Výstava výtvarných prací SVĚT KOLEM NÁS

 

Ve výstavní síni Pasáž probíhá výstava studentských výtvarných prací s názvem Svět kolem nás. K vidění jsou kresby, malířské pokusy, sochy, keramika i fotografie z výtvarných projektů. Plakát k akci je možné prohlédnout na tomto odkazu.

Vernisáž se konala v úterý 24. 6. v 17.00 a zde jsou fotky z akce.

Srdečně zve předmětová komise VV a autoři prací.

Ukončení školního roku 2013/2014

konec-skol-roku-2014-22Jako každý rok, zakončilo i letošní školní rok rozdávání vysvědčení, a po něm slavnostní předávání pochval ředitelem školy těm nejlepším studentům, kteří reprezentovali školu v krajských, celostátních a v několika případech dokonce i mezinárodních soutěžích.

Nejlepší studenti Gymnázia Jakuba Škody se setkali v aule školy, a z rukou ředitele gymnázia Mgr. Jana Rašky přebrali ředitelské pochvaly za vzornou reprezentaci školy. Pochval bylo tolik, že u mnohých studentů dokonce muselo být několik pochval za vynikající umístění v různých soutěžích sloučeno dohromady. I přesto se všichni ocenění nevešli na jedinou fotku, i když  se všichni na slavnostní předávání dokonce ani nemohli dostavit.

Také tímto článkem vedení školy znovu děkuje všem žákům, kteří tak skvěle hájili barvy školy v soutěžích všeho druhu, a přeje všem krásné prázdniny.

konec-skol-roku-2014-22 konec-skol-roku-2014-22 konec-skol-roku-2014-22 konec-skol-roku-2014-22

Veletrh vědy a výzkumu Univerzity Palackého v Olomouci

phoca thumb_l_DSC_0602Studenti našeho gymnázia se jako každým rokem i letos aktivně zapojili jako pořadatelé do Veletrhu vědy a zábavy v Olomouci. V pátek 20.6. i v sobotu 21.6. předváděli úžasné chemické pokusy jako sloní zubní pastu, semafor, modrou baňku, sublimaci suchého ledu, lávovou lampu a šampaňské. Všechny tyto pokusy dokázali spolehlivě zaujmout návštěvníky veletrhu, ale největší úspěch hlavně u nejmenších návštěvníků měl Mirkův neuvěřitelný bublifuk.

Tímto bych chtěla poděkovat za výbornou a obětavou reprezentaci naší školy po oba dny veletrhu těmto studentům: Miroslavu Peřinovi, Janě Janošové, Markétě Plhalové, Vendule Paculové, Natálii Frydrýškové, Tině Rašťákové, Alici Baculákové, Alžbětě Rohové a Julii Pecháčkové. Díky těmto studentů se náš stánek v záplavě ostatních stánků neztratil a byl neustále v obležení zvědavých i zvídavých návštěvníků. Pokud jste neměli příležitost navštívit Veletrh vědy a výzkumu, tak máte možnost si aspoň prohlédnout fotky z dění na veletrhu ve fotogalerii.

Simona Večeřová

Zajímavé chemické pokusy na školním dvoře

phoca thumb_m_DSC_0481Ve středu 18.6. studenti našeho gymnázia Miroslav Peřina, Jana Janošová, Tina Rašťáková a Alžběta Rohová předvedli zajímavé chemické pokusy pro studenty prim a sekund. Prezentace pokusů proběhla na školním hřišti a cílem bylo vzbudit zájem studentů nižších ročníků o chemii. O tom, jak se tato akce povedla, se můžete přesvědčit ve fotogalerii. Fotografie pokusů a studentů dodala Martina Zehnálková.

Simona Večeřová

Hodonín podruhé

HodoninV pátek 16. května jsme se vypravili do Hodonína na návštěvu Muzea naftového dobývání. Docela hodně pršelo a rádi jsme se schovali do staré, chladné, ale suché budovy muzea.

Nejdříve nás příjemná průvodkyně seznámila s historií používání ropy a jejím objevem na našem území. Poté jsme se dozvěděli o těžbě ropy, potřebné technice a výskytu ropy ve světě.

Poslední a také nejzajímavější část prohlídky tvořil výklad o vlivu ropy na životní prostředí a praktická ukázka styku ropy a vody.

