Žákyně GJŠ zazářily v matematické olympiádě Štýrska a Korutan

19-mo-styrsko-3Ve dnech 17.-19. června 2019 proběhlo ve Štýrském Aichdorfu u Judenburfu finálové kolo Matematické olympiády Štýrska a Korutan.

Této olympiády se zástupci naši školy účastní již 21 roků. Mezi 55 místními finalisty jsme jako zahraniční hosté měli letos tři reprezentanty.

Na soutěži, která probíhala v překrásném penzionu Wilhelmer bylo ale nejkrásnější, že dvě naše žákyně tuto soutěž suverénně vyhrály!

V absolutním pořadí získala 2. místo Anička Pecháčková (kvinta b) a vítězkou se stala Vendula Onderková (kvinta b).

Proti všem předpovědím nám parádně vyšlo i počasí a tak jsme si užili velmi úspěšnou akci a výlet do Rakouska.

Oběma našim reprezentantkám GRATULUJEME a přejeme mnoho úspěchů v dalších matematických soutěžích.


I díky podobným skvělým úspěchům májí žáci naší školy otevřenou cestu a pozvánky do mnoha soutěží nejen u nás, ale také v zahraničí. S matematikou navštěvujeme Itálii, Polsko, Bulharsko a Rakousko.

Mgr. Jan Raška

Workshop záchranářů na GJŠ

19-prvni-pomoc-02Ve dnech 19. a 20. června se na naší škole sjelo 6 záchranářů ze Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, aby proškolili naše žáky a zaměstnance v oblasti poskytnutí první pomoci.

Žáci i zaměstnanci školy byli rozděleni do několika skupin po 20 účastnících. Nejprve se všichni sešli v aule, kde probíhala teoretická část s video ukázkami, např. epileptického záchvatu nebo zlomeniny. Na závěr jsme slyšeli několik záznamů autentického telefonního rozhovoru se záchrannou službou na čísle 155.

Poté se účastníci rozešli do jednotlivých tříd, kde už na ně čekali záchranáři s praktickými ukázkami, nácvikem poskytnutí první pomoci s neodkladnou resuscitací a všichni měli možnost vyzkoušet si práci s defibrilačním přístrojem.

Setkání se záchranáři bylo velmi zajímavé a přínosné. Věříme, že pokud by nějaká situace vyžadovala poskytnutí první pomoci, zvládneme to.

Mgr. Lenka Ticháčková

Posádky dračích lodí postoupily do republikového finále

19-draci-lodeV sobotu a neděli 25. a 26. května 2019 reprezentoval náš tým, tým studentů prvních až třetích ročníků naše gymnázium na festivalu dračích lodí na Laguně.

Všichni jsme podávali obdivuhodné výkony. V sobotu jsme se bez váhání vrhli na jízdy po 200 m trati a s naší desetimístní lodí obsadili v poměrně silné konkurenci krásné 1. místo a dvacetimístní 2. místo.

V neděli nás čekala jízda na 1000 m, ke které jsme se všichni bravurně postavili čelem a s naší dvacetimístní lodí vybojovali 1. místo.

Těmito úspěchy jsme si zajistili postup na Mistrovství České republiky středních a základních škol, které proběhne v Hranicích na Moravě - a to 20. června.

Téměř celý víkend strávený závoděním se nám opravdu vyplatil a náramně jsme si jej užili!

Klára Chalupová, 2.B

Dívčí družstvo bodovalo v atletickém Poháru rozhlasu

19-pohar-rozhlasuV Šumperku se  23.5.2019  konalo krajské kolo atletické soutěže Poháru rozhlasu. I přes nepříznivé počasí předvedly dívky své maximum  a obsadily 2. místo a mnohé si vylepšily své osobní výkony. Bohužel na postup republikového finále do  Plzně to nestačilo. Přesto družstvo starších dívek dosáhlo nejlepšího umístění v historii GJŠ.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy těmto dívkám: Alici Florekové, Tereze Válkové, Adéle Mikešové, Haně Dohnalové, Eleně Laitochové, Barboře Rychtové, Ele Kocfeldové, Kláře Chmelařové, Vendule Říhoškové a Iloně Szárazové.

