Školní vzdělávací program

Ve školním roce 2017/2018 se všechny třídy vyučují podle školního vzdělávacího programu, který si vytvořili sami vyučující školy v souladu s celostátně danými rámcovými vzdělávacími programy.

Všechny ročníky se vyučují podle ŠVP GJŠ.( .pdf; 4 MB)

Pro  školní rok si žáci volili semináře z této nabídky. (.pdf; 190 kB)

Programová náplň seminářů je k nahlédnutí v tomto dokumentu. (.pdf; 1,35 MB)

Rozšiřující vychovně vzdělávací aktivity v podobě kroužků si pro tento školní rok studenti mohli zvolit z této nabídky.

Pemap