Po ukončení prohlídky jsme se, bohatší o nové vědomosti, vydali vlakem domů, kde bychom jednou taky chtěli objevit ropu.

Strnad Jan, 2A

Exkurze do Technoplynu Linde v Brně

Linde-16Ve čtvrtek 24.4.2014 se studenti 1a zúčastnili exkurze do Technoplynu Linde v Brně. Tady si nejdříve vyslechli přednášku pana Šturmy o výrobě technických plynů a pak jim vlastnosti těchto plynů pan Šturma demonstroval na zajímavých pokusech. Tyto pokusy studenty zaujaly a u některých pokusů jsem se přesvědčila, že naši studenti jsou schopni přežít bez potíží i v atmosféře odpovídající 2 000 m nad mořem s obsahem kyslíku 15,9 % a 0,7 % oxidu uhličitého.

O tom jak si tuto exkurzi studenti 1a užili, se máte možnost přesvědčit ve fotogalerii.

Simona Večeřová

Pěvecký sbor GJŠ v dubnu sbíral ocenění

bratislavaStříbro v mezinárodní soutěži v Bratislavě

V termínu 24.-26. dubna 2014 se PS GJŠ zúčastnil své první mezinárodní soutěže, a to Slovakia cantat v Bratislavě. Měli jsme zde jedinečnou možnost slyšet špičkové sbory z celé Evropy (např. z Ruska, Dánka, Turecka, Slovinska, Švédska a jiných) a nabrat tak plnou náruč inspirace a motivace k další práci. Náš sbor se k velkému nadšení sboristů zařadil podle počtu získaných bodů do stříbrného pásma. Ještě před návratem jsme dostali několik nabídek k účasti na jiných zahraničních soutěžních festivalech, jichž snad v budoucnu využijeme.

Zlato v Ostravě

16. dubna 2014 se náš sbor zúčastnil jako každým rokem krajského kola Celostátní soutěže středoškolských pěveckých sborů v Ostravě. Letos jsme byli skutečně dobře připraveni, protože jsme jako jediný sbor v naší kategorii získali zlaté pásmo a tím také možnost postupu do celostátního kola Opava cantat, které se koná v listopadu.

Gympláček získal zlato v Uničově

11. dubna se přípravný sbor Gympláček zúčastnil krajského kola Celostátní soutěže dětských pěveckých sborů v Uničově. V konkurenci mnoha těles se mu podařilo obsadit zlaté pásmo a získat velmi kladné posudky poroty, což je pro Gympláček dosud nebývalý úspěch.

Sbormistryně Mgr. Kateřina Skácelová

Chemicko-biologicko-dějepisná exkurze kvart do Hodonína

phoca thumb_l_14-Hodonin-kvarty-08aneb Od každého něco…

23. dubna se uskutečnila chemicko-biologicko-dějepisná exkurze pro kvarty. V průběhu celého dne se podařilo navštívit spoustu zajímavých míst. Začali jsme v Muzeu naftového dobývání a geologie ve městě Hodonín, kde proběhla prohlídka historie těžby ropy a jiných uhlovodíků.

Poté jsme se přesunuli do přírodního „muzea" Živá voda, které se nachází hned vedle známého Archeoskanzenu Modrá. Tam jsme si prohlédli kus pěkné přírody a také jsme připojili skvělý zážitek z tunelu pod hladinou rybníka. Pozorovali jsme ryby plující všude kolem nás v jejich přirozeném prostředí.

Naše poslední zastávka byla u historických pozůstatků starého kostela v jihovýchodní části Uherského Hradiště zvané Sady „Špitálky", kde mohl být pohřben první moravský arcibiskup Metoděj, který zemřel na Moravě 6. dubna roku 885.

Po celý den nám krásně vyšlo počasí a celý výlet jsme si patřičně užili!

Autor: Viktor Gala IV.b

Stali jsme se partnerskou školou centra P.A.R.K.

Logo Partner_School_maleV letošním školním roce se naše škola stala partnerskou školou zkouškového centra Cambridge P.A.R.K., které je od roku 2011 autorizovaným centrem pro pořádání zkoušek Cambridge English Language Assessment.

