Den otevřených dveří

32

V letošním školním roce proběhl Den otevřených dveří na Gymnáziu Jakuba Škody dne 4. prosince 2018 od 14 do 18 hodin.

V 16 a v 17 hod. proběhlo setkání rodičů s vedením Gymnázia. Na tomto setkání mají zájemci možnost dozvědět se nejnovější informace o přijímacím řízení a studiu na GJŠ. Na tuto besedu v aule školy vždy navazuje schůzka pro rodiče žáků, kteří se zúčastní přípravných kurzů k přijímacímu řízení.

Na všechny návštěvníky Dne otevřených dveří čekaly prezentace odborných učeben, ukázka debaty z Debatní ligy, demonstrace ovládání a programování robota ze soutěže Robosoutěž, pokusy z fyziky, chemie, různé výtvarné techniky atd…

Den otevřených dveří pořádá Gymnázium Jakuba Škody pravidelně každý rok začátkem prosince. Účelem akce je seznámit zájemce o studium na naší škole s celou školou - učebnami, vybavením, vyučujícími, aktivitami apod.

Současně je tento den i příležitostí pro bývalé i "velmi bývalé" :) absolventy navštívit svoji školu a podívat se, co nového se událo a co všechno se vybudovalo a zlepšilo oproti dobám, kdy na naší škole studovali.  A samozřejmě také možností pozdravit své bývalé učitele, ve kterých mnozí z nich za léta studia našli dobré přátele.

Je možné shlédnout také několik fotografií z průběhu Dne otevřených dveří 2017.