V soutěži Europa secura vybojovali studenti GJŠ celostátní kolo

19-eu-secura-01Dne 21. května se v DDM v Olomouci uskutečnila druhá část krajského kola soutěže EuropaSecura pro nejlepší družstva z Olomouckého kraje. Zúčastněná družstva muselaobhajovat svou bezpečnostní analýzu, kterou napsala v rámci předešlého kola, a zároveň si připravila oponenturu na bezpečností analýzy ostatních soutěžních družstev.

Naši školu reprezentovala 2 družstva. První ve složení Petr Majer, Pavel Švajka, Jakub Maťa (všichni z 1b) obsadilo krásné 2. místo. Naše družstvo ve složení Adam Menc, Václav Raška, David Houserek (všichni z 2b) zvítězilo a vybojovalo si účast v celostátním kole, které proběhne 10.-14. června na vojenské základně v Brdech.

Soutěž pro nás byla velkou zkušeností a samozřejmě se těšíme na další zajímavé zkušenosti z celostátního kola, kde máme možnost vyhrát zájezd do Bruselu.

Adam Menc 2b

Návštěva ČNB

Studenti dvouletého semináře z ekonomie se 29. května zúčastnili exkurze do Prahy. Hlavním bodem programu byla návštěva České národní banky a beseda s viceguvernérem  Ing. Tomášem Nidetzkým. Dále se studenti dle své volby mohli účastnit návštěvy Parlamentu České republiky při jeho zasedání, nebo Muzea smyslů. Po zasedání zbyl čas i na procházku po Pražském hradě.

V rámci návštěvy České národní banky byly studentům promítnuty dva filmy o historii peněz i o historii samotné ústřední banky. Pro zájemce, jeden z filmů je k dohledání na internetu (https://www.youtube.com/watch?v=HrQTBqxbNZ0). Dále následovala prohlídka expozice peněz, ve které studenti mohli vidět mince i bankovky, které se dochovaly z dřívějších let. Vystaveny byly i příklady falešných peněz. Vrcholem výstavy však byla jedinečná zlatá mince České národní banky.

Jedná se o vysokohmotnostní zlatou minci s nominální hodnotou 100 000 000 Kč, kterou Česká národní banka nechala vyrobit k letošnímu 100. výročí zavedení česko-slovenské koruny. Mince z ryzího zlata s průměrem 53,5 cm a o váze 130 kg byla od února do poloviny května k vidění na výstavě 100 let česko-slovenské koruny v Císařské konírně Pražského hradu. Po ukončení výstavy byla přesunuta do ČNB.

Byli jsme první návštěvníci, kteří mohli tuto minci v expozici vidět.

Po výstavě následovala beseda s viceguvernérem. Pan Ing. T. Nidetzký rozebíral témata, o která jej studenti předem požádali. Zodpovězeno bylo i mnoho dotazů, které vysvětlovaly chování české centrální banky v určitých ekonomických oblastech.

Následovala pauza na oběd, během které se účastníci exkurze mohli rozhodnout, zda se dále vzdělají v politice návštěvou zasedání poslanců v Parlamentu, nebo si vyzkouší, zda jsou jejich smysly odolné proti iluzím.

Studenti se z obou těchto aktivit vrátili nadšení, z čehož soudím, že si všichni účastníci exkurzi do Prahy užili. Proto mě, jakožto účastníkovi této exkurze, nezbývá než poděkovat paní zástupkyni L. Ticháčkové, že nám naplánovala výlet do Prahy, a také za neobyčejnou možnost diskuze s panem viceguvernérem ČNB Ing. T. Nidetzkým.

Autorky textu: Alena Kratochvílová & Jana Zavadilová, Seminář ekonomie.

Výuku chemie uzavřela exkurze do pivovaru

19-pivovar-07Tříleté studium chemie uzavřeli studenti septimy b a třetí b exkurzí do Pivovaru Přerov, ve kterém se pivo vaří už od roku 1872. A přestože pivovar se nachází jen pár metrů od školy, tak většina studentů měla možnost poprvé se podívat za jeho zdi a seznámit se s tradičním postupem výroby piva.

Dozvěděli se, že výroba piva začíná na varně, kde dochází ke zpracování  ječmenného sladu a probíhá zde rmutování, scezování a chmelovar. Pak se vyrobená mladina ochladí a na spilce kvasí 7 - 18 dní. Pivovar Přerov má své vlastní kvasnice, které si uchovává ve Výzkumném ústavu v Praze a každý rok si z jedné zkumavky pro svou potřebu kvasnice namnoží. Následuje dozrávání piva v ležáckých tancích 35 - 90 dní.

