Studentský senát

parlamentStudentský senát představuje komunikační prvek mezi studenty a vedením gymnázia. Je složen ze zástupců tříd, vždy po jednom z každé třídy. Studentský senát diskutuje připomínky a návrhy změn z řad studentů a předkládá je vedení školy, představuje tak přímý kanál k řešení aktuálních problémů a potřeb studentů.

Neméně významnou částí práce studentského senátu je pořádání zábavných či jiných akcí pro studenty.

7.11.2012 bylo na schůzi senátu zvoleno nové vedení

Předseda: Kateřina Wlachová (2a)

Členové: Ludmila Schůtová (septima a), Amálie Dostalíková (prima a), Filip Šefčík (oktáva a), Tibor Vocásek (oktáva b), Miroslav Jurášek (kvinta b), Viktor Gala (kvarta b)

Halloween 2016

2016-halloween-017Školní rok je už v plném proudu a tak je čas na trochu povyražení. A k němu je oslava Halloweenu vítanou příležitostí.

Od rána se to poslední říjnový den ve škole hemžilo zombiemi, čarodějnicemi, kostrami a jinou strašidelnou havětí:) Nejlepší masky pak na shromáždění všech masek v aule školy vybrala a ocenila porota složená ze členů studentského senátu. 

Záběry z vyhodnocení nejlepších najdete ve fotogalerii.

Den studentstva 2015

phoca thumb_l_den-studentstva-027V pondělí 16.11.2015 se na naší škole konal Den studentstva, který pro žáky organizoval Studentský senát GJŠ. Připomenutí si Dne boje svobodu a demokracii bylo rozmanité. Leitmotivem byla hodnota svobody, kterou je těžké si vydobýt, natož udržet. Ve vestibulu školy byla nainstalována výstava „U nás pomáhali taky", která prostřednictvím dokumentárních fotografií připomíná okamžiky roku 1968 jako výrazné memento i současných východních příslibů.

Před hlavním programem v aule školy uctily čtvrté ročníky a oktávy oběti víkendových pařížských událostí minutou ticha .

Následoval třídílný film Hořící keř, který mapuje okolnosti alarmujícího činu Jana Palacha, oběti komunistického režimu. Třetí ročníky a septimy na hodnotu svobody navázaly sledováním dokumentárních filmů projektu Jeden svět na školách a následnou diskusí. Většina žáků gymnázia si pak mohla svobodně vybrat jednu z dvaceti dílen, kterou pro ně připravili spolužáci. Uplatnění principu peer to peer zafungovalo a zdá se, že když něco dlouhodobě funguje, není třeba to měnit.

Pondělní atmosféru zachycuje fotogalerie zde

Halloween 2015

Jako každý rok, tak i letos uspořádal Studentský senát jako jednu z prvních celoškolních akcí nového školního roku oslavu oblíbeného Halloweenu.

phoca thumb_l_2015-halloween-001Tato akce se těší mezi studenty velké oblibě a to nejen proto, že studenti v maskách se tento den nemusejí obávat zkoušení:) Mnozí z nich věnují přípravě té pravé halloweenské masky pořádnou porci času i úsilí - alespoň dle výsledného produktu soudě.

A co by to bylo za rej masek bez vyhlášení té nejlepší! Proto se všichni maskovaní sešli o hlavní přestávce v aule školy a společným hlasováním vybrali zy masky, které se jim nejvíce líbily. A že bylo z čeho vybírat, můžete posoudit sami ve fotogalerii.

Webmaster

Den studentstva na GJŠ

13-studentsky-den-senatu-07817. listopad je v našem kalendáři veden jako Den boje za svobodu a demokracii, neboť má přímou vazbu na pohnuté československé dějiny v letech 1939 a 1989. Stalo se tradicí, že na GJŠ se Mezinárodní den studentstva připomíná hravější formou s důrazem na vrstevnické působení a spolupráci studentů celé školy.

Letos připadly oslavy Dne studenstva na pátek 15. 11. a pojítkem byl podtitul „studenti studentům", což mělo dopředu deklarovat, že si sami studenti připravili a vedli 18 rozmanitých dílen. Na pořadu dne byly sportovní aktivity jako florbal, badminton, bowling, posilování a sebeobrana, kreativní semináře výtvarné výchovy, japonské mangy, architektury, improvizace či zpívání. Některé dílny byly vzdělávací - chemické pokusy, filmový klub, debatování, programování či literatura, jiné čistě hravé – deskové a on-line hry po síti.

Domníváme se, a reakce zapojených studentů to dosvědčují, že se akce povedla. I když víme, že se dá vše zlepšovat.

Senát GJŠ

Studentský den senátu

Vážení spolužáci.

Studentský senát GJŠ zaštítěný vstřícností vedení školy pořádá v pátek 15.11.2013 oslavy Dne boje za svobodu a demokracii. Mezinárodní den studentstva si chceme připomenout hravou formou prostřednictvím různých dílen. Podtitulem letošního dne studentstva je slogan „studenti-studentům“, což znamená, že si pro vás spolužáci připravili program, který vás, doufáme, zaujme.

Váš Studentský senát GJŠ.

Termíny: 15. listopad 2013, 8:30-12:30

Účastníci: všichni studenti prim až sext a prvních a druhých ročníků. Ostatní studenti mají výuku podle běžného rozvrhu.

Program: 18 různorodých dílen>>

Zapisování: zapisovat se bude na třech místech- vestibul, aula, sekretariát (křesílka). Zde budou pověření členové Senátu zapisovat do tabulky příchozí studenty (nelze zapisovat v zastoupení). Podívejte se na rozpis, kde se nachází vámi vybraná dílna! Chovejte se, prosím, slušně a spořádaně!

Sportovní den senátu

Ve čtvrtek 19.5. proběhla na stadionu Viktorka akce studentského senátu Sportovní den, kterého se zúčastnili třídy nižšího gymnázia. Studenti soutěžili v 5-ti sportech - fotbalu, florbalu, softbalu, ringu a petangu. Celkově se nejlépe umístila třída III.b a za ni se v těsném závěsu umístila IV.a a III.b.

[Fotogalerie]

Kemifloc