Individuální studijní plán

Individuální studijní plán je speciální studijní plán určený studentům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním. O jeho přidělení, rozsahu a podmínkách rozhoduje ředitelství školy na základě písemné žádosti a doporučení školského poradenského zařízení. 

Kalabusová