Středoškolská odborná činnost

soc-logoSOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Cílem této soutěže, vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním istitutem dětí a mládeže MŠMT, je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů.

Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou.

Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Celostátní přehlídka prací SOČ 2014/2015

logo soc_14-15V celostátní přehlídce prací SOČ, která se konala tento víkend na VŠE v Praze, se oba naši zástupci umístili opět velmi dobře.

Tomáš Kremel i Miroslav Peřina, čerství absolventi GJŠ, obsadili ve svých katergoriích třetí místa! 

Blahopřejeme!

M.K.

Krajské kolo SOČ 2014/2015

soc kr-15-102V krajské přehlídce prací SOČ naši školu dnes v Olomouci reprezentoval žák 4b Miroslav Peřina. Přesvědčivě obhájil svoje znalosti a z 1. místa postupuje do celostátního kola, které proběhne za měsíc v Praze.

Tomáš Kremel z oktávy b, který  obhajoval svoji práci z oboru „fyzika“ v Pardubickém kraji, se zúčastnil krajského kola v Chrudimi, na Gymnáziu J. Ressela. I on se umístil ve svojí kategorii na 1. místě a postupuje do celostátního kola.

Oběma žákům blahopřejeme!

M.K. 

Číst dál: Krajské kolo SOČ 2014/2015

Okresní přehlídka prací SOČ 2014/15

soc 14_15_okr-1Akce se konala tradičně ve Středisku volného času BIOS a Atlas v Přerově. Za GJŠ se letos zúčastnil pouze jeden žák, Miroslav Peřina ze 4b.

Před nekompromisní porotou Miroslav svoji práci obhájil a postupuje do krajského kola, které proběhne ještě tento měsíc na PdF UP v Olomouci.

Do dalšího kola mu přejeme hodně štěstí!

M.K.

Číst dál: Okresní přehlídka prací SOČ 2014/15

Školní přehlídka prací 2014/2015

logo soc_14-15Akce proběhla letos netradičně, protože se zúčastnil jenom jeden autor. Obhajoba byla tedy poněkud komorní událostí, ale to jí neubralo na kvalitě. 

Miroslav Peřina ze 4b prezentoval práci s názvem Vliv cytokininů na biosyntézu chlorofylu ve tmě u smrku ztepilého (Picea abies) a modřínu opadavého (Larix decidua).

Práci jsme doporučili do okresního kola a soutěžícímu popřáli mnoho úspěchů v dalším soutěžním zápolení.

M.K. 

SOČ 2013/14 - celostátní kolo

plakat soc_2013-14Do celostátní přehlídky postoupilo nakonec pět prací. Ve výsledném hodnocení dopadli naši žáci takto:

Jan STUDENÝ                                       2. místo ve svojí kategorii
Miroslav PEŘINA a Tereza VIRGLOVÁ   3. místo -"-
Pavel MĚRKA                                        3. místo -"-
Martin PALKOVSKÝ                               4. místo -"-
Radana KRÁLOVÁ                                 6. místo -"-

Další informace o celostátním kole jsou např. ZDE

M. K.

Školní kolo přehlídky prací SOČ 2014/2015

logo soc_14-15Proběhne ve středu 1. dubna v 14:15 hod v učebně chemie.

M.K.

Přípravy školního kola SOČ 2014/2015

logo soc_14-15Školního kola se letos zúčastní tři žáci:

Natálie Frydrýšková - psychologie
Miroslav Peřina - chemie
Jakub Víšek - informatika
Školní kolo proběhne v dubnu. Práce je třeba odevzdat nejpozději 27. března do 12 hodin.

M.K.

Hledáme řešitele prací SOČ

logo soc_14-15Zájemci o účast v soutěži Studentské odborné činnosti se mohou hlásit u p. Küchlera do konce tohoto týdne buď osobně, nebo e-mailem. Stačí oznámit jméno, třídu a přibližný název práce. První společná schůzka účastníků se bude konat už v polovině října, termín oznámíme na nástěnce SOČ (vedle učebny JU3), na této stránce a školním rozhlasem. 

Minulý rok byl pro řešitele z naší školy výjimečně úspěšný, jak si můžete přečíst ZDE. Další informace najdete ZDE a hlavně ZDE

M.K.