Pavel Měrka - nejlepší chemik

KKCHO-diplomV Olomouci 27. 4. soutěžil Pavel Měrka v krajském kole CHO kategorie B. Dokázal, že jeho zaujetí pro chemii je veliké. Obsadil 1. místo v silné konkurenci soupeřů o jeden až dva roky starších.

Gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů - třeba v soutěži Ksicht (Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tématikou), kde je po třetí sérii zatím na 2. místě mezi 141 soutěžícím z celé republiky.

Za PK chemie Lada Macháčová

Exkurze do Hodonína

phoca thumb_l_P1000194...kvarta A v Muzeu naftového dobývaní...

Žáci kvarty a se ve středu 18.4.2012 zúčastnili exkurze do Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně. Je to jediné muzeum „naftařiny„ v České republice.

Žáci si nejdříve prohlédli vnitřní expozici a na závěr venkovní technologický park umístěný v okolí budovy muzea. Vnitřní expozice nabízela historii průzkumu a těžby nafty a zemního plynu nejen na Moravě, ale také na Slovensku a v Rakousku. Poskytla informace o počátcích získávání ropy ve světě, zejména v Asii a USA a seznámila se způsobem hledání ložisek přírodních uhlovodíků.

Ve vnitřní expozici měli žáci možnost shlédnout i unikátní sbírku hornin a zkamenělin. Pro zájemce byl připraven zajímavý pokus, při kterém si mohli na své ruce vyzkoušet luminiscenci ropy v ultrafialovém záření.

Venkovní technologický park umožnil pohled na některá technická zařízení nutná k provádění vrtného průzkumu a samotné těžby přírodních uhlovodíků.

Celá prohlídka muzea byla zakončena vědomostním testem, za který nejlepší řešitelé získali za odměnu vzorek ropy. Důkazem toho, že exkurze žáky zaujala jsou fotografie z muzea.

Simona Večeřová

… kvarta B v Muzeu naftového dobývaní…

V úterý 17. dubna se naše třída kvarta b vydala vlakem na exkurzi do Muzea naftového dobývání v Hodoníně. V chladném počasí jsme vyjeli kolem osmé hodiny z vlakového nádraží. Po příjezdu do Hodonína jsme směřovali rovnou do muzea, kde nás uvítali dva pánové. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, jedna šla nejprve na prohlídku venkovních a druhá vnitřních exponátů.

Dověděli jsme se spoustu zajímavých informací z historie dobývání nafty na našem území, o způsob těžby a také zajímavosti o ropě jako léčivém nerostu. Průvodce nám vyprávěl i o problematice těžby břidličného plynu. Po exkurzi následovala třičtvrtěhodinová pauza a následně jsme se vydali opět vlakem směr Přerov. 

Myslím, že se exkurze vydařila, a až na chladné, nepříznivé počasí si ji každý z nás užil.

Za kolektiv třídy kvarta b Lucie Mohylová

Ekonomicko-manažerská olympiáda 2012

phoca thumb_l_P1000184V pátek 13.4.2012 se uskutečnilo na naší škole předkolo 4. ročníku Ekonomicko-manažerské olympiády. Zúčastnilo se ho 40 studentů ze třetích ročníků a septim. ´

Studenti si mohli prověřit své znalosti z oblasti společenských věd, matematiky, logiky, všeobecného přehledu, ekonomiky, managementu a z anglického jazyka. Ti nejúspěšnější budou pozváni 16. června 2012 do Zlína, kde na akademické půdě budou řešit úlohy finálového kola.

Vítězové Ekonomicko-manažerské olympiády budou přijati na Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bez přijímacích zkoušek.

Simona Večeřová

Ekonomicko manažerská olympiáda

V pátek 15.4.2011 proběhlo na naší škole předkolo Ekonomicko-manažerské olympiády. Z naší školy si test už třetího ročníku této olympiády vyzkoušelo 43 studentů ze třetích ročníků a septim. Studenti museli v časovém limitu 50minut odpovědět na 100 otázek v 5 oblastech: manažerská a ekonomická oblast, všeobecný přehled, angličtina nebo němčina, logika a matematika a oblast společenskovědní.

