Soutěže

Vítězové školních kol Olympiády ve francouzské konverzaci se mezi sebou utkali v krajském kole, které se opět konalo v Olomouci, na Česko-francouzské sekci Slovanského gymnázia ve čtvrtek 20. března 2014.

Soutěžilo se ve 4 kategoriích, přičemž každá škola mohla poslat pouze jednoho svého zástupce do každé kategorie. Naše gymnázium mělo své tři zástupkyně. V kategorii A1 (žáci ZŠ nebo odpovídajících ročníků SŠ, studující francouzštinu méně než 3 roky),v kategorii B1 (studenti SŠ studující FJ méně než 3 roky) a také v nejtěžší kategorii B2 (studenti SŠ studující FJ déle než 3 roky).   

Po první části, kterou byl poslech autentických rozhovorů ve francouzštině, se konala ústní část. Nejprve tzv. jeux de rôles, neboli dialogy na dané téma, a pak popis a porovnání dvou obrázků. Naše zástupkyně se v silné konkurenci neztratily a z Olomouce přivezly tato umístění:

Terezie Matlochová z kvarty a – 4. místo v kategorii A1

Zuzana Křížová z kvinty a – 2. místo v kategorii B1

Karolina Lavrinčíková ze septimy a – 3. místo v kategorii B2.

Všem třem studentkám blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně radosti a úspěchů v dalším studiu tohoto krásného jazyka.

Za předmětovou komisi francouzštiny Mgr. Kateřina Krejčí

_____________________________________________________________________________________________

 


Školní kolo Olympiády ve francouzské konverzaci proběhlo v jazykové učebně francouzského jazyka na GJŠ v úterý 28. ledna 2014. Zúčastnilo se ho celkem pět studentek. Všechny prokázaly své znalosti nejprve v poslechové části. Druhá část byla konverzační - dialog nebo monolog na určité téma.

V kategorii A1 (žáci ZŠ nebo odpovídajících tříd SŠ studující FJ méně než 3 roky) vyhrála Terezie Matlochová z kvarty a, druhá se umístila Radka Pallová ze stejné třídy.                                                                                                     

V kategorii B1 (žáci SŠ studující francouzštinu méně než 3 roky) zvítězila jediná soutěžící - Zuzana Křížová z kvinty a.

V kategorii B2 (žáci SŠ studující FJ déle než 3 roky) porazila Karolina Lavrinčíková Kuni Nguyenovou (obě ze septimy a).

Vítězky jednotlivých kategorií postoupily do krajského kola v Olomouci, které se bude konat ve čtvrtek 20. března v prostorách Česko-francouzské sekce SGO.

________________________________________________________________________________________________


Ve čtvrtek 25. dubna 2013 se konalo v Praze, v prostorách Francouzského institutu, celostátní kolo Olympiády ve francouzské konverzaci. Michaela Macáková z kvarty b opět potvrdila svůj mimořádný talent a v silné konkurenci vítězů jednotlivých krajských kol celé České republiky        ve své kategorii A1 zvítězila. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a také přejeme hodně úspěchů v dalším studiu ve francouzském Nîmes!

Za předmětovou komisi francouzského jazyka

Mgr. Kateřina Krejčí

________________________________________________________________________________

 

Ve čtvrtek 21. března 2013 se na Česko-francouzské sekci Slovanského gymnázia v Olomouci konalo krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Naši žáci soutěžili ve dvou kategoriích - v kategorii A1 (ZŠ, výuka FJ maximálně 3 roky) + B2 (SŠ, výuka FJ víc jak 3 roky).                         

V kategorii A1 suverénně zvítězila Michaela Macáková z kvarty b a vybojovala si tím postup do celostátního kola, které se bude konat 25. dubna 2013 v Praze.

V kategorii B2 vybojoval 2. místo Matěj Tomešek ze septimy a.

Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a budeme držet pěsti Míše Macákové v celostátním kole.

Za předmětovou komisi francouzského jazyka

Mgr. Kateřina Krejčí

Výsledky školního kola ve francouzské konverzaci

ze dne 14. ledna 2013

kategorie A1:

1. místo Michaela Macáková z kvarty b

kategorie B1:

1. místo – Aneta Oščádalová z 3.b

2. místo - Petra Pospíšilová z Vb

3. místo - Jan Karas z 3.b

Kategorie B2:

1.místo – Matěj Tomešek ze VIIa

2.místo - Karolina Lavrinčíková ze VI a

3.místo – Zuzana Gocníková z VIIa

Všem studentům děkujeme za účast a vítězům jednotlivých kategoriií přejeme hodně štěstí v krajském kole :-)

Za předmětovou komisi FJ Mgr. Kateřina Krejčí

 

 


 

Konverzace ve francouzském jazyce

Kdy: pondělí 14. 1. 2013 ve 13.30 h

Kde: učebna JU5

kategorie A2 – ZŠ, do 3 let výuky FJ

kategorie B1 – SŠ, do 3 let výuky FJ

kategorie B2 – SŠ, víc jak 3 roky výuky FJ

Průběh soutěže:

1. Písemná – společná - část:

POSLECH - ověření porozumění slyšenému textu pomocí otázek, na něž účastník písemně odpoví.

2. Ústní část:

- krátký úvod (představení);

- monologický projev (rozdílná témata, z nichž si žáci losují) + jeux de rôle (řešení řečových situací) na základě obrázku, anekdoty

- dialogický projev (např. "Vous vous trouvez à Paris. Essayez de prendre le rendez-vous avec votre ami par téléphone."). Partnerem soutěžícího v rozhovoru je člen poroty.

V konverzační části soutěže se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby,

výslovnost, gramatická správnost a plynulost vyjadřování.

Pro nejlepší jsou připraveny knižní poukázky, vítěz z každé kategorie postupuje do krajského kola v Olomouci.

Dotazy u K. Krejčí (kabinet fr. jazyka)

 

Dne 27. dubna se konalo v Praze finále - celostátní kolo ve francouzské konverzaci.

Petra Pospíšilová skončila osmá, Matěj Tomešek obsadil 11. místo. Blahopřejeme :-)

 

Ve čtvrtek 22. března se na Česko-francouzské sekci Slovanského gymnázia konalo krajské kolo konverzace ve francouzštině. Tříčlenné výpravě studentů francouzštiny našeho gymnázia se i letos velmi dařilo - dvě vítězství a jedno druhé místo – to je velký úspěch. Získali jsme:

- 1. místo va kategorii A1- Petra Pospíšilová z kvarty b

- 2. místo v kategorii B1 Karolina Lavrinčíková z kvinty a

- 1. místo v kategorii B2 - Matěj Tomešek ze sexty a

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a vítězům budeme ze všech sil držet palce v celostátním kole v Praze, které se bude konat 27.dubna 2012 

 Výsledky soutěžících ve školním kole francouzské konverzace:

1. místo A1 – Petra Pospíšilová

2. místo A1 – Martina Zbožínková

3. místo A1 – Petra Vaculová

 

1. místo B1 – Karolina Lavrinčíková

2. místo B1 – Martina Navrátilová

 

1. místo B2 – Matěj Tomešek

2. místo B2 – Lukáš Chmela

3. – 4. místo B2 – Zuzana Gocníková + Ha An Nguyen

Školní kolo konverzace ve francouzském jazyce se konalo v pondělí 30. 1. 2012 ve 14.00 h.