Udělování ředitelských pochval 2015

Pochvaly-21

Závěr školního roku na Gymnáziu Jakuba Škody patří již každoročně udělování pochval ředitele školy studentům, kteří reprezentují školu v široké řadě vědomostních i dovednostních soutěží i olympiád. Téměř plná starobylá aula školy ocenila potleskem každého, kdo přispěl svým umem k šíření dobrého jména našeho gymnázia, města Přerova, olomouckého kraje a dokonce i České republiky.

Fotografie těch nejlepších a zvláště pak Mariana Poljaka - našeho reprezentanta na mezinárodní matematické olympiádě v Thajsku - si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Vedení školy ještě jednou všem oceněným studentům děkuje za vzornou reprezentaci, a přeje krásné zasloužené prázdniny. 

Slavnostní vyhlašování výsledků matematických a fyzikálních olympiád 2015

2015-olympiady-f 2015-olympiady-mDne 17. června proběhlo jako každoročně slavnostní předávání diplomů, účastnických listů a věcných odměn vítězům a úspěšným řešitelům okresních a krajských kol matematických a fyzikálních olympiád.

Ředitel školy Mgr. Jan Raška spolu s předsedkyněmi předmětových komisí matematiky Mgr. Jitkou Čtvrtníčkovou a fyziky RNDr. Dagmar Kaštilovou předali diplomy a věcné ceny všem vítězům a úspěšným řešitelům, a poděkovali jim za vynikajicí reprezentaci školy.

Na fotografiích můžete vidět všechny v tento den oceněné účastníky. Ostatním vítězům a úspěšným řešitelům, kteří na fotografiích chybí z důvodů nemoci, či reprezentace školy, budou ocenění předána později.

Postup do mezinárodního kola souteže Aliante v Litvě

AlianteV pondělí 1. června tým z GJŠ složený ze studentek kvinty A, Radky Pallové a Alexandry Novotné, postoupil z prvního místa do mezinárodního kola soutěže Aliante, které se koná 28. června - 3. července v Litvě.

Cestě do Litvy předcházela dvě kola, ve kterých jsme musely prokázat naše znalosti o Severoatlantické alianci.

Online test o dvaceti otázkách jsme vyplnily za poměrně krátký čas, ale po postupu do dalšího kola jsme musely osvědčit i naši trpělivost a znalost anglického jazyka při hledání informací pro vypracování 35 mnohdy složitých otázek.

Vypracovaly jsme otázky týkající se mezinárodních vztahů členů NATO, historie, fungování a struktury NATO, vyhledávaly jsme informace o pozadí světových konfliktů a popisovaly jsme průběh různých operací NATO. Nakonec jsme vypracovaly pět drobných map, kde jsme zaznačovaly například členské země NATO z bývalé Jugoslávie či země Evropské unie, které nejsou členy NATO.

V konkurenci téměř 4000 dalších studentů z celé republiky jsme obstály lépe než uspokojivě, odborníci z Masarykovy univerzity nám téměř ve všech otázkách udělili plný počet bodů. Nyní se již těšíme na setkání s dalšími účastníky soutěže z celého světa (například z Kanady, Polska, Gruzie či Turecka) v Litvě.

Exkurze - Linde a HZS Přerov

hasici-2Pokusy se suchým ledem, kapalným dusíkem i balení potravin ve vakuu. To vše jsme viděli na školní exkurzi ve středu 10.června do Linde v Brně.

Ihned po příjezdu do firmy se nás ujal příjemný zaměstnanec, který nám vysvětloval krátce historii a účel firmy v prezentaci a poté nám ukazoval teorii v praxi. Všechny pokusy, které prováděl, jsme sledovali z těsné blízkosti a některé jsme si vyzkoušeli doslova „na vlastní kůži". Někteří naši spolužáci si neobohatili pouze znalosti, ale také jídelníček zmrzlinou s příchutí kofoly, vyrobenou za pomoci suchého ledu.

Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí zajímavou formou a strávili jsme příjemný den s naší třídou mimo školní prostředí. Výlet jsme ještě zakončili dobrým obědem a jeli zpět do Přerova.

Viktor Gala V.b

V dubnu jsme podnikli exkurzