala práci zabývající se srovnáním scény z Iliady a archeologického nálezu na Krétě.

Radka postupuje do okresního kola.

M.K.