Mezinárodní letní škola s výukou českého a ruského jazyka

taborRJPoprvé v tomto roce jsem se během letních prázdnin zúčastnila Mezinárodní letní školy s výukou ruského jazyka. Tento tábor se konal již po desáté, tentokrát v Březnici u Příbrami. Pořádá ho každoročně Ruské středisko vědy a kultury, které sídlí v Praze. Účastní se ho studenti nejen z České republiky, ale také z Ruska ve věku od 14 do 20 let. Tábor probíhá každý rok ve třech termínech, vždy po čtrnácti dnech. Ve stejném termínu jako já přijelo ještě 20 dalších českých studentů a také 29 ruských studentů z Voroněže.

V pracovních dnech probíhala výuka ruského a českého jazyka vždy 3 hodiny dopoledne nebo odpoledne. Ruštinu vyučovala rodilá mluvčí, která pracuje na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Rusové se učili česky s českou profesorkou. Na začátku a na konci tábora jsme psali testy, které ověřovaly naše znalosti z ruštiny.

Víkendy jsme s ruskými studenty trávili na různých výletech. Navštívili jsme například Příbram, Tábor, Písek aj. Ve volném čase jsme společně sportovali, chodili na bazén, hráli hry a seznamovali se s ruskými tradicemi a kulturou.

Tento tábor jsme ukončili společným vystoupením. Zpívali jsme ruskou a českou hymnu, hráli divadlo v ruštině a předváděli různé scénky. Během našeho pobytu nás také navštívili studenti z Ruské školy z Prahy, kteří pocházejí z Moskvy a Kamčatky. Jednalo se o žáky ruských konzulů a jiných předních představitelů, kteří pracují v České republice. Zdokonalili jsme se v ruském jazyce a na závěr jsme ještě obdrželi certifikát z ruského jazyka. Bylo to super.

Nela Obadalová, kvarta b