Několik zajímavostí

Výstava v Archeoparku Pavlov

Zpravodaj Muzea Komenského v Přerově; zajímavý je už první příspěvek o studni na Horním náměstí.

M.K.