Zkoušky Cambridge English patří mezi nejuznávanější a nejrozšířenější kvalifikace pro studenty angličtiny. Ročně je skládají 3 miliony lidí ve více než 130 zemích světa. Zkoušky pokrývají všechny jazykové dovednosti a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích. Jsou dostupné pro všechny věkové kategorie a mapují celou škálu úrovní Evropského referenčního rámce (CEFR) od A1 po C2. Certifikát má celoživotní platnost a uznává jej více než 11 000 univerzit, zaměstnavatelů a úřadů po celém světě, včetně českého MŠMT a vládních úřadů v ČR.

V rámci volitelných předmětů mají naši studenti možnost navštěvovat Seminář anglického jazyka, jehož náplní je i příprava na zkoušky Cambridge English FCE = First Certificate in English (CERF – úrověň B2).

Partnerstvím se zkouškovým centrem získala naše škola řadu výhod, mezi něž patří pre testování zdarma, nižší cena zkoušky pro studenty školy a při dostatečném počtu zájemců také možnost skládat zkoušky přímo na naší škole.

Věříme, že spolupráce se zkouškovým centrem Cambridge P.A.R.K. přispěje ke zkvalitnění výuky anglického jazyka a také usnadní našim studentům cestu k získání mezinárodně uznávaného certifikátu, který potvrzuje jejich výborné jazykové schopnosti.

Za PK AJ Eve Riedlová

Krajské kolo soutěže v programování

klavesniceV pátek 11. dubna se na SPŠE v Olomouci konalo krajské kolo soutěže v programování. Z naší školy se zúčastnili dva studenti - Jan Gocník a Jakub Víšek. V konkurenci dvanácti programátorů - studentů z celého kraje - zvítězil Jan Gocník ze sexty A, na druhém místě skončil Jakub Víšek ze sexty B.

Předmětová komise informatiky oběma studentům děkuje za reprezentaci školy a přeje hodně úspěchů v celostátním kole, do kterého s největší pravděpodobností oba postoupí.

Mezinárodní debata mládeže v němčině

I v letošním roce se studenti němčiny úspěšně zapojili do soutěže Jugend debattiert international. V pátek dne 11. dubna 2014 reprezentovala GJŠ v celorepublikovém kole Nela Greisslerová (VII b).

16 nejlepších studentů z celé republiky debatovalo na Goethe-Institutu v Praze. Témata debat byla následující: „Sollen in der Europäischen Union Tierversuche generell verboten werden?" a „Sollen in Tschechien Lehr- und Lernmaterialien Schülerinnen und Schülern ab Klasse 5 nur noch in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden?"

Každý soutěžící absolvoval dvě debaty v různě nalosovaných týmech, jednou zastupoval stranu „Pro" a jednou stranu „Contra". Postupový klíč je velmi tvrdý, do dalšího kola se nominovalo jen osm soutěžích. I když Nela mezi nimi nebyla, děkujeme jí za předvedený výkon v tvrdé konkurenci, jelikož většina soutěžících byla z tzv. DSD gymnázií, což znamená, že výstupní úrovní je úroveň C 1 a na těchto gymnáziích působí němečtí lektoři. O postupu rozhodují často jen detaily, týkající se strategie vedení debaty.

Předmětová komise děkuje Nele za vzornou reprezentaci GJŠ.

PhDr. Helena Krejčířová

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce

Ve čtvrtek 10.4. proběhlo v Olomouci krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Naši žáci se ve velké konkurenci opět neztratili a patřili k nejlepším.

V I. kategorii (osmé a deváté ročníky základních škol a tercie a kvarty gymnázií) obsadila Radka Pallová z kvarty a 3. místo a postupuje do celostátního kola.

Ve II. kategorii (žáci středních škol) získala Lucie Přikrylová ze septimy a 2. místo a rovněž postupuje do celostátního kola.

V náročné konkurenci velmi dobře uspěl i Marian Poljak ze sexty b, který ve druhé kategorii vybojoval sedmé místo.

PK českého jazyka všem děkuje za vzornou reprezentaci školy.

