Učebny a vybavení školy

Naše škola disponuje velmi bohatou didaktickou výbavou, která umožňuje používání nejmodernějších metod výuky, které se neobejdou bez využití multimediálních pomůcek používaných již téměř ve všech předmětech.

Téměř každý přemět má svou odbornou učebnu, vybavenou speciálně k jeho výuce.

Stačí postupně jmenovat odbornou učebnu  chemie, dvě učebny fyziky, dvě učebny biologie, učebnu zeměpisu, dějepisu, společenských věd, jazyka českého,hudební výchovy, ...
Laboratorní práce probíhají ve stále průběžně modernizovaných laboratořích fyziky, chemie a biologie!

Každá třída se v těchto učebnách učí jednotlivým předmětům minimálně jednou týdně!

Výuka výtvarné výchovy probíhá ve dvou speciálních učebnách vybavených mimo jiné vypalovací pecí pro keramiku, hrnčířským kruhem.. Výuka cizích jazyků probíhá v pěti jazykových učebnách. Ty jsou postupně vybavovány dataprojektory, které zobrazujícími signál z videa, z čtecí kamery, televizní signál a monitor PC - tedy jak programy a internet z počítače, tak samozřejmě CD a DVD.

POČÍTAČOVÁ SÍŤ - patří svým rozsahem a funkcí rozhodně k nejpokročilejším technologiím školy! V celorepublikovém měřítku patří ke špičce!

Všechny PC jsou propojeny v síti a profily uživatelů se přenáší mezi stanicemi. Celá síť je připojena k Internetu vysokorychlostní linkou, která plně postačuje ke kvalitní práci. Přístup k Internetu tak mají studenti on-line zcela zdarma kdykoliv kdy je otevřena škola jak v učebnách, tak bezdrátově Wi-Fi připojením po celé budově školy. Přístup na webovské stránky ani k poště není nijak omezen. Po přijetí ke studiu je každému studentovi přidělena identifikace a mailová adresa s doménou gjs.cz a stejnojmenný google účet. Prostřednictvím Intranetu jsou studenti i profesoři informování o aktuálním dění a změnách v životě a organizaci školy (aktuality, rozvrh, suplování, jídelníček...)

Každý klient sítě (800 klientů) má přidělenu svou diskovou kapacitu a neomezené místo v google cloudu. Ke všem prvkům sítě mají uživatelé volný přístup z mimoškolního prostředí a mohou tak z domu (a odkudkoliv ze světa) pracovat z disky na serverech školy a volně spravovat jak svou poštu tak všechna dle svých práv dostupná data.

O životě školy informujeme nejen na webovských stránkách školy www.gjs.cz, ale i na stránkách jednotlivých předmětů (fyzika, biologie, dějepis, chemie, německý jakyk, matematika a další).

Dalšími ne zcela standardními vymoženostmi školy jsou jistě studentský klub s občerstvením, tělocvična s rekonstruovanými sprchami a nově vybavenou a stále inovovanou posilovnou, hřiště....

Modit