Středoškolská odborná činnost

soc-logoSOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Cílem této soutěže, vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním istitutem dětí a mládeže MŠMT, je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů.

Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou.

Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

První schůzka 2016/17

První schůzka pro zájemce o SOČ se bude konat v úterý 11. října v JU3 od 13:10 hod.

Nebude dlouhá, tak 20-25 min.

M.K.

SOČ ve šk. roce 2016/2017

soc logo-2Zájemci o účast v soutěži Středoškolské odborné činnosti se mohou během září přihlásit u p. Küchlera.

První společná schůzka se bude konat na konci září, termín oznámíme na nástěnce SOČ vedle učebny JU3 a na této stránce.

Přibližný harmonogram soutěže je ZDE.

Více informací najdete ZDE. Letos existuje i možnost zúčastnit se dvoudenního přípravného semináře v Brně (není organizováno naší školou, účast je individuální). 

M.K 

Okresní kolo SOČ 2016

dipl soc_pallova_2015-16Radka Pallová dnes úspěšně obhájila svoji práci v okresním kole SOČ a postupuje do kola krajského, které proběhne v květnu v Olomouci.

M.K.

Termín školního kola 2016

Školní kolo proběhne v pátek 4. března 2016 ve 14 hodin v učebně dějepisu. 

M.K.

Odevzdání prací SOČ

Přesně za týden, ve čtvrtek 25. února do 12:00 hod, je třeba odevzdat práce do školního kola SOČ. 

Školní kolo proběhne v týdnu od 29.2. do 4.3. Přesný termín bude oznámen zítra.

M.K.

SOČ - letošní druhá schůzka

dav-www-aachen-emotion-comZa nebývalého zájmu proběhla letošní druhá krátká schůzka pro řešitele SOČ na naší škole. Kvůli návalu chovanců musela být akce přesunuta do větších prostor. Jen díky policejní asistenci a vodním dělům se předešlo nejhoršímu a nosné struktury nejvyššího patra našeho ústavu přestály tuto pohromu bez úhony. Cíle akce a očekávání účastníků byly nakonec beze zbytku splněny.

Všem těm, kteří na akci přece jenom nedokázali proniknout, vzkazujeme, že školní kolo proběhne na naší škole pravděpodobně první týden v březnu, přičemž práce bude nutno odevzdat 22. února 2016. Definitivní data oznámíme hned poté, co bude v lednu nadřízenými složkami vyhlášen den konání kola okresního, od kterého se všechno odvíjí. 

M.K.

Prosincová schůzka řešitelů

soc logo-2Schůzka se koná ve čtvrtek 17. prosince v 13:10 v učebně JU3.

M.K.

Nabídka firem pro zájemce o práci SOČ

ok4novaceNěkolik firem z Olomouckého kraje se spojilo do iniciativy na podporu programu SOČ. Firmy sestavily nabídku atraktivních projektů k vypracování, přičemž nejlepší řešitel by mohl být odměněn dosti vysokou finanční částkou.

Firmy by poskytly žákům potřebné zázemí k řešení úkolu a dodaly by konzultanta. Případní zájemci by se seznámili s prací ve firmě a s tím, jak takový podnik v praxi vůbec funguje. (Z přerovských firem je zastoupena Meopta.)

Bližší informace najdete ZDE. Případné dotazy zodpoví p. Küchler.

M. Küchler