Filmový festival „Jeden svět“ 2014

V Přerově začíná v neděli 30.3. 2014 další ročník festivalu dokumentárních filmů Jeden svět, který je zaměřen na lidská práva. GJŠ je spoluorganizátorem festivalu, naši studenti budou moderovat jednotlivé filmy a pomáhat při další organizaci akce. Třídy tercie a,b, 2.a,b, 3.a,b, sexty a septimy se zúčastní festivalu jako diváci. Cena vstupného je 40 Kč. Filmy se budou promítat dopoledne pro školy, odpoledne a večer pro veřejnost v Base Campu. http://www.jedensvet.cz/2014/prerov

Žáci semináře Vizuální kultura a Helena Netopilová

Okresní kolo Chemické olympiády 2014 - kat. D

DSC08925V pátek 22. března se konalo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D. Soutěžilo 22 žáků ze čtyř gymnázií a dvou základních škol. Účastníci zpracovávali teoretický test a praktickou část. Letošní ročník byl zaměřený na kovové prvky a fosfor, v laboratoři prováděli acidobazickou titraci.

Vyhrál Martin Klvaňa z Gymnázia Hranice, ale naši studenti GJŠ první pozice soupeřům nenechali. Hned druhý byl náš Vojtěch Frais z tercie, čtvrtá byla Karolína Vellechová a šestá Denisa Chytilová, sedmá Veronika Chrástecká, dvanáctý Viktor Gala.

Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole, které proběhne 10. 4. v Olomouci.

Soutěže

Vítězové školních kol Olympiády ve francouzské konverzaci se mezi sebou utkali v krajském kole, které se opět konalo v Olomouci, na Česko-francouzské sekci Slovanského gymnázia ve čtvrtek 20. března 2014.

Soutěžilo se ve 4 kategoriích, přičemž každá škola mohla poslat pouze jednoho svého zástupce do každé kategorie. Naše gymnázium mělo své tři zástupkyně. V kategorii A1 (žáci ZŠ nebo odpovídajících ročníků SŠ, studující francouzštinu méně než 3 roky),v kategorii B1 (studenti SŠ studující FJ méně než 3 roky) a také v nejtěžší kategorii B2 (studenti SŠ studující FJ déle než 3 roky).   

Po první části, kterou byl poslech autentických rozhovorů ve francouzštině, se konala ústní část. Nejprve tzv. jeux de rôles, neboli dialogy na dané téma, a pak popis a porovnání dvou obrázků. Naše zástupkyně se v silné konkurenci neztratily a z Olomouce přivezly tato umístění:

Terezie Matlochová z kvarty a – 4. místo v kategorii A1

Zuzana Křížová z kvinty a – 2. místo v kategorii B1

Karolina Lavrinčíková ze septimy a – 3. místo v kategorii B2.

Všem třem studentkám blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně radosti a úspěchů v dalším studiu tohoto krásného jazyka.

Za předmětovou komisi francouzštiny Mgr. Kateřina Krejčí

_____________________________________________________________________________________________

 


Školní kolo Olympiády ve francouzské konverzaci proběhlo v jazykové učebně francouzského jazyka na GJŠ v úterý 28. ledna 2014. Zúčastnilo se ho celkem pět studentek. Všechny prokázaly své znalosti nejprve v poslechové části. Druhá část byla konverzační - dialog nebo monolog na určité téma.

V kategorii A1 (žáci ZŠ nebo odpovídajících tříd SŠ studující FJ méně než 3 roky) vyhrála Terezie Matlochová z kvarty a, druhá se umístila Radka Pallová ze stejné třídy.                                                                                                     

V kategorii B1 (žáci SŠ studující francouzštinu méně než 3 roky) zvítězila jediná soutěžící - Zuzana Křížová z kvinty a.

V kategorii B2 (žáci SŠ studující FJ déle než 3 roky) porazila Karolina Lavrinčíková Kuni Nguyenovou (obě ze septimy a).

Vítězky jednotlivých kategorií postoupily do krajského kola v Olomouci, které se bude konat ve čtvrtek 20. března v prostorách Česko-francouzské sekce SGO.

________________________________________________________________________________________________


Ve čtvrtek 25. dubna 2013 se konalo v Praze, v prostorách Francouzského institutu, celostátní kolo Olympiády ve francouzské konverzaci. Michaela Macáková z kvarty b opět potvrdila svůj mimořádný talent a v silné konkurenci vítězů jednotlivých krajských kol celé České republiky        ve své kategorii A1 zvítězila. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a také přejeme hodně úspěchů v dalším studiu ve francouzském Nîmes!

