Den studentstva na GJŠ

13-studentsky-den-senatu-07817. listopad je v našem kalendáři veden jako Den boje za svobodu a demokracii, neboť má přímou vazbu na pohnuté československé dějiny v letech 1939 a 1989. Stalo se tradicí, že na GJŠ se Mezinárodní den studentstva připomíná hravější formou s důrazem na vrstevnické působení a spolupráci studentů celé školy.

Letos připadly oslavy Dne studenstva na pátek 15. 11. a pojítkem byl podtitul „studenti studentům", což mělo dopředu deklarovat, že si sami studenti připravili a vedli 18 rozmanitých dílen. Na pořadu dne byly sportovní aktivity jako florbal, badminton, bowling, posilování a sebeobrana, kreativní semináře výtvarné výchovy, japonské mangy, architektury, improvizace či zpívání. Některé dílny byly vzdělávací - chemické pokusy, filmový klub, debatování, programování či literatura, jiné čistě hravé – deskové a on-line hry po síti.

Domníváme se, a reakce zapojených studentů to dosvědčují, že se akce povedla. I když víme, že se dá vše zlepšovat.

Senát GJŠ

Pemap