Mezinárodní zkouška z němčiny

Ve dnech 28.4. – 30.4. 2011 skládali studenti němčiny celosvětově uznávanou zkoušku Zertifikat Deutsch, kterou organizuje Goethe-Institut. Ve čtvrtek absolvovali všichni písemnou část, sestávající z Hörver- stehen, Leseverstehen, Sprachbausteine a Schriftlicher Ausdruck. V pátek a v sobotu proběhla ústní část zkoušky. Studenti úspěšně splnili všechna kritéria, prokázali výborné znalosti a právem získali mezinárodní osvědčení.

Číst dál: Mezinárodní zkouška z němčiny

Pálava 2011

Prší, prší, jen se leje…

S nadějí, že tomu tak na jižní Moravě nebude, odjížděli v úterý 3. května prváci a kvintáni na biologicko – geografickou exkurzi na Pálavu. Naštěstí na „startu“ v Klentnici nepršelo, a tak jsme mohli pozorovat nejen flóru, ale i faunu a mezi mraky občas i bílé vápencové skály Pálavských vrchů.

Stoupání bylo bez deště, ale pod nejvyšším bodem – zříceninou hradu Děvičky na nás začaly padat takové proudy vody, že jsme poznávání přírody museli zkrátit. I přesto se nám podařilo vidět některé skvosty chráněné krajinné oblasti – ještě kvetoucí hlaváček jarní, písečnici velkokvětou, áron plamatý, majku obecnou a spoustu dalších botanických a zoologických krasavců.

Přes nepřízeň počasí se akce vyvedla a škodu mají ti, kteří se nezúčastnili.

Maturity na GJŠ

Ve dnech 16. - 19. května proběhl na Gymnáziu Jakuba Škody první týden ústní části státních maturitních zkoušek. Maturovali studenti dvou tříd čtyřletého cyklu, po kterých budou následovat v příštím týdnu dvě třídy oktáv z cyklu osmiletého. Zkoušky proběhly naprosto hladce a bez komplikací, přestože bylo plno nového jak pro studenty, tak i pro jejich zkoušející díky nově zavedené státní maturitě.

K úspěšnému složení první části státní maturitní zkoušky studentům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů nejen v dalších částech maturity, ale i u zkoušek přijímacích.

Číst dál: Maturity na GJŠ

Koncert pěveckého sboru

Dne 12. září proběhl v aule GJŠ slavnostní koncert pěveckého sboru GJŠ pro studenty prim a prvních ročníků.

Pěvecký sbor se novým studentům školy představil širokou škálou skladeb různých žánrů od lidových písní, přes spirituály až po filmové melodie.

Sbormistryně pěveckého sboru Mgr. Kateřina Skácelová stručně představila studentům sbor a jeho aktivity, a pozvala nové studenty, aby posílili řady pěveckého sboru, a pomohli tak nahradit pravidelné každoroční ztráty způsobené odchodem studentů maturitních ročníků.

Celý koncert byl provázen pozorný zájmem ze stran studentů, a každá skladba byla oceněna uznalým zaslouženým potleskem.

Mezinárodní projekt Terezín - Praha

Studenti němčiny se letos již potřetí zapojili do německo – českého projektu, který se věnuje problematice holocaustu a je převážně financován z Drážďan. Projekt se uskutečnil ve dnech 16.6. – 19.6. 2011 v Terezíně pod názvem „Geschichtswerkstatt Theresienstadt/Prag.

Celkem na projektu pracovalo 16 účastníků, 6 z České republiky, z GJŠ pak L. Petrášová (2 b), E. Pořízková (VII b) a V. Nesvadbová (3 a). Program byl realizován v němčině, na programu byly prohlídky Velké i Malé pevnosti v Terezíně, workshopy v mezinárodně sestavených týmech, prezentace. Pro všechny byla mimořádným zážitkem páteční návštěva Prahy. Celý den byl věnován nejen návštěvě památek spjatých s osudy Židů, ale i osobitým vzpomínkám pamětníka, který hrůzy holocaustu přežil.

Toto setkání patří vždy k nejpůsobivějším zážitkům v rámci celého projektu. V neděli se účastníci loučili jen těžko, protože během těch pár dnů byla navázána nová přátelství a přes spíše chmurnou tematiku semináře vládla mezi mladými lidmi z obou zemí přátelská atmosféra.

Město v pohybu aneb 1. přerovská cyklojízda

cyklojizda1V sobotu 24. září zažije  Přerov první svou první cyklojízdu. Jde o pokračování projektu Cyklocity Gymnázia Jakuba Škody, který se věnuje tématu městské cyklistiky a klade si za cíl zlepšit podmínky pro kolaře ve městě a také zpopularizovat městskou cyklistiku jako rovnoprávnou součást městské dopravy.

Oficiální začátek akce je ve 13 hodin na náměstí TGM, odkud pak o půl druhé odstartuje hromadná jízda cyklistů po předem určené trase, končit bude opět na náměstí. Tam bude následovat další program jako výtvarná dílna a soutěže pro děti, koncertní vystoupení, nabídka  elektrokol, beseda s městskou policií a jiné. Počítáme také s aktivním zapojením občanů v anketě věnované městské cyklistice a jejím problémům v našem městě. Akci připravujeme ve spolupráci s odborem životního prostředí magistrátu a s Městskou policií. 

Číst dál: Město v pohybu aneb 1. přerovská cyklojízda

Premiéra dokumentu o malbě podjezdu

V pátek 25.3.2011 ve 14:00 v učebně 1A proběhne premiéra dokumentu „Předmostí: Podjezdem do pravěku". Tvůrci z řad našich studentů srdečně zvou všechny zájemce ze školy i veřejnosti.

Film zabývající se malbou podjezdu v Předmostí studenty Gymnázia Jakuba Škody Vám nabídne unikátní záběry z tohoto projektu i výsledných maleb, exkluzivní rozhovory s účastníky i kolemjdoucími, a v neposlední řadě autorskou hudbu Tomáše Olivy.
Trailer najdete na adrese http://www.youtube.com/watch?v=XjGuWAWviFk

Číst dál: Premiéra dokumentu o malbě podjezdu

PSS