Po konečné filtraci přes křemelinu se pivo stáčí do sudů, lahví a plechovek. Pivovar Přerov ročně vyrobí 280 000 hl piva.

Exkurze studenty již tradičně velmi zajímala, a tak odcházeli spokojení a zase o kousek vzdělanější :)

Za PK chemie Simona Večeřová

Den občanské gramotnosti

Dne 23.5.2019 se žáci 3b a septim zúčastnili dvou besed v rámci Dne občanské gramotnosti na naší škole.

První beseda byla s Mgr. Adamem Kabelem, který působí na Filozofické fakultě UP Olomouc na Katedře politologie a evropských studií. Mgr. A. Kabele nám osvětlil historii Evropské unie, její fungování a její význam i to, jak se v průběhu let měnila a hlavně, kde nás v praxi může ovlivňovat. Nechyběla ani zmínka o chystaném výstupu Velké Británie z EU a některých lživých informacích na téma diktát Evropské unie.

Na závěr nám jako prvovoličům připomněl, že se o víkendu konají volby do Evropského parlamentu a že bychom určitě měli jít k volbám a zajímat se o naši budoucnost.

Po krátké přestávce následovala beseda s redaktorem zahraničního zpravodajství ČT Mgr. Michalem Bělkou. V úvodu nás seznámil s fungováním České televize a s tím, jaké úkoly musí plnit, jak je financována, kolik má zaměstnanců a další zajímavosti. Poté jsme shlédli video, ve kterém jsme mohli vidět, jak vypadá reportáž veřejnoprávní televize a stejné téma reportáže jsme mohli porovnat s tvůrcem na youtube, který mohl uvádět i subjektivní myšlenky a přidat i humor. Další částí besedy byla otázka dezinformací, mohli jsme vidět několik reportáží a dostali jsme návod, jak fake news rozpoznat.

Celé dopoledne jsme si moc užili a bylo to pro všechny určitě příjemné zpestření běžné výuky lidmi přímo z praxe.

Komárková Martina, 3b

Studentka GJŠ opět excelovala!

moot-court-logoDne 3. května se na Právnické fakultě Univerzity Palackého uskutečnilo finále Mezinárodního Středoškolského Moot Courtu (MSMC), do kterého postoupily ty nejlepší týmy z celé České republiky a ze Slovenska včetně naší studentky Eleny Sekaninové ze septimy b. Finále hodnotila odborná porota, kde zasedla i soudkyně Ústavního soudu České republiky JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. a veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

Elena bravurně zopakovala úspěchy z loňského roku a umístila se na skvělém 2. místě, zároveň si odnesla cenu za nejlepšího řečníka soutěže.

K dosaženému mimořádnému úspěchu blahopřeje předmětová komise společenských věd!

Reprezentační družstvo matematiků GJŠ na finále MO Itálie - Cesenatico 2019

19-cesenatico-09Ve dnech 2. - 5. května se družstvo matematiků GJŠ zúčastnilo finále Italské matematické olympiády, na které jsme byli pozváni jediní z ČR jako zahraniční hosté spolu s družstvy z Maďarska, Rumunska a Anglie.

V pátek dopoledne probíhala individuální soutěž. Naši školu zde reprezentoval Adam Zemánek. Ve velké konkurenci nejlepších italských matematiků se mu bohužel na medaili nepodařilo dosáhnout. Páteční odpoledne a sobotní dopoledne pak patřilo soutěži družstev. Zde se naše mladé družstvo ve složení Adam Zemánek, Amálie Dostalíková, Darian Poljak, Vendula Onderková, Michaela Svatošová a Karel Chwistek rozhodně neztratilo. Ve finále jsme se umístili na 18. místě z 36 postupujících družstev. Naši velmi mladí reprezentanti tak určitě nasbírali velice cenné zkušenosti do dalších let nejen pro týmové soutěže v matematice.

Celý pobyt ovšem nebyl pouze o matematice. Ve volném čase jsme poznávali starobylé přístavní město Cesenatico a navštívili jsme blízké turistické centrum Rimini a velice známý ministáteček San Marino. Tento pobyt pro nás tedy nebyl přínosný pouze v oblasti matematiky. Spoustu zážitků a nových informací si z něj odvážíme také z referátů, které si k zajímavostem podél naší cesty připravili všichni účastníci.