Číst dál: Ekonomicko manažerská olympiáda

Krajské kolo Chemické olympiády

chemieV pondělí 16.4. se uskutečnilo krajské kolo Chemické olympiády kategorie D v Olomouci. Z naší školy se zúčastnili Jakub Víšek, Jan Straka a Marian Poljak, který skončil na 1. místě.

Soutěžících se sešlo 24 z různých škol Olomouckého kraje. Změřili své chemické síly v praktickém laboratorním úkolu i písemném testu.

Ve středu 4.4 se konalo krajské kolo Chemické olympiády kategorie C, kterého se zúčastnili 4 žáci našeho gymnázia. Pavel Měrka, Michaela Pospíšilová, Petr Macháč, Martin Palkovský. Všichni se stali úspěšnými řešiteli.

Všem děkujeme za reprezentaci školy.

Za PK chemie Lada Macháčová

Hudební projekt Moje skladba...

projektV rámci hudební výchovy se letošní kvinty, sexty, první a druhé ročníky zapojily do hudebního projektu „Moje skladba a její interpretace". Úkolem studentů bylo skupinově složit a zahrát vlastní píseň. Nejlepší písně byly nahrány v nahrávacím studiu AGEUM v Přerově a vy si je můžete poslechnout. Nahrávání bylo sponzorováno nahrávacím studiem AGEUM a p. Sabadošovou. Děkujeme.

První skladba, druhá skladba, třetí skladba

Fyzikální soutěž 2012

2012FyzSoutez-13Dne 21. 2. 2012 proběhl již 29. ročník školní fyzikální soutěže. Tato soutěž je určena všem žákům školy, kteří se zajímají o fyziku a které baví řešit fyzikální úlohy. Soutěžící musí prokázat nejen fyzikální myšlení, ale i dobrou představivost a velkou zručnost v matematice. Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 76 řešitelů, kteří byli rozděleni do kategorií podle jednotlivých ročníků a na každého čekaly tři úlohy různé obtížnosti.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo dne 29. 2. 2012. Soutěžící, kteří prokázali nejlepší znalosti a umístili se na prvních třech místech ve své kategorii, byli odměněni knižními poukázkami v hodnotě 300 Kč, 200 Kč a 100 Kč věnovaných do soutěže Sdružením přátel Gymnázia Přerov. Diplomy soutěžícím předal ředitel školy Mgr. Jan Raška a zároveň všem řešitelům popřál další úspěchy ve fyzikálních soutěžích a olympiádách.

Číst dál: Fyzikální soutěž 2012

Foto soutěž "Sport pro všechny"

volejbalspojujeOd 6. září do 20. prosince loňského roku probíhala fotografická soutěž organizovaná Britským velvyslanectvím v Praze a Britskou radou ČR jako součást oslav Olympijských her v Londýně 2012. Z naší školy se soutěže zúčastnil Antonín Ticháček (4.a), který se se svou fotografií s názvem "Volejbal spojuje" umístil na skvělém 3. místě. Dne 22. března 2012 pak proběhlo vyhlášení výsledků a předání cen na Britském velvyslanectví v Praze.

Z rukou paní velvyslankyně Tonda obdržel svou cenu a to hudební přehrávač iPod Shuffle. Odborná porota hodnotící fotografie byla ve složení: Kateřina Emmons (sportovní střelkyně a držitelka zlaté medaile z OH Pekingu), Jana Žantovská (nezávislá profesionální fotografka), Jan Povýšil (fotograf a plavec, držitel třech bronzových medailí z paralympiády v Pekingu) a Sian MacLeod (britská velvyslankyně v Praze).

