Semináře na GJŠ

Tato stránka obsahuje termíny všech pravidelně konaných seminářů pořádaných na Gymnáziu Jakuba Škody.

Volitelné semináře

Seznam volitelnách seminářú pro tento školní rok je k dispozici na stránce Školního vzdělávacího programu.

MOMatematické semináře

Semináře pro zájemce o přípravu na matematické soutěže a další vzdělávání v matematických disciplínách probíhají pravidelně každým rokem. Odborným lektorem je RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. na GJŠ. Aktualizované termíny nejbližších seminářů jsou na intranetu školy.