Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce 16. 3. 2016

 

Na Obchodní akademii v Mohelnici se 16. 3. 2016 uskutečnilo krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce.

Konverzační soutěž probíhá ve třech kategoriích. Pro nejmladší ruštináře je určena kategorie ZŠ a NG. Starší žáci, kteří se učí ruský jazyk do tří let, soutěží v kategorii SŠ I. Kategorie SŠ II je určena pro žáky, kteří se učí tento jazyk déle než tři roky. Ve všech třech kategoriích mezi sebou soupeřilo 31 žáků z Přerova, Šumperka, Kojetína, Zábřehu, Litovle a dalších měst Olomouckého kraje.

Porota hodnotila výkony zúčastněných v poslechové a ústní části soutěže. Soutěžící museli prokázat své schopnosti porozumění, komunikace na vylosované téma a řešení jazykových situací. Hodnotila se pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost
a adekvátnost reakcí.

Po úvodních projevech se soutěžící pustili do nelehkého boje. Výsledky byly velmi vyrovnané
a úroveň znalostí vysoká. Žáci našeho gymnázia se ve velké konkurenci umístili takto:

kategorie ZŠ a NG:
Dreiseitlová Alena, IV A – 1. místo
20160316 122228Slivková Ivana, IV A - 11. místo

kategorie SŠ I:
Obadalová Nela, V B – 2. místo
Minaříková Pavlína, V B – 8. místo

kategorie SŠ II:
Podolinský Ondřej, VII B – 11. místo
Látalová Lucie, VI B - 10. místo

 

Velmi náročnou přípravu na soutěž měly obě soutěžící v kategorii SŠ I, protože se musely doučit velkou část témat, mezi nimi i ruské reálie. Největším příjemným překvapením v kategorii pro ZŠ a NG bylo jednoznačné vítězství Aleny Dreiseitlové, která je nováčkem v této soutěži.

Předmětová komise ruského jazyka děkuje všem soutěžícím za vzornou reprezentaci školy a přeje jim hodně dalších úspěchů ve studiu ruského jazyka.

Přikládáme pár fotografií z akce.

Mgr. Ivana Kremelová