Číst dál: Foto soutěž "Sport pro všechny"

Přednáška o DNA na PřF Olomouc

DNADne 23. 2. 2012 jsme my, studenti biologického nebo chemického semináře, předčasně opustili běžnou výuku, abychom se zúčastnili přednášky vědce světového formátu prof. Ing. Pavla Hobzy, DrSc. na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Přednáška se týkala problematiky DNA. Všichni zajisté známe typický model šroubovice DNA, který najdeme snad ve všech učebnicích biologie. Co ale v učebnicích nenajdeme, je fakt, že byl první model pánů Jamese Watsona a Francise Cricka v roce 1953 zkonstruován (na laboratorním stojanu) na základě fotografie Rosalindy Franklinové.

Již před deseti lety se v médiích objevila zpráva, že se vědcům podařilo přečíst genom člověka. Zajímavostí pro nás bylo, že mezi genomem člověka a genomem šimpanze se zatím nepodařilo objevit rozdíl. Co nás tedy dělá lidmi? Profesor Hobza nám k tomu řekl: „Pokud na tuto otázku znáte odpověď, řeknu vám, hned si kupte letenku do Stockholmu, pojedete si pro Nobelovu cenu."

Karolína Eitlerová a David Palenčar

Okresní kolo chemické olympiády kat. D

P1000160V pátek 2. března se v přízemí našeho gymnázia konalo Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D. Soutěžilo 21 žáků základních škola a nižších gymnázií z Přerova, Kojetína, Hranic a okolních vesnic. Vlastní soutěž se skládala z testu chemických znalostí a praktického cvičení v laboratoři. Naši studenti se umístili na krásných předních místech - Jakub Víšek 2. místo, Jan Straka 4. místo, Marian Poljak 5. místo. Krajské kolo se bude konat 16. 4. na Slovanském Gymnáziu v Olomouci. Přejeme hodně úspěchů.

Za PK chemie Lada Macháčová

Fotogalerie>>

Zlatý Amos Petra Bürglová

amos burglovaRegionální kolo soutěže o nejlepšího učitele - soutěže Zlatý Amos - vyhrála učitelka Gymnázia Jakuba Škody - Petra Bürglová.

Do soutěže Zlatý Amos přihlašují své nejoblíbenější učitele sami studenti. Podmínkou je sesbírat pro svého favorita dostatek podpisů studentů a také sepsání a přednesení obhajoby před shromážděním ostatních účastníků, kterou svého oblíbeného učitele představí ostatním, a zdůvodní, proč právě jejich favorit by se měl stát Zlatým Amosem.

Více informací najdete v článku Přerovského deníku. Obhajoba Petry Bürglové je k dispozici na serveru YouTube.

Rozhovor pro školní časopis Rejnok

Naše paní učitelka Petra Bürglová se o jarních prázdninách stala vítězkou regionálního kola devatenáctého ročníku soutěže Zlatý Ámos. Soutěž se konala v Krajském úřadu v Brně a do soutěže ji přihlásily studentky ze 3B Aneta Kopecká a Ivča Redrová.

Takovou událost jsme si nemohli nechat ujít a tak vám přinášíme exkluzivní rozhovor!

Číst dál: Zlatý Amos Petra Bürglová

Semináře "PMT"

MOSemináře v rámci řešení projektu „Příprava matematických talentů“, probíhají pravidelně každý týden na GJŠ v učebně 2B od 14 hodin.

Odborným lektorem je RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.

Matematická olympiáda a návštěva z Rakouska

phoca thumb_l_KlauzKoloMO-2

Koncem ledna probíhá na naší škole tradičně klauzurní kolo Matematické olympiády Olomouckého kraje. Soutěž se letos konala 26. ledna a kromě našich žáků na ní byli na přítomni také soutěžící z Gymnázia Hranice a Gymnázia Kojetín. Z našich se nejlépe umístily Z. Gocníková (4.-5. místo v kat. B) a M. Calábková (1. místo v kat. C). Do krajského kola postupují ještě další dva žáci naší školy.