Vendula Onderková

Seminaristé byli v parlamentu

Dne 7. května jsme se někteří, v rámci semináře společenských věd, vydali na exkurzi do Prahy. Naším cílem byly budovy Parlamentu ČR na Malé Straně.

Po několikahodinové cestě vlakem nás provedli budovou Senátu, kde nás seznámili s její historií a současným fungováním zde sídlící instituce. Vítaným zpestřením této části byla beseda s panem Tomášem Goláňem, senátorem ze Zlína. Myslím, že všem nám jeho povídání přišlo velmi zajímavé. Byl nám tak předložen  jiný pohled na věc. Zážitkem se pro nás stala i návštěva Zeleného salonku v doprovodu pana senátora.

Následovalo volno na oběd a po něm návštěva budovy Poslanecké sněmovny. Tady nás už pouze provedli, ale více než z historie nám pověděli něco o současném fungování této komory Parlamentu. Věřím, že exkurze se nám všem líbila a odnesli jsme si z ní spoustu nových poznatků.

Tereza Horáková, 3b

Cenný chemický kov unikl jen o vlásek

19-cho-kk-bV úterý 30.4. na Katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc proběhlo krajské kolo Chemické olympiády kategorie B. Z naší školy se olympiády zúčastnili 2 studenti, Zdeněk Zapletálek ze VII.b a Alexandra Panáková ze 3a.

Zdeněk Zapletálek se umístil na výborném 4. místě.

Předmětová komise chemie gratuluje a děkuji za účast v chemické olympiádě.

Nejhezčí autobusové zastávky vyzdobili studenti GJŠ

zastavky1„Oblečte" autobusovou zastávku do velikonočního hávu – tak znělo zadání soutěže, pořádané městem Přerov. Do klání se zapojili dobrovolníci, kteří jarně vyzdobili deset zastávek. A návštěvníci webových stránek města pak hlasovali, která výzdoba se jim nejvíce líbila.

A kdo zvítězil? Nejvíce bodů získali studenti z Gymnázia Jakuba Škody, kteří prostor zastávky v ulici Šířava „oděli" do folklorních motivů. Na druhém místě stanuli opět studenti našeho gymnázia, kteří velikonoční výzdobou zkrášlili zastávku v Komenského ulici. A bronzovou příčku obsadili opět studenti GJŠ – a to se zastávkou v Čechově ulici.

Vítězná skupina dostala od města poukaz na občerstvení v hodnotě dva tisíce korun.

Zdroj: Prerov.eu

 

Vítězství v okresních kolech MO

mo-logoNa začátku dubna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády kategorií určených pro žáky základních škol a nižšího stupně gymnázií. Je velkým úspěchem, že všechny kategorie naši žáci vyhráli a vždy se nejméně dva umístili na pomyslných stupních vítězů.

Kategorii Z6 vyhrál Lucian Poljak z primy b a na druhém místě skončila Adéla Galnorová z primy a. Kategorii Z7 zcela ovládli naši žáci. Vyhrál Štěpán Pospíšil ze sekundy a. O druhé a třetí místo se podělili Alexandr Majer ze sekundy a a Martin Skýpala ze sekundy b.

Kategorii Z8 vyhrála Lenka Poljaková a třetí místo obsadil Filip Večeřa, oba z tercie a. Protože Lenka Poljaková již v lednu vyhrála okresní kolo kategorie Z9 a druhé místo obsadil Jan Navrátil z kvarty b, dá se bez nadsázky říci, že v letošním roce naši žáci v okresních kolech Matematické olympiády dominovali. Lenka ke svým úspěchům v okresním kole přidala ještě krásné čtvrté místo v krajském MO Z9.

Našim úspěšným mladým matematikům gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Návštěva Americké ambasády

V úterý dne 23.4. se septima a vydala na exkurzi do Prahy. Měli jsme domluvenou návštěvu Americké ambasády. Po příjezdu do Prahy jsme v dopoledních hodinách navštívili Americké centrum, kde jsme se setkali s americkým diplomatem. Dozvěděli jsme se více o náplni práce diplomata, o možnostech práce v diplomatických službách. Hlavním tématem byla politika amerického prezidenta D. Trumpa a nakonec jsme měli možnost ptát se na to, co nás zajímá. Celá beseda probíhala v angličtině.

Poté nám zástupkyně Americké ambasády Mgr. Jana Sehnálková (už česky) přiblížila americký volební systém a celkově politický systém v USA.