Za předmětovou komisi francouzského jazyka

Mgr. Kateřina Krejčí

________________________________________________________________________________

 

Ve čtvrtek 21. března 2013 se na Česko-francouzské sekci Slovanského gymnázia v Olomouci konalo krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Naši žáci soutěžili ve dvou kategoriích - v kategorii A1 (ZŠ, výuka FJ maximálně 3 roky) + B2 (SŠ, výuka FJ víc jak 3 roky).                         

V kategorii A1 suverénně zvítězila Michaela Macáková z kvarty b a vybojovala si tím postup do celostátního kola, které se bude konat 25. dubna 2013 v Praze.

V kategorii B2 vybojoval 2. místo Matěj Tomešek ze septimy a.

Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a budeme držet pěsti Míše Macákové v celostátním kole.

Za předmětovou komisi francouzského jazyka

Mgr. Kateřina Krejčí

Výsledky školního kola ve francouzské konverzaci

ze dne 14. ledna 2013

kategorie A1:

1. místo Michaela Macáková z kvarty b

kategorie B1:

1. místo – Aneta Oščádalová z 3.b

2. místo - Petra Pospíšilová z Vb

3. místo - Jan Karas z 3.b

Kategorie B2:

1.místo – Matěj Tomešek ze VIIa

2.místo - Karolina Lavrinčíková ze VI a

3.místo – Zuzana Gocníková z VIIa

Všem studentům děkujeme za účast a vítězům jednotlivých kategoriií přejeme hodně štěstí v krajském kole :-)

Za předmětovou komisi FJ Mgr. Kateřina Krejčí

 

 


 

Konverzace ve francouzském jazyce

Kdy: pondělí 14. 1. 2013 ve 13.30 h

Kde: učebna JU5

kategorie A2 – ZŠ, do 3 let výuky FJ

kategorie B1 – SŠ, do 3 let výuky FJ

kategorie B2 – SŠ, víc jak 3 roky výuky FJ

Průběh soutěže:

1. Písemná – společná - část:

POSLECH - ověření porozumění slyšenému textu pomocí otázek, na něž účastník písemně odpoví.

2. Ústní část:

- krátký úvod (představení);

- monologický projev (rozdílná témata, z nichž si žáci losují) + jeux de rôle (řešení řečových situací) na základě obrázku, anekdoty

- dialogický projev (např. "Vous vous trouvez à Paris. Essayez de prendre le rendez-vous avec votre ami par téléphone."). Partnerem soutěžícího v rozhovoru je člen poroty.

V konverzační části soutěže se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby,

výslovnost, gramatická správnost a plynulost vyjadřování.

Pro nejlepší jsou připraveny knižní poukázky, vítěz z každé kategorie postupuje do krajského kola v Olomouci.

Dotazy u K. Krejčí (kabinet fr. jazyka)

 

Dne 27. dubna se konalo v Praze finále - celostátní kolo ve francouzské konverzaci.

Petra Pospíšilová skončila osmá, Matěj Tomešek obsadil 11. místo. Blahopřejeme :-)

 

Ve čtvrtek 22. března se na Česko-francouzské sekci Slovanského gymnázia konalo krajské kolo konverzace ve francouzštině. Tříčlenné výpravě studentů francouzštiny našeho gymnázia se i letos velmi dařilo - dvě vítězství a jedno druhé místo – to je velký úspěch. Získali jsme:

- 1. místo va kategorii A1- Petra Pospíšilová z kvarty b

- 2. místo v kategorii B1 Karolina Lavrinčíková z kvinty a

- 1. místo v kategorii B2 - Matěj Tomešek ze sexty a

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a vítězům budeme ze všech sil držet palce v celostátním kole v Praze, které se bude konat 27.dubna 2012 

 Výsledky soutěžících ve školním kole francouzské konverzace:

1. místo A1 – Petra Pospíšilová

2. místo A1 – Martina Zbožínková

3. místo A1 – Petra Vaculová

 

1. místo B1 – Karolina Lavrinčíková

2. místo B1 – Martina Navrátilová

 

1. místo B2 – Matěj Tomešek

2. místo B2 – Lukáš Chmela

3. – 4. místo B2 – Zuzana Gocníková + Ha An Nguyen

Školní kolo konverzace ve francouzském jazyce se konalo v pondělí 30. 1. 2012 ve 14.00 h.