Tato akce se u nás tradičně koná také za účasti talentovaných dětí z Keplerova reálného gymnázia v Grazu. Letos přijeli z Rakouska čtyři žáci v doprovodu dvou učitelů. Rakouští žáci bydleli v rodinách němčinu studujících žáků GJŠ, takže ve středu a čtvrtek večer měli možnost prohlédnout si město a pobýt a pobavit se ve společnosti svých hostitelů. Pánové Gruber a Windischbacher ve čtvrtek podnikli malý výlet do Prostějova, aby se poněkud seznámili i s přerovským okolím. Prohlédli si muzejní expozici věnovanou matematikovi a filozofovi Edmundu Husserlovi, prošli si město a zastavili se v secesním Národním domě. V pátek se s námi rakouští hosté rozloučili s tím, že i v příštím roce se s nimi, či s jejich kolegy, v Přerově opět shledáme.

Marek Küchler 

[Fotogalerie]

Lyžaři zdraví podruhé

LyzakStHamry2012-0Po prvním letošním lyžařském výcvikovém kurzu pro sekundy na Karlově odstartoval o týden později také kurz druhý.

Je tradičně určen studentům kvint osmiletého cyklu a ten letošní se koná ve Starých Hamrech. Sněhové podmínky jsou více než příznivé, jak můžete sami posoudit z prvních zaslaných fotografií. Ani na tomto kurzu zatím není nic, co by rušilo poklidnou sportovně společenskou atmosféru. A tak přejeme lyžařům i nadále výborné sněhové podmínky, krásné počasí a týden plný radosti z pohybu na čerstvém vzduchu a dobré náldy s partou spolužáků.

Fotografie zaslal p. P. Vychodil.

Návštěva Fakulty technologické UTB Zlín 2011

IMAG0062Letošní návštěva Fakulty technologické UTB ve Zlíně začala zcela netradičně na střeše Finančního úřadu. Z výšky 16.patra jsme mohli vidět nejen některé budovy UTB, ale i další dominantní budovy centra Zlína.

Následovala prohlídka moderní knihovny a speciální laboratoře, ve které nám pan docent Pavlínek vysvětlil postup zjišťování a hodnocení vlastností plastů vyrobených jednak přímo v této laboratoři, ale i těch, které si v laboratořích FT UTB nechávají testovat různé firmy. Nejvíce ale všechny zaujala prohlídka mikrobiologické laboratoře s programem výroby a měření vlastností biopolymerů. V ní nám paní docentka Vilčáková vysvětlila princip výroby a fungování magnetických nanočástic, které se využívají jako doprovodná hypertermická léčba rakoviny.

Číst dál: Návštěva Fakulty technologické UTB Zlín 2011

Pozdrav z lyží - Karlov 2012

Karlov2012-03První pozdravy z prvních dní lyžařského výcvikového kurzu na Karlově posílají studenti sekund a jejich lyžařští instruktoři.

Druhý lednový týden začal lyžařský výcvikový kurs sekund na Karlově. Podle žhavých prvních zpráv proběhla cesta i ubytování na lyžařské chatě Kazmarka bez nejmenších problémů, počasí je velmi příznivé, nálada výborná, a i vše ostatní je v souladu s očekáváním i potřebami mladých lyžařů.

Takže my všichni, kteří jsme zůstali doma, přejeme všem účastníkům kurzu skvělé počasí, dobrou náladu, a spoustu intenzivních lyžařských zážitků.

První fotografie přímo ze svahu pořídil a zaslal p. J. Raška. Doplněno o další dvě fotografie ze středy 11.1.

Celostátní kolo logické olympiády 2011

V pondělí 28. listopadu 2011 proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky finále logické olympiády. Je to soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Do letošního ročníku se zaregistrovalo 32 300 soutěžících, což je zatím nejvíce v historii soutěže.

