Soutěž v ruském jazyce

2018-rj-soutezV pátek 23. 3. 2018 se Obchodní akademie v Mohelnici již tradičně stala hostitelem Soutěže v ruském jazyce. Počet studentů, kteří každý rok do Mohelnice přijíždějí, neustále roste a potvrzuje stoupající zájem žáků o ruský jazyk, ale i jejich odhodlání zasoutěžit si a porovnat své znalosti s žáky jiných škol. Naši školu reprezentovaly výhradně dívky ve všech třech kategoriích – SŠ II, SŠ I a v kategorii pro ZŠ a NG.

V kategorii SŠ II je soutěž vždy nejnáročnější, protože se jí většinou účastní žáci maturitních ročníků, kteří z ruského jazyka maturují. O to více si ceníme výkonů našich žákyň. Alena Dreiseitlová ze sexty a se umístila na 11. místě a hned za ní, na místě 12., byla Nela Obadalová ze septimy b.

V kategorii SŠ I s výukou ruštiny do 3 let se kvůli nemoci zúčastnila pouze Eliška Hudcová z kvinty aI přesto, že byla v krajském kole poprvé, hned zaznamenala úspěch – obsadila pěkné 5. místo.

Naše nejmladší žákyně v kategorii pro ZŠ a NG dosáhly ve velké konkurenci nejlepších výsledků. Eliška Pilmajerová z kvarty a obsadila krásné 2. místo a Tereza Maierová z kvarty b obsadila 5. místo.

Předmětová komise ruského jazyka děkuje všem soutěžícím za skvělou reprezentaci naší školy!

Za PK RJ Mgr. Ivana Kremelová