Středoškolská odborná činnost

soc-logoSOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Cílem této soutěže, vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním istitutem dětí a mládeže MŠMT, je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů.

Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou.

Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

SOČ 2013/14 - okresní kolo

soc-okr-2014V okresním kole přehlídky prací SOČ obsadili žáci naší školy ve všech kategoriích první místa a všchni postupují do kola krajského. Do Olomouce tedy pojedou: T. Virglová, N. Frydrýšková, R. Králová, M. Peřina, P. Měrka, J. Studený a M. Palkovský; je to nejvyšší počet v celých dějinách Gymnázia Jakuba Škody.

 

Číst dál: SOČ 2013/14 - okresní kolo

Školní kolo SOČ proběhlo!

soc 2013-14_skol1Školní kolo přehlídky prací SOČ proběhlo hladce a všechny práce postoupily do kola okresního. Jako nejlepší byly oceněny tyto:

1/ „Lučba světelná“ (autor Pavel Měrka)
2/ „Příprava a charakterizace funkcionalizovaných nanočástic využitelných ve fotodynamické terapii“ (autor Martin Palkovský)
3/ „Měření křivek chlorofylové fluorescenční indukce v závislosti na fylogenetické příbuznosti rostlin“ (autoři Tereza Virglová a Miroslav Peřina)

I ostatní práce vyhodnotila porota jako velmi solidní. Děkujeme všem za odvedenou práci a podané výkony!

M. Küchler

Vyhlášení výsledků šk. kola

plakat soc_2013-14Proběhne ve středu 12. března na začátku velké přestávky v malé učebně chemie v přízemí.

M.K.

Termín školního kola - aktualizováno

plakat soc_2013-14Školní kolo přehlídky prací SOČ se koná, jak bylo stanoveno dříve, v úterý 11. března od 14:00 hodin v posluchárně chemie v přízemí.

Bylo by vhodné, aby se účastníci soutěže sešli v učebně o 15-20 minut dřív a nastavili a připravili si prezentační techniku, aby bylo možno přesně ve 14 hodin začít.

Diváci z řad žáků a učitelů jsou vítáni. Pozvánka je ZDE

Marek Küchler

Další schůzka řešitelů

plakat soc_2013-14Dnes se většina řešitelů sešla ke krátké schůzce, na které se stručně probrala formální úprava prací. Současně bylo potvrzeno, že práce do školního kola odevzdají v pondělí 3. března ráno. Školní kolo obhajob proběhne (velmi pravděpodobně) v úterý 11. března ve 14:00 hod v posluchárně chemie. Několik dní (3-4) před šk. kolem se autoři prací do soutěže přihlásí vyplněním elektronické přihlášky na webu SOČ.

M. Küchler

První schůzka řešitelů 2013/14

plakat soc_2013-14Schůzka pro zájemce o účast v soutěži SOČ se uskuteční v pondělí 7. října 2013 ve 14:00 hodin v učebně JU3. (Důležité informace najdete i na stránkách soutěže ZDE.)

M.K.

36. ročník soutěžě SOČ

plakat soc_2013-14Zájemci o účast v soutěži Studentské odborné činnosti se mohou hlásit u p. Küchlera do konce září 2013 buď osobně nebo e-mailem. Stačí oznámit jméno, třídu a přibližný název práce. První společná schůzka účastníků se bude konat na začátku října, termín oznámíme na nástěnce SOČ a na stránce SOČ

Marek Küchler

Ohlédnutí za uzavřeným ročníkem

plakat soc_zmensenyMinulý ročník soutěže (šk. rok 2012-2013) byl pro žáky našeho gymnázia úspěšný. Všech pět postoupilo do krajského kola a tři (Martin Palovský, Michaela Pospíšilová a Radana Králová) do celostátního. Martin se z nich umístil nejlépe, obsadil v Brně páté místo.

Marek Küchler