Krajské kolo Soutěže v ruském jazyce 5. 3. 2019

 

Dne 5. 3. 2019 proběhlo na Obchodní akademii v Mohelnici krajské kolo Soutěže v ruském jazyce.
Naši žáci soutěžili ve 2 kategoriích pro střední školy – v SŠ I (výuka do 3 let výuky ruštiny) a v SŠ II (3 a více let ruštiny).


Porota hodnotila výkony zúčastněných v poslechové a ústní části soutěže. Hodnocena byla pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost a adekvátnost reakcí při řešení konverzačních situací.

Naše škola dosáhla těchto výsledků:

Kategorie SŠ I:
Pilmajerová Eliška, V A - 4. místo
Maierová Tereza,V B - 5. místo

Kategorie SŠ II:
Dreiseitlová Alena, VII A - 4. místo
Obadalová Nela, VIII B – 9. místo


Předmětová komise ruského jazyka děkuje všem soutěžícím za vzornou reprezentaci školy.


Za PK RJ Mgr. Ivana Kremelová