Krajské kolo olympiády ve FJ

Vítězové školních kol Olympiády ve francouzské konverzaci se mezi sebou utkali v krajském kole, které se opět konalo v Olomouci, na Česko-francouzské sekci Slovanského gymnázia ve čtvrtek 20. března 2014. Soutěžilo se ve 4 kategoriích, přičemž každá škola mohla poslat pouze jednoho svého zástupce do každé kategorie. Naše gymnázium mělo své tři zástupkyně. V kategorii A1 (žáci ZŠ nebo odpovídajících ročníků SŠ, studující francouzštinu méně než 3 roky), v kategorii B1 (studenti SŠ studující FJ méně než 3 roky) a také v nejtěžší kategorii B2 (studenti SŠ studující FJ déle než 3 roky).

Po první části, kterou byl poslech autentických rozhovorů ve francouzštině, se konala ústní část. Nejprve tzv. jeux de rôles, neboli dialogy na dané téma, a pak popis a porovnání dvou obrázků. Naše studentky se v silné konkurenci neztratily a z Olomouce přivezly tato umístění:

  • Terezie Matlochová z kvarty a – 4. místo v kategorii A1
  • Zuzana Křížová z kvinty a – 2. místo v kategorii B1
  • Karolina Lavrinčíková ze septimy a – 3. místo v kategorii B2.

Všem třem studentkám děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně radosti a úspěchů v dalším studiu tohoto krásného jazyka.

Za předmětovou komisi francouzštiny Mgr. Kateřina Krejčí

Lyžařský kurz na Dolní Moravě

Přestože sněhové podmínky lyžařskému kurzu kvint na Dolní Moravě příliš nepřejí, přinášíme alespoň pár fotografií.

DM-1 DM-2 DM-3 foto: Pavel Vychodil

Naši studenti v národním kole Chemické olympiády

chemiePoslední lednový týden strávili dva studenti naší školy Michal Mrlík a Pavel Měrka v Praze. Zúčastnili se národního kola Chemické olympiády, do kterého postoupili po velkém úspěchu v krajském kole z prvního místa. Pavel soutěžil v kategorii A a Michal v kategorii B. Národní kolo pořádala VŠCHT Praha, Přírodovědecká fakulta UK Praha a Česká společnost chemická. Samotná soutěž se odbývala v prostorách poslucháren a laboratoří obou vysokých škol. Úlohy celého ročníku všech kategorií byly zaměřeny na vodu, i proto byli studenti ubytování v hotelu Aquapalace s přilehlým akvaparkem, a část programu se odehrávala ve vodě.

Věřím, že oba studenti nasbírali v akademickém prostředí hodně inspirace do dalšího studia. Pavel Měrka se stal ve velké konkurenci chemiků z celé republiky úspěšným řešitelem a jen pověstný kousek štěstí mu chyběl do umístění v první desítce.

Děkujeme Michalovi i Pavlovi za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim hodně chemických i nechemických radostí.

Za PK chemie Lada Macháčová

… a jak vypadá národní kolo CHO z pohledu přímého účastníka?

Po příjezdu na hotel Aquapalace jsme se nachystali na slavnostní zahájení a odjeli do Karolina, kde byla soutěž zahájena.

Další den ráno jsme jeli na teoretickou část - Pavel na VŠCHT, já na PřF UK. Odpoledne kat. A byla na exkurzi v ÚJV Řež a prohlídce ve Staré čistírně odpadních vod v Bubenči, kat. B navštívila Chlupáčovo muzeum geologie, Hrdličkovo muzeum antropologie a muzeum Alchymie.

Ve středu jsme měli praktickou část, kat. A na PřF UK, moje kategorie na VŠCHT. Za úkol jsme měli zjistit množství kyslíku rozpuštěného ve vzorku vody. Odpoledne byl volný program v aquaparku.

Ve čtvrtek jsme dostali řešení úloh a po snídani jsme odjeli k Vltavě, kde na nás čekal parník a následovala plavba po Vltavě. Poté nás převezli autobusem do Národní technické knihovny a začala beseda s autory úloh. Posléze proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků.

Další den jsme po snídani odjeli domů.

