Úspěchy studentů v soutěžích

stupnevitezuStudenti Gymnázia Jakuba Škody se každoročně zúčastňují mnoha soutěží všech úrovní - od školních kol až po celostátní, ve výjimečných případech dokonce mezinárodní úrovně. V soutěžích přírodovědného, jazykového, společenskovědního i sportovního zaměření dosahují pravidelně vynikajících výsledků, a každoročně rádi měří své síly a schopnosti s konkurenty z ostatních škol.

Výsledky ze školního roku 2018/2019: do krajského kola, celostátní a mezinárodní.

PSS