Nakonec naší exkurze jsme navštívili historickou budovu nově otevřeného Národního muzea, kde jsme si prohlédli Česko-slovenskou výstavu.

Běhalová, Dostalíková – septima a

Exkurze do Hodonína 2019

19-hodonin-05Ve středu 10. 4. jsme se vypravili do Hodonína na exkurzi do Muzea naftového dobývání, abychom pronikli hlouběji do významu historie a zpracování této důležité suroviny. Muzeum nabízelo spoustu zajímavých exponátů. Stojí za to vyzdvihnout, že si nadšenci z Hodonína založili toto muzeum sami v bývalé Redlichově vile. Snažili se sehnat technické kuriozity z geologie dobývání ropy a zemního plynu a tím se muzeum stalo velmi zajímavé. Mohli jsme vyzkoušet, jak se šíří seizmické vlnění, nebo že je ropa lehčí než voda. Dozvěděli jsme se také spoustu historických faktů.

Celou budovou nás provedl, kromě samotného pana průvodce, také malý mazlivý pejsek, prý paní ředitelka muzea. Exkurze byla velmi zajímavá a plná nových poznatků. Myslím, že jsme si ji všichni velice užili.

Barbora Furchová, 2a

Španělská kultura křížem krážem

19-sj-zajezd

Ve středu 3.4.2019 jsme se i s naší paní učitelkou vypravili do Prahy na program "Španělská kultura křížem krážem", abychom se dozvěděli něco víc o Španělsku, flamencu a taky ochutnali tamní speciality.

Ale předtím, než jsme se vydali poznávat španělskou kulturu, jsme se stavili v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur na výstavu Indiáni Jižní Ameriky. Výstavu jsme si procházeli bez průvodce, a tak si ji každý mohl projít svým vlastním tempem. A protože byli někteří rychlejší, mohli si také projít stálou expozici Kultury Austrálie a Oceánie. Myslím, že hodně z nás si hlavně užilo hru na indiánské tradiční nástroje, kterou jsme si mohli vyzkoušet.

Z Náprstkova muzea jsme už mířili přímo do centra ITAKA na program. Ten začal krátkou ukázkou flamenca, která byla velice působivá, a jako bonus na nás kytarista během minikoncertu mluvil pouze španělsky.

Poté všechny účastníky rozdělili do tří skupin, a tak se stalo, že někteří z nás se oddělili. Já jsem začínala ve Žlutém sále povídáním o hře na nástroj cajón. Pokračovali jsme do Červeného sálu na povídání o dílech španělské literatury a flamenkovém oblečení. Přes Zelený sál, kde jsme si řekli něco o dalších úředních jazycích Španělska a složili mapu, jsme se dostali do Foyer, kde už nás čekala slíbená ochutnávka jídel a taky kvíz a křížovka s možností výhry, kterou byla právě hodina flamenca. Tu ovšem nikdo z naší skupiny nevyhrál. A pak už jen hurá domů.

Lenka Skácelová, 1.b

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2019

Ve čtvrtek 4. dubna proběhlo v Olomouci krajské kolo Olympiády v českém jazyce – II. kategorie (střední školy). Naši školu a zároveň celý přerovský okres zde reprezentovala studentka oktávy a Jana Pallová. Jak v okresním, tak v krajském kole nedala soupeřkám žádnou šanci a opět s výrazným bodovým náskokem zvítězila.

Předmětová komise českého jazyka děkuje Janě za vynikající reprezentaci školy a přeje mnoho dalších úspěchů v celostátním kole.

Krajské kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce 2019

V úterý 2. dubna 2019 se konalo v Olomouci krajské kolo konverzační soutěže ve francouzštině - Olympiade en français. Studenti z celého Olomouckého kraje soutěžili ve 4 kategoriích. Našim studentům se i letos dařilo a z Olomouce přivezli tato umístění:

Kategorie A1 (ZŠ a víceletá G, výuka FJ max. 3 r.): 5. místo Josef Měšťánek IVa

Kategorie B1 (SŠ, výuka FJ max. 3 roky): 2. místo Lucie Laitochová Va

Kategorie B2 (SŠ, výuka FJ víc jak 3 r.): 2. místo Elena Sekaninová VII b (vítězství v nejtěžší kategorii jí uteklo jen o 1 bod !)

