Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení

- čtyřleté studiuminformace pro přijaté i nepřijaté - 4leté studium
- osmileté studiuminformace pro přijaté i nepřijaté - 8leté studium
  

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021

Byla vyhlášena kriteria přijímacích zkoušek pro školní rok 2020-2021


Všichni žáci obdrželi poštou: 
- pozvánku k přijímacímu řízení (i mailem)
pokyny pro uchazeče
čestné prohlášením k pandemii. 

Žádáme o důsledné dodržení všech zaslaných pokynů!
(Např. bez čestného prohlášení nebudou uchazeči vpuštěni do budovy!)

 

Další dokumenty k organizaci přijímacího řízení

Pemap