Michal Mrlík

Reprezentační ples GJŠ a stužkovací ples třídy 4a

V pátek 17. ledna proběhl maturitní ples třídy 4a, který byl současně také reprezentačním plesem Gymnázia Jakuba Škody. Přinášíme několik fotografií.

4a-01 4a-01 4a-01 4a-01 4a-01 4a-01 4a-01

GJŠ 7. - 8. republice a druhé v kraji v programu Excelence

MSMT-logo

Gymnázium Jakuba Škody obsadilo  díky výsledkům svých studentů v programu Excelence 2013 v pořadí všech středních škol celé ČR vynikající 7. - 8. místo. V olomouckém kraji skončila tím pádem naše škola na skvělém druhém místě s velkým odstupem od dalších středních škol.  Podrobný přehled získaných finančních prostředků za toto umístění pro olomoucký kraj najdete v následující tabulce.

Co je program Excelence?

MŠMT ČR již třetím rokem vyhlašuje rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 – Excelence středních škol 2013". Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků.

Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů. Střední školy získají v závislosti na úspěšnosti svých žáků na krajských, ústředních a mezinárodních kolech vybraných soutěží body. Od počtu bodů se potom odvíjí výše finančního ohodnocení příslušné školy.

První stužkovací ples roku 2014

Plesovou sezónu v Městském domě v Přerově zahajovali svým stužkovacím plesem studenti 4.b Gymnázia Jakuba Škody. 

Z atmosféry plesu přinášíme pár fotografíí stužkované třídy.

4b-1 4b-2 4b-3

Chemici z GJŠ bodovali v krajské olympiádě

michal-mrlikMichal Mrlík a Miroslav Peřina se ve čtvrtek 9.1.2014 zúčastnili na Přírodovědecké fakultě v Olomouci Krajského kola chemické olympiády kategorie B. Oba byli v pouhé pětici úspěšných řešitelů z celého kraje a navíc Michal Mrlík tuto kategorii vyhrál.

Michal tedy postupuje do celostátní ho kola, které se koná poslední týden v lednu v Praze. Děkujeme oběma studentům za výbornou reprezentaci naší školy a Michalovi přejeme hodně štěstí v celostátním kole.

Za PK chemie Simona Večeřová

Pěvecký sbor koncertuje a přivezl zlato

pevecky-sborAdventní doba je časem zvýšené aktivity pro všechna umělecká seskupení a náš sbor není výjimkou.

Od začátku prosince již stihl dva adventní koncerty - 8.12. v Radvanicích a 10.12. v Hranicích, kde vystupoval současně s pěveckým sborem Vocantes. 17. prosince vystoupil dvakrát na vánočním koncertě Pavla Nováka v Městském domě Přerov jako doprovodné těleso i jako samostatný vystupující - dopoledne zpíval pro studenty školy a večer pro širokou veřejnost.

Zpěváci gymnázia tak ukázali svou velkou flexibilitu - schopnost zpívat v akusticky příjemném, tichém prostředí kostela i na prostorové mikrofony za ohlušující bicí soupravou.

V sobotu 14. prosince 2013 se obě oddělení sboru zúčastnila soutěže pěveckých sborů Vánoční akordy, konané v Ostravě v kulturním domě Akord.

Porota složená z předních moravských sbormistrů a hudebníků ocenila náš hlavní sbor zlatým pásmem a přípravný sbor Gympláček pásmem bronzovým (záznam písně „Pátá“ na serveru Youtube), k čemuž si vyzpíval ještě Cenu Petra Šibileva - španělskou kytaru. Sbomistryně Kateřina Skácelová obdržela Cenu poroty za dirigentský výkon.

Chemik Pavel Měrka zvítězil v krajském kole ChO

V pátek 6. prosince se Pavel Měrka zúčastnil krajského kola Chemické olympiády v nejvyšší kategorii A. Soutěž se konala v Olomouci na Přírodovědecké fakultě. Pavlovi se podařilo vyhrát a z prvního místa postoupil do národního kola, které se bude konat koncem ledna v Praze.

Děkujeme za pěknou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí.

Zájezd "Vídeň adventní"

Jedná se o tradiční akci organizovanou v době předvánoční. Podrobnosti ZDE. Další informace u vyučujících němčiny. 

M.K.

