RejnokTitulRejnok je časopis z čeledi školních časopisů. Zrodil se ve školním roce 2008/2009 jako nástupce školního časopisu Bleskoředkev, aby novým způsobem referoval o všem, co studenty zajímá. V pravidelných i nepravidelných rubrikách se studenti snaží uchopit i pochopit taje školního i studentského života a referovat o nich ze svého pohledu neztrácejíce při tom humor i filozofickou hloubku „starců na chmelu". Naleznete zde i žhavé novinky z autorské dílny budoucích talentovaných spisovatelů, básníků a jiných umělců všech věkových kategorií obojího pohlaví, kteří dosud navštěvují naši školu.

Časopis je tvořen studenty pro studenty, učitele a všechny, co mají naši školu ráááádi nebo alespoň rádi.

Je tedy určen všem, kteří žijí školním životem nebo na něj rádi vzpomínají.

Během fungování časopisu se aktuálně, jak odchází maturanti, střídá i složení redakce, která v současné době pracuje v tomto složení:

Barča, Mjöllni, Eva Lehnertová, gyugyu, Joesje, Mr.Fox , Šepot, Jj, Jarda, Zmeša, DrB, Laura Lukášová, Obyčejný student etc.

Grafika: ???

Sazba a zlom: Honza Č.

Ilustrace: Naya, Barča

Garant za školu: Mgr. Dagmar Slováková

Technická spolupráce: Dan Borůvka

Rejnok - březen 2012

V průběhu března letošního roku vyšlo první (a díky redakci složené převážne z maturantů, tak zřejmě také poslední) letošní číslo Rejnoka. Ti kteří si ho nestihli zakoupit v papírové podobě, si ho mohou přečíst alespoň elektronicky.

Macho Motorsports