Předmětová komise francouzského jazyka oceňuje skvělou jazykovou úroveň jmenovaných studentů a děkuje jim za skvělou reprezentaci naší školy.

Za PK FJ Mgr. Kateřina Krejčí

Pražský studentský summit 2019

19-studentsky-summitJiž třetím rokem v řadě se hned několik žáků našeho Gymnázia zúčastnilo projektu Pražský studentský summit. Jedná se o celosemestrální projekt, který pomáhá studentům rozvíjet řečnické a znalostní dovednosti. Vyvrcholením je model třídenní konference Organizace spojených národů, která simuluje reálné jednání v několika orgánech. Letos se nám podařilo vytvořit delegace dvě - Turecko a Tunisko.

Tunisko - zemi s mladou demokracií reprezentovali Adam Bařinka a Radim Plško (oba sexta a) a zájmy poněkud kontroverzního Turecka hájili Štěpán Doležal, Kateřina Machová (oba oktáva a), Nikola Skřipcová (4a), Vladěna Havlíčková (4b) . Každý z  nás si odnesl, nespočet nových zážitků, dovedností a také nových kamarádů. Dále se dvěma členům našich delegací podařilo dosáhnout na prestižní oceneňení ve svém orgánu (Rada pro lidská Práva -UNHRC). Štěpán Doležal byl vyhlášen nejlepším delegátem svého orgánu a Adam Bařinka nejlepším prvoročním delegátem v Radě pro lidská práva.

Vedení školy děkujeme za podporu v tomto motivujícím projektu a již vyhlížíme další ročník...

A jaký stát budeš reprezentovat příští rok ty?

Kateřina Machová, Adam Bařinka

Debatéři bodovali v Nymburku

19-debata-4.turnajVe dnech 29.3. až 31.3. 2019 se v Nymburku konal Čtvrtý turnaj XXIV. ročníku české Debatní ligy a anglické Debate League.

Všechny naše týmy (český ALAP a anglické NEUTRALITY a NEGATIVITY) se snažily ve svých řečech přesvědčit rozhodčí, že právě oni musí debatu vyhrát.

Tým ALAP tvořili tito studenti:

  • Petr Loupanec - 1A
  • Alexandra Vančurová - 1A
  • Hana Špalková- IVa

Tým NEGATIVITY tentokrát zastupovali:

  • Jaromír Nezhyba – IVa
  • Vojtěch Mudra – IVa
  • Pavel Hradil – IIb

Tým NEUTRALITY ve složení:

  • Tomáš Galnor - Va
  • Filip Vrťo - Va
  • Sebastian Bell – IVa

se umístil na krásném druhém místě. Filip navíc získal druhé místo a Tomáš třetí místo jako nejlepší řečníci anglické části turnaje. NEUTRALITY se tímto probojovaly do FINÁLE letošního ročníku a budou nás ještě reprezentovat na konci dubna v PRAZE.

Všem týmům a členům našich debatních kroužků patří velký dík za jejich přípravu na občas velmi těžké teze a nadšení, s jakým věnují svůj volný čas právě debatování.

Vedoucí DK GJŠ Mgr. Iva Herčíková

Úspěchy mladých chemiků

19-kkcho-1Ve čtvrtek 21. března se v Olomouci na Slovanském gymnáziu konalo krajské kolo Chemické olympiády kategorie D. Naši školu reprezentovaly dvě studentky.

Ve velké konkurenci mladých chemiků vybojovala Barbora Rychtová z IV.a krásné 2. místo a Julie Skýpalová z IV.b obsadila 7. místo.

Těší nás jejich zájem o chemii a oběma studentkám děkujeme.

Za PK chemie Mgr. Martina Rohánková

Zeměpisná olympiáda - aktualizace po Krajském kole

Ani v krajském kole se naši mladí geografové neztratili...

Ve středu 20. března proběhlo krajské kolo zeměpisné olympiády všech kategorií, do kterého postoupilo i pět studentů naší školy. Nejlépe se umístili Martin Tomčala z IV.a a Oliver Punge z IV.b, kteří v kategorii C obsadili druhé a čtvrté místo. Darian Poljak ze VI.a byl v kategorii D nejmladším soutěžícím a obsadil 6. místo. Ani benjamínci Lucian Poljak z I.b a Lukáš Bednařík ze II.a se v silné konkurenci neztratili.

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

PK zeměpisu


dříve jsme napsali...

