Soutěže, aktivity, sponzoring

Soutěže

Na stránkách www.biologickaolympiada.cz  už jsou aktuální informace letošního 53. ročníku biologické olympiády.

Témata pro šk. rok 2018/19 jsou:

PŘÍJEM  A  VÝDEJ  LÁTEK aneb NĚCO DOVNITŘ  A NĚCO VEN pro kategorie C a D ( primy až kvarty)

MLÁDÍ  VPŘED!   pro kategorie A a B ( vyšší gymnázium)

Další informace sledujte v sekci AKTUALITY a na nástěnce biologie.