Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce 15. 3. 2017

ol rj_kraj_17Již tradičně se 15. 3. 2017 na Obchodní akademii v Mohelnici uskutečnilo krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce.

Konverzační soutěž probíhá ve třech kategoriích. Pro nejmladší ruštináře je určena kategorie ZŠ a NG. Starší žáci, kteří se učí ruský jazyk do tří let, soutěží v kategorii SŠ I. Kategorie SŠ II je určena pro žáky, kteří se učí tento jazyk déle než tři roky.

Letošní ročník soutěže byl vyjímečný. Kategorie pro základní školy a nižší gymnázia zaznamenala rekordní počet zájemců. Porovnat své znalosti ruského jazyka přijelo do Mohelnice 20 žáků z různých měst Olomouckého kraje. Porota velmi ocenila vysokou úroveň znalostí těchto nejmladších účastníků soutěže.

Porota hodnotila výkony zúčastněných v poslechové a ústní části soutěže. Hodnocena byla pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost a adekvátnost reakcí při řešení konverzačních situací.

Úroveň znalostí soutěžících byla vysoká a výsledky byly vyrovnané.  Žáci našeho gymnázia se ve velké konkurenci umístili takto:

kategorie ZŠ a NG

Školoudová Klára, IV A – 5. místo
Vagrčková Linda, IV B - 8. místo

kategorie SŠ I: 

Dreiseitlová Alena, V A – 3. místo
Slivková Ivana, V A – 4. místo

kategorie SŠ II:

Podolinský Ondřej, VIII B – 7. místo
Látalová Lucie, VII B - 11. místo

Velmi náročnou přípravu na krajské kolo měly obě soutěžící v kategorii SŠ I, protože se musely doučit velkou část témat, mezi nimi i ruské reálie. Ivana Slivková kromě krásného 4. místa získala i zvláštní cenu poroty za znalost pravoslavných svátků.

Předmětová komise ruského jazyka děkuje všem soutěžícím za vzornou reprezentaci školy a přeje jim hodně dalších úspěchů ve studiu ruského jazyka.

Mgr.Kremelová I.