Okresní kolo ZO na GJŠ

15. února proběhlo na naší škole okresní kolo Zeměpisné olympiády všech čtyř kategorií, kterého se zúčastnilo 60 studentů z 15 škol přerovského okresu. Soutěžící měřili své síly ve třech dovednostech: práce s atlasem, test geografických znalostí a praktická část. Devět zástupců naší školy dosáhlo velmi pěkných výsledků. Dva z nich, Lucian Poljak z I.b a Martin Tomčala z IV.a kategorie vyhráli a Lukáš Bednařík ze II.a a Darian Poljak ze VI.a obsadili postupová druhá místa. Ani ostatní se ve velké konkurenci neztratili, skončili nejhůř na 6. místě.

 Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

PK zeměpisu

Matematický Duel 2019 – úspěch matematických družstev GJŠ!

19-duel-09V polovině března se dvanáct žáků naší školy zúčastnilo mezinárodní soutěže Matematický Duel 2019, kterou letos pořádalo Gymnázium Mikuláše Kopeníka v Hradci nad Moravicí z prostředků projektu Erasmus+.

Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích, kategorii A (třetí a čtvrtý ročník SŠ), kategorii B (první a druhý ročník SŠ) a kategorii C (osmý a devátý ročník ZŠ). V dopoledních hodinách probíhala soutěž jednotlivců, kde měli žáci v časovém limitu 150 minut za úkol vyřešit 4 těžké úlohy. Po obědě následovala soutěž družstev, v níž byla důležitá hlavně týmová spolupráce, protože soutěžící měli pouhých 100 minut na vyřešení tří složitých úloh.

Než se ale všichni zúčastnění dozvěděli celkové výsledky, věnovali jeden den poznávání okolí Hradce. Zrelaxovat tak všichni mohli turistickou vycházkou ke Kružberské přehradě, kde měli možnost nahlédnout do útrob její hráze. Odsud jsme se společně vydali na oběd do Davidova mlýna. Odpoledne potom patřilo návštěvě Bílého zámku v Hradci nad Moravicí  a prohlídce Bílé věže a novogotického Červeného zámku.

Při večerním vyhlašování výsledků se naši žáci se rozhodně neztratili. V nejmladší kategorii se na krásném druhém místě umístil Oliver Punge z kvarty b a stal se tak našim nejúspěšnějším reprezentantem. Čtvrté místo získala Dominika Filipová rovněž z kvarty b a hned za ní, na pátém místě, skončila Lenka Poljaková z tercie a. V kategorii B se na třetím místě umístila Vendula Onderková z kvinty a, čtvrté místo pak získal Vít Ulehla ze sexty a. V nejstarší kategorii se umístila Jana Pallová z oktávy a těsně pod příčkami vítězů a skončila na čtvrtém místě. Dobrého umístění rozhodně dosáhli Adam Zemánek ze třetí a, který skončil šestý, a Amálie Dostalíková ze sexty a, která obsadila sedmé místo.

V soutěži družstev se ukázali naši studenti v nejlepších barvách a po zásluze v kategoriích A a C zvítězili a v kategorii B získali druhé místo.

Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Mgr. Jan Raška

Pozdrav z alpského lyžování

19-alpy-thmStudenti a vyučující zdraví z alpského lyžařského kurzu.

Exkurze na Mírov 2019

12. březen byl studený a větrný den, který v člověku nevyvolával zrovna příjemné pocity. Stejně jako místo, které bylo cílem naší exkurze – věznice Mírov, jejíž historie sahá až do 12. století, kdy je na strmém vrcholu nedaleko Mohelnice, postaven opevněný hrad.

Hned po příjezdu se naší skupiny ujali dva vězeňští psychologové, kteří nás nejen provedli po areálu za přísných bezpečnostních opatření, ale rovněž nám předali mnoho zajímavých informací.

Dnes je ve věznici místo pro téměř 400 vězňů, z toho 3 odsouzeni na doživotí. Více než polovina vězňů všech věkových kategorií denně pracuje ve výrobě nábytku, který je možno si prohlédnout. Ze zbytků dřeva pak vyrábějí hračky, které jsou velmi populární.

Exkurze byla pro nás studenty velmi přínosná.