Talent Olomouckého kraje 2013

img 6183Gymnázium Jakuba Škody, jeho učitelé i studenti opět prokázali, že se v konkurenci ostatních nejenže neztratí, ale že jsou stále na špici. V nedávno proběhlém oceňování nejvýraznějších talentů Olomouckého kraje jsme dosáhli tohoto umístění.

I. Kategorie: 6.-9. ročníky ZŠ + 1.-4. ročníky víceletých gymnázii - humanitní obor:
Michaela Macáková - 1. místo 

II. kategorie:  střední školy a 5. - 8. ročníky víceletých gymnázií 

přírodovědný obor:
Martin Palkovský - 2. místo
Jan Studený - 4. místo
Petr Vincena - 5. místo 

sportovní obor
Karolína Jandová - 1. místo

Umístění škol:
Gymnázium Jakuba Škody - 2. místo

Ocenění odborných garantů:
Mgr. Jitka Nováková - Odborná garantka a organizátorka Soutěží v německém  jazyce v okrese Přerov

Robotici z GJŠ jedou do evropského semifinále!

13FLL-Olomouc07Studentům GJŠ se podařilo nejen navázat na úspěchy z minulých let, ale postoupili ještě o krůček dále a jedou na evropské semifinále robotů First Lego League! Průběh soutěže přinášíme v reportáži Radky Pallové:

Psalo se datum osmého listopadu a naše hrdinná výprava složená z devíti členů různého pohlaví, věku a nálady postávala na nástupišti přerovského nádraží. Počasí bylo zcela zřejmě proti nám a tak nás oblažovalo vytrvalým deštíkem, který měl zřejmě za účel zlomit naše odhodlání. Veškeré naše naděje ukrývala nenápadná hnědá krabice, ve které byla schovaná naše tajná zbraň pro nadcházející turnaj – nezasvěcení by možná v předmětu viděli jakousi změť kostek jisté dánské stavebnice, kabelů a dalších věcí záhadného původu či účelu. My jsme ovšem věděli lépe.

Naše cesta z Přerova vedla na Univerzitu Palackého v Olomouci, přesněji řečeno její přírodovědeckou fakultu. Okamžitě si nás tam převzal náš nový doprovod – slečna Lucie – a zatímco jsme si ohromeně prohlíželi útroby futuristické budovy, byli jsme nasměrování do auly, kde měl turnaj započít. Usadili jsme se v hledišti a tiše si prohlíželi osobnosti, které nás vítali na osmém ročníku soutěže FIRST LEGO League. Konkurence byla těžká – dvanáct týmů se mělo poprat o tři místa, která slibovala postup do semifinále.

Turnaj Ligy české robotiky mohl započít.

Číst dál: Robotici z GJŠ jedou do evropského semifinále!

Rusko po revoluci

Vychází monografie o událostech v Rusku těsně po 1. světové válce.

M.K.

Nová kniha o Rusku

Vychází monografie o událostech v Rusku těsně po 1. světové válce.

M.K.

Koho chtějí studenti v čele státu?

studentske-volby Jak by volili naši studenti? Koho chce tato generace v čele státu? A co na to voliči? Koho jim zvolíme?

Budou se občané této republiky ve volbách rozhodovat podle svých zkušeností, nebo dají přednost názoru těch, kteří jdou do života bez břemen špatných zkušeností a s hlavou čistou a plnou elánu?

Odpovědi na tyhle otázky se pokusil přinést celostátní projekt pro všechny typy středních škol STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 v rámci projektu „Jeden svět na školách" (Člověk v tísni).

Proto se 3. října otevřely na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově  stejně jako na všech 434 zúčastněných středních školách a odborných učilištích „školní volební místnosti“, ve kterých studenti přesně podle regulí skutečných voleb odevzdávali do volebních uren volební lístky s platným seznamem politických stran a hnutí regulérně zaregistrovaných v daném kraji.

Poté zasedla tříčlenná studentská „školní volební komise“, sečetla platné volební lístky, a výsledky školních voleb zaslala do celostátního centra projektu. To uveřejnilo další den celkový přehled výsledků studentských voleb. 

Výsledky studentů Gymnázia Jakuba Škody přináší následující tabulka.

Číst dál: Koho chtějí studenti v čele státu?

Pemap