Naši školu velmi úspěšně reprezentovali dva žáci, kteří si svůj postup vybojovali v krajském kole.

Číst dál: Celostátní kolo logické olympiády 2011

Krajské kolo logické olympiády 2011

IMAG0063Krajské kolo logické olympiády, kterou pořádá společnost Mensa, se uskutečnilo 4.listopadu 2011 v Prostějově. Z nominačního kola, jehož se v našem kraji zúčastnilo v kategoriích druhý stupeň základní školy a střední školy 1 262 soutěžících, postoupilo do krajského semifinále i devět žáků naší školy:

Yveta Stiskálková z oktávy A , Jan Švéda a Pavel Berka z oktávy B, Ivana Pumprlová ze septimy B, Michaela Lasáková ze druhé A, Petr Vincena z kvinty A, Jan Gocník z kvarty A, Marian Poljak z kvarty B a Michaela Bagárová z tercie A.

Číst dál: Krajské kolo logické olympiády 2011

Sponzorujeme surikaty

surikatyTak jako v předchozích letech  byla jedna z možností jak prožít 16. listopadu DEN STUDENTSTVA  návštěva ZOO na Sv. Kopečku spojená s předáním  našeho sponzorského daru pro surikaty.

Celkem 21 žáků z prim, sekund, tercií i kvart strávilo (navzdory pesimistickým předpovědím o nepříznivém počasí a smogové situaci) slunečné dopoledne prohlídkou ZOO.  Po příjezdu jsme předali 4 800 Kč a pak už jsme se mohli věnovat pozorování oblíbených zvířat. Ze všech zážitků určitě nejpůsobivější bylo sledování pobíhajících pižmoňů, krmení lvů nebo právě se slunících se surikat.

Číst dál: Sponzorujeme surikaty

Lego League na GJŠ startuje

LegoTeam2011V sobotu 5. 11. 2011 se žáci Gymnázia Jakuba Škody Petra Bujnochová, Michaela Macáková, Miroslav Jurášek, Vojtěch Kostura, Ondřej Podolinský a Jakub Vagrčka se svým učitelem Miloslavem Kubánkem poprvé zúčastnili moravského kola mezinárodní soutěže First Lego League, které se konalo na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Letošní téma bylo Food Factor a klání se účastnilo dvanáct týmů z gymnázií a základních škol celé Moravy.

Tato soutěž se skládá ze čtyř disciplín: Robotgame, výzkumný úkol, design robota a týmová práce. V první disciplíně žáci GJŠ se svým robotem plnili různé úkoly. Jejich výkon postačil na šesté místo. Ve výzkumném úkolu, v němž obsadili pěkné třetí místo, se zabývali nehygienickým prodejem rohlíků v některých obchodech. V další disciplíně porotci ohodnotili design a konstrukci robota jako druhý nejlepší. Posledním úkolem byla týmová práce, kde sice tým příliš nezabodoval, ale přesto se ve velké konkurenci zkušených soupeřů umístil na celkovém pátém místě.

O schopnostech našich žáků a robota se můžete přesvědčit na Dni otevřených dveří, který se koná 6. prosince 2011. Tato soutěž je finančně poměrně náročná, a proto hledáme sponzora, který by nám pomohl k dosažení dalších úspěšných výsledků.

Za tým GJŠ - Petra Bujnochová, Michaela Macáková

S písničkou se mládne

Sbor-4…pěvecký sbor gymnázia vystupoval v Kojetíně

V sobotu 12. listopadu jsme se s naším sborem vypravili do Kojetína, kde se pod záštitou zdejšího sboru Cantas konal druhý ročník festivalu pěveckých sborů „S písničkou se mládne". Tato akce, pojatá v ryze přátelském duchu, tedy bez soupeření či hodnocení poroty, probíhala v kojetínské sokolovně za účasti celkem šesti těles. Měli jsme tak možnost setkat se například s přerovskými Entuziasty, kteří  zde tvořili svým charakterem kapely spíše výjimku, či s vynikajícím smíšeným sborem Smetana z Hulína.

Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba Škody sklidil za své téměř půlhodinové vystoupení nebývalý aplaus a slova obdivu z úst několika účastníků i pořadatelů. Domů jsme si tak odvezli nový zážitek, ale především hřejivý pocit z dobrého výkonu a chuť do další práce.

[Fotogalerie]

Kateřina Skácelová

Koncert pro učitele

Na první březnový den tohoto roku pozval Pěvecký sbor GJŠ všechny vyučující školy do auly na slavnostní Koncert pro učitele. Vystoupení sboru bylo rozděleno na 3 části. První část koncertu otevřela skladba Kosi na anténě v podání mladší části sboru, který po několika dalších písních vystřídal starší polovina se stejně různorodým repertoárem. Na poslední třetinu koncertu se obě poloviny spojily v jediný mohutný sbor, který uzavřel celý koncert dalšími velmi zajímavými skladbami, ze kterých zaujala na soutěžích několikrát oceněná africká píseň k přivolání deště „Akatumbale“, či skladba z filmů o Harry Potterovi „Double trouble“. Řady několika málo mužských sboristů pak neohroženě (i trochu nedobrovolně ;-) ) hájil sólovým výstupem student sekundy Honza Pospíšilík v písni Plzeňská věž.

Číst dál: Koncert pro učitele

Úspěchy studentů francouzštiny

11. března proběhlo v aule naší školy slavnostní předání diplomů mezinárodně uznávaných zkoušek DELF v kategorii A2, které se na Gymnáziu Jakuba Škody konaly v prosinci roku 2010. Z rukou ředitelky Francouzského centra v Olomouci Clary Woelfinger si diplomy osobně převzaly naše studentky Andrea Dorazilová, Kateřina Hanáková, Olga Kudýnová, Magda Pumprlová, Zdeňka Sobotková,Yveta Stiskálková a Lucie Zapletalová, z Gymnázia Jana Blahoslava pak Lenka Kožuchová a Kristýna Grebeňová.

Číst dál: Úspěchy studentů francouzštiny

DUEL 2011

Ve dnech 22. - 25. 3. 2011 proběhl v Přerově na hotelu FIT již 19. ročník mezinárodní matematické soutěže DUEL. Hlavním organizátorem soutěže bylo v tomto ročníku GJŠ jako partner UP Olomouc v projektu MATES. Čtyřdenní akce se zúčastnili žáci pěti gymnázií. Chorzow (Polsko), Bílovec (ČR), Graz (Rakousko), GJŠ Přerov a Lyceo Labriola Řím (Itálie). 
GJŠ organizovalo tuto soutěž již podruhé v její historii. Z každé školy se soutěže účastnilo družstvo 12 žáků, kteří matematické příklady řešili ve třech kategoriích jak v soutěži jednotlivců, tak v soutěži družstev. 

Číst dál: DUEL 2011

Pěvecký sbor získal zlato

V úterý 19. dubna se Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba Škody zúčastnil krajského kola Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů v Ostravě. V konkurenci dalších šesti gymnaziálních sborů obsadil zlaté pásmo a porota jej označila za absolutně nejlepší v kategorii. Byli jsme tak nominováni k účasti na celorepublikovém kole, jímž je podzimní festival Opava cantat.

Číst dál: Pěvecký sbor získal zlato

Mezinárodní zkouška z němčiny

Ve dnech 28.4. – 30.4. 2011 skládali studenti němčiny celosvětově uznávanou zkoušku Zertifikat Deutsch, kterou organizuje Goethe-Institut. Ve čtvrtek absolvovali všichni písemnou část, sestávající z Hörver- stehen, Leseverstehen, Sprachbausteine a Schriftlicher Ausdruck. V pátek a v sobotu proběhla ústní část zkoušky. Studenti úspěšně splnili všechna kritéria, prokázali výborné znalosti a právem získali mezinárodní osvědčení.

