Informace o studiu

Co zajímavého může třetí nejstarší české gymnázium na Moravě nabídnout svým studentům?

 • průběžné kvalitní vzdělávání na prestižní škole, vysokou úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ
 • velmi dobré výsledky v středoškolských olympiádách a soutěžích
 • odborné učebny s televizními okruhy, knihovnu, klubovnu a dvě počítačové učebny
 • v roce 2000 byla také zprovozněna zcela nová posilovna
 • studijní pobyty v Anglii, kde se naši studenti zdokonalují v anglickém jazyce
 • poznávací zájezdy do zahraničí, absolvování sportovních kurzů u moře či při dobrodružném sjíždění řek
 • lyžařské kurzy a pravidelné třídní výlety
 • seznamovací tábor pro nově přijaté studenty, kterého se účastní již tradičně společně se svými třídními profesory a praktikanty z řad starších studentů

Nabízené studijní obory

studijní obor: gymnázium

 • 4leté studium dle ŠVP (KKOV): 79-41-K/41 (první, druhé, třetí a čtvrté ročníky)
 • 8leté studium dle ŠVP (KKOV): 79-41-K/81 (primy, sekundy, tercie, kvarty, kvinty, sexty, septimy a oktávy)

Osmileté studium

Osmileté studium je určeno především pro talentované žáky 5. ročníků ZŠ, kteří chtějí dále rozvíjet své schopnosti v kolektivu jim podobných. Výhodou osmiletého studia je soustavná příprava na studium vysoké školy už od 6. ročníku základní školy.

Čtyřleté studium

Čtyřleté studium je ideální volbou pro žáky 9. ročníků ZŠ, kteří mají v plánu studium na vysoké škole. Je také dobrou volbou pro studenty, kteří se ještě nerozhodli, co by chtěli v životě dělat, a hledají školu, která jim dá úplné všeobecné vzdělání neomezující je v jejich pozdějším výběru.

Volitelné předměty

Každý student si dle svého zaměření může vybrat ze široké nabídky volitelných předmětů, která je postupně každý rok doplňována a obměňována. Aktuální nabídku volitelných předmětů najdete na stránce Školního vzdělávacího programu.

Nabízené aktivity

 • pravidelné, školou pořádáné, návštěvy divadelních představení
 • práci v redakci školního časopisu
 • zpěv ve školním pěveckém sboru, práci v keramickém kroužku, lekce hraní na kytaru a flétnu
 • práci a studium v dalších nepovinných předmětech a kroužcích (cizí jazyky, psaní všemi deseti, sportovní hry, semináře z vybraných úloh matematiky)
 • debatní ligu v anglickém i českém jazyce - dosahujeme jedny z nejlepších umístění v ČR

Moderní technologie

Téměř šedesát počítačů v učebnách informatiky, učitelské počítače ve většině odborných učeben a v laboratořích, a  všechny počítačev v kabinetech vyučujících jsou propojeny vysokorychlostní počítačovou sítí postavenou především na technologiích Microsoft. Všechny počítače mají samozřejmě připojení k Internetu. Gymnázium umožňuje bezplatný přístup k Internetu všem studentům pracujícím v lokální počítačové síti.

Služeb Internetu využívají studenti nejen v době vyučování, ale i v odpoledních hodinách. Technologie Terminal Server umožňuje studentům připojení ke školní počítačové síti přes Internet i z domova a práci se stejnými programy tak, jako by pracovali na školních počítačích.

Celý informační systém školy se průběžně modernizuje a přechází na nové, rychlejší a bezpečnější technologie.

Pokud máte zájem o podrobnější informace, budete kdykoliv vítáni na naší škole.

ATS