Studentský senát

parlamentStudentský senát představuje komunikační prvek mezi studenty a vedením gymnázia. Je složen ze zástupců tříd, vždy po jednom z každé třídy. Studentský senát diskutuje připomínky a návrhy změn z řad studentů a předkládá je vedení školy, představuje tak přímý kanál k řešení aktuálních problémů a potřeb studentů.

Neméně významnou částí práce studentského senátu je pořádání zábavných či jiných akcí pro studenty.

Složení senátu

Předseda: Vojtěch Janek 3.B

Členové:

  • Amalie Pumprlová III.A
  • Vojtěch Zámorský I.A
  • Marek Vašina VIII.A
  • Adam Bařinka V.A
  • Lenka Švejdová VII.A
  • Klára Šotková VI.B

Den studentstva na GJŠ

13-studentsky-den-senatu-07817. listopad je v našem kalendáři veden jako Den boje za svobodu a demokracii, neboť má přímou vazbu na pohnuté československé dějiny v letech 1939 a 1989. Stalo se tradicí, že na GJŠ se Mezinárodní den studentstva připomíná hravější formou s důrazem na vrstevnické působení a spolupráci studentů celé školy.

Letos připadly oslavy Dne studenstva na pátek 15. 11. a pojítkem byl podtitul „studenti studentům", což mělo dopředu deklarovat, že si sami studenti připravili a vedli 18 rozmanitých dílen. Na pořadu dne byly sportovní aktivity jako florbal, badminton, bowling, posilování a sebeobrana, kreativní semináře výtvarné výchovy, japonské mangy, architektury, improvizace či zpívání. Některé dílny byly vzdělávací - chemické pokusy, filmový klub, debatování, programování či literatura, jiné čistě hravé – deskové a on-line hry po síti.

Domníváme se, a reakce zapojených studentů to dosvědčují, že se akce povedla. I když víme, že se dá vše zlepšovat.

Senát GJŠ

Studentský den senátu

Vážení spolužáci.

Studentský senát GJŠ zaštítěný vstřícností vedení školy pořádá v pátek 15.11.2013 oslavy Dne boje za svobodu a demokracii. Mezinárodní den studentstva si chceme připomenout hravou formou prostřednictvím různých dílen. Podtitulem letošního dne studentstva je slogan „studenti-studentům“, což znamená, že si pro vás spolužáci připravili program, který vás, doufáme, zaujme.

Váš Studentský senát GJŠ.

Termíny: 15. listopad 2013, 8:30-12:30

Účastníci: všichni studenti prim až sext a prvních a druhých ročníků. Ostatní studenti mají výuku podle běžného rozvrhu.

Program: 18 různorodých dílen>>

Zapisování: zapisovat se bude na třech místech- vestibul, aula, sekretariát (křesílka). Zde budou pověření členové Senátu zapisovat do tabulky příchozí studenty (nelze zapisovat v zastoupení). Podívejte se na rozpis, kde se nachází vámi vybraná dílna! Chovejte se, prosím, slušně a spořádaně!

Sportovní den senátu

Ve čtvrtek 19.5. proběhla na stadionu Viktorka akce studentského senátu Sportovní den, kterého se zúčastnili třídy nižšího gymnázia. Studenti soutěžili v 5-ti sportech - fotbalu, florbalu, softbalu, ringu a petangu. Celkově se nejlépe umístila třída III.b a za ni se v těsném závěsu umístila IV.a a III.b.

[Fotogalerie]

Pemap