Krajské kolo konverzační soutěže v RJ

Ve středu 22. 2. 2012 se v Mohelnici uskutečnilo krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Soutěžící mají v soutěži prokázat nejen bohatost slovní zásoby a znalost gramatiky, ale i pohotovost a adekvátnost reakcí, správnou výslovnost a plynulost vyjadřování.

Žáci, kteří reprezentovali naše gymnázium, dosáhli vynikajících výsledků.

V kategorii SŠII pro žáky vyššího gymnázia, kteří se učí ruský jazyk déle než 2 roky, soutěžila Jarmila Králíková ze VIIb. Stejně jako ve školním kole Jarmila prokázala bohatou slovní zásobu a vybojovala si 2. místo.

V kategorii SŠI pro žáky s výukou ruštiny do 2 let soutěžily Sylvie Sovadinová a Tereza Průšová z 2b a obě byly úspěšné. Sylvie Sovadinová obsadila 2. místo a Tereza Průšová skončila se svými body na 4.- 6. místě.

V letošním roce v Mohelnici mezi sebou poprvé soupeřili soutěžící v nové kategorii pro žáky ZŠ a nižšího gymnázia. Žáci naší školy v této kategorii překvapili nejvíce, protože soutěžili v konkurenci s ruštináři z kvart a jejich odhodlání naučit se něco navíc nad rámec učiva se vyplatilo. Šárka Zbožínková z IIIb obsadila opět krásné 2. místo a Ondřej Podolinský z IIIb obsadil 6. - 7. místo.

Pro většinu jmenovaných žáků byla letošní soutěž v ruštině jejich první zkušeností. Všichni odjížděli z krajského kola v Mohelnici právem spokojeni se svými výsledky.

Předmětová komise ruského jazyka blahopřeje všem jmenovaným žákům a děkuje za skvělou reprezentaci naší školy.

Mgr. Ivana Kremelová