Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce 2014

konv-rj-kk-14Dne 13. března 2014 se žáci našeho gymnázia zúčastnili krajského kola konverzační soutěže v ruském jazyce, které se již tradičně konalo na Obchodní akademii v Mohelnici. I přes stále rostoucí počet zúčastněných škol se naši žáci umístili opět na velmi pěkných místech.

Žáci soutěžili ve třech kategoriích. Kategorie ZŠ a NG je určena pro nejmladší žáky z tercií a kvart, SŠ I je určena pro žáky, u nichž délka výuky ruského jazyka nepřesáhla 3 roky včetně. V kategorie SŠ II soutěží žáci, u nichž délka výuky ruského jazyka činí 3 roky a více let.

Soutěž se skládala z poslechové části a z části ústní. V ústní části soutěžící konverzovali se členy soutěžní poroty na dané téma a řešili konverzační situace, ve kterých žáci prokazovali schopnost adekvátně reagovat. V ústní části porota vždy hodnotí pohotovost a kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatickou správnost a adekvátnost reakcí.

Poroty v jednotlivých kategoriích byly přísné, ale spravedlivé a neměly jednoduché rozhodování.

Ve velké konkurenci se naši žáci umístili takto:

  • Romana Grigarová – 4. místo v kategorii ZŠ a NG
  • Lucie Látalová – 6. místo v kategorii ZŠ a NG
  • Miroslav Peřina – 2. místo v kategorii SŠ I
  • Šárka Zbožínková – 5. místo v kategorii SŠ I
  • Tereza Průšová – 6. místo v kategorii SŠ II
  • Sylvie Sovadinová - 9. místo v kategorii SŠ II

Předmětová komise ruského jazyka děkuje jmenovaným žákům za skvělou reprezentaci školy a přeje jim mnoho dalších úspěchů ve studiu ruského jazyka.