Kryštof Složil, 3b

Děvčata z kvart vyhrála okresní kolo chemické olympiády

19-cho-ok-12Žáci kvart z gymnázií a 9. tříd ZŠ předvedli pěkné výkony v okresním kole Chemické olympiády v kategorii D. Soutěž proběhla tradičně na naší škole v úterý 5. března. Komise učitelů z okolních škol hodnotila znalosti 90 minut trvající testem. Chemické dovednosti a zručnost prokázali zúčastnění ve stejně dlouhé laboratorní úloze. Letos byly úkoly kategorie D pojaté jako vesmírná expedice na Mars a pokusy zaměřeny na téma plyny, tedy kyslík, oxid uhličitý, a další. Zkoumaným materiálem byly tradiční šumáky.

První místo připadlo Barboře Rychtové z kvarty a, druhé místo získala Julie Skýpalová z kvarty b. Výherci získali zajímavé a hodnotné ceny od hlavního sponzora Precheza a.s. a SVČ Atlas Bios. Soutěžící na prvním místě dostala mobilní telefon.

Vítězové postupují do krajského kola, které se koná 21. března v Olomouci.

Blahořejeme i ostatním účastníkům a děkujeme za reprezentaci školy.

Za PK chemie Lada Macháčová

Postup do celostátního kola MO

Mo-logoNa konci ledna se uskutečnilo krajské kolo Matematické olympiády kategorie A, ze kterého se dále postupuje do celostátního kola.

Druhé místo získala Jana Pallová z oktávy a a třetí místo Darian Poljak ze sexty a. Oba si tímto vybojovali postup do celostátního kola. O jediný bod postup bohužel unikl dalšímu úspěšnému řešiteli, Adamu Zemánkovi ze třetí a, který skončil na šestém místě.

K úspěchu srdečně blahopřejeme a Janě a Darianovi přejeme v celostátním kole hodně štěstí.

Za PK matematiky Mgr. Jitka Čtvrtníčková

Ve zdravém těle zdravý duch

Jonáš KolomazníkŽe ve zdravém těle dlí zdravý duch – to dokazují žáci Gymnázia Jakuba Škody!

Ve středu 27. 2. 2019 proběhlo v Městském domě v Přerově vyhlášení tradiční ankety "Nejúspěšnější sportovec města Přerova", tentokrát za loňský rok 2018. Výsledky ankety ukázaly, že i při náročném studiu na naší škole se dá dělat vrcholový sport. Hned několik žáků Gymnázia Jakuba Škody bylo mezi oceněnými.

V kategorii mládež - jednotlivci byl hodnocen jako druhý nejlepší přerovský sportovec veslař Tomáš Šišma, který se loni jako člen reprezentační párové čtyřky stal Mistrem Evropy i Světa a byl i bronzový na evropském šampionátu do 23 let. Hned za ním skončil atlet Jonáš Kolomazník, mistr České republiky v sedmiboji i dalších disciplínách.

I v kolektivech měli zastoupení na stupních vítězů žáci naší školy – mezi mládeží zvítězila juniorská mistryně světa i Evropy na osmě, veslařka Kateřina Pivková, hokejoví dorostenci HC Zubr Přerov byli třetí a mezi nimi jsou naši žáci Jonáš Jobánek, Lukáš Raška a Tomáš Zábranský.

dospělých kolektivech byly jako bronzové ohodnoceny moderní gymnastky a mezi nimi i septimánka Sára Zbožínková. Úspěchy naší školy doplnil učitel Pavel Vychodil, který získal ocenění jako trenér roku.

Gratulujeme a přejeme kromě vynikajících sportovních výsledků i výborné výsledky studijní.

Studenti GJŠ uspěli v okr. kole Konverzační soutěže v AJ

V únoru se ve Středisku volného času Atlas a BIOS v Přerově konalo okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Ve všech kategoriích nás vzorně reprezentovali studenti naší školy, kteří prokázali jazykovou pohotovost a kreativitu, bohatou slovní zásobu, schopnost vyjádřit se k daným tématům a obhájit svůj názor.

V kategorii IB pro primy a sekundy víceletých gymnázií obsadil 2. místo Pavel Hradil ze sekundy b. V kategorii IIB pro tercie a kvarty víceletých gymnázií vybojoval Petr Příkazský z kvarty a druhé postupové místo a Tomáš Galnor z kvinty a suverénně ovládl kategorii IIIa pro střední školy a postupuje tak do krajského kola z prvního místa.

Děkujeme všem studentům za předvedené výkony a budeme držet pěsti v krajském kole.

Pemap