Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce (2014/15)

mohelnice 2015_02Dne 16. března 2015 se žáci našeho gymnázia zúčastnili krajského kola konverzační soutěže v ruském jazyce, které se již tradičně konalo na Obchodní akademii v Mohelnici. I přes stále rostoucí počet zúčastněných škol se naši žáci umístili opět na velmi pěkných místech.

Žáci soutěžili ve třech kategoriích. Kategorie ZŠ a NG je určena pro nejmladší žáky z tercií a kvart, SŠ I je určena pro žáky, u nichž délka výuky ruského jazyka nepřesáhla 3 roky včetně. V kategorii SŠ II soutěží žáci, u nichž délka výuky ruského jazyka činí 3 roky a více let.

Soutěž se skládala z poslechové části a z části ústní. V ústní části soutěžící konverzovali se členy soutěžní poroty na dané téma a řešili konverzační situace, ve kterých žáci prokazovali schopnost adekvátně reagovat. V ústní části porota vždy hodnotí pohotovost a kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatickou správnost a adekvátnost reakcí.
Poroty v jednotlivých kategoriích byly přísné, ale spravedlivé a neměly jednoduché rozhodování.

Ve velké konkurenci se naši žáci umístili takto:

Nela Obadalová, IV b – 2. místo v kategorii ZŠ a NG
Aneta Fuksová, IV b – 5. místo v kategorii ZŠ a NG
Lucie Látalová, V b – 3. místo v kategorii SŠ I
Terezie Rajtarová, V b – 5. místo v kategorii SŠ I
Miroslav Peřina, 4 b – 1. místo v kategorii SŠ II
Ondřej Podolinský, VI b - 9. místo v kategorii SŠ II

Miroslav Peřina, který není v konverzační soutěži nováčkem, své dosavadní úspěchy v ruském jazyce završil vítězstvím v nejvyšší kategorii. Tím si zajistil účast v ústředním kole konverzační soutěže, které se bude konat 9. dubna v Ruském středisku vědy a kultury v Praze.

Předmětová komise ruského jazyka děkuje jmenovaným žákům za skvělou reprezentaci školy a přeje jim mnoho dalších úspěchů ve studiu ruského jazyka.

Miroslavu Peřinovi přejeme hodně štěstí v ústředním kole!

Mgr. I. Kremelová

perina 2015_01