Číst dál: Mezinárodní zkouška z němčiny

Pálava 2011

Prší, prší, jen se leje…

S nadějí, že tomu tak na jižní Moravě nebude, odjížděli v úterý 3. května prváci a kvintáni na biologicko – geografickou exkurzi na Pálavu. Naštěstí na „startu“ v Klentnici nepršelo, a tak jsme mohli pozorovat nejen flóru, ale i faunu a mezi mraky občas i bílé vápencové skály Pálavských vrchů.

Stoupání bylo bez deště, ale pod nejvyšším bodem – zříceninou hradu Děvičky na nás začaly padat takové proudy vody, že jsme poznávání přírody museli zkrátit. I přesto se nám podařilo vidět některé skvosty chráněné krajinné oblasti – ještě kvetoucí hlaváček jarní, písečnici velkokvětou, áron plamatý, majku obecnou a spoustu dalších botanických a zoologických krasavců.

Přes nepřízeň počasí se akce vyvedla a škodu mají ti, kteří se nezúčastnili.

Maturity na GJŠ

Ve dnech 16. - 19. května proběhl na Gymnáziu Jakuba Škody první týden ústní části státních maturitních zkoušek. Maturovali studenti dvou tříd čtyřletého cyklu, po kterých budou následovat v příštím týdnu dvě třídy oktáv z cyklu osmiletého. Zkoušky proběhly naprosto hladce a bez komplikací, přestože bylo plno nového jak pro studenty, tak i pro jejich zkoušející díky nově zavedené státní maturitě.

K úspěšnému složení první části státní maturitní zkoušky studentům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů nejen v dalších částech maturity, ale i u zkoušek přijímacích.

Číst dál: Maturity na GJŠ

Koncert pěveckého sboru

Dne 12. září proběhl v aule GJŠ slavnostní koncert pěveckého sboru GJŠ pro studenty prim a prvních ročníků.

Pěvecký sbor se novým studentům školy představil širokou škálou skladeb různých žánrů od lidových písní, přes spirituály až po filmové melodie.

Sbormistryně pěveckého sboru Mgr. Kateřina Skácelová stručně představila studentům sbor a jeho aktivity, a pozvala nové studenty, aby posílili řady pěveckého sboru, a pomohli tak nahradit pravidelné každoroční ztráty způsobené odchodem studentů maturitních ročníků.

Celý koncert byl provázen pozorný zájmem ze stran studentů, a každá skladba byla oceněna uznalým zaslouženým potleskem.

Mezinárodní projekt Terezín - Praha

Studenti němčiny se letos již potřetí zapojili do německo – českého projektu, který se věnuje problematice holocaustu a je převážně financován z Drážďan. Projekt se uskutečnil ve dnech 16.6. – 19.6. 2011 v Terezíně pod názvem „Geschichtswerkstatt Theresienstadt/Prag.

Celkem na projektu pracovalo 16 účastníků, 6 z České republiky, z GJŠ pak L. Petrášová (2 b), E. Pořízková (VII b) a V. Nesvadbová (3 a). Program byl realizován v němčině, na programu byly prohlídky Velké i Malé pevnosti v Terezíně, workshopy v mezinárodně sestavených týmech, prezentace. Pro všechny byla mimořádným zážitkem páteční návštěva Prahy. Celý den byl věnován nejen návštěvě památek spjatých s osudy Židů, ale i osobitým vzpomínkám pamětníka, který hrůzy holocaustu přežil.

Toto setkání patří vždy k nejpůsobivějším zážitkům v rámci celého projektu. V neděli se účastníci loučili jen těžko, protože během těch pár dnů byla navázána nová přátelství a přes spíše chmurnou tematiku semináře vládla mezi mladými lidmi z obou zemí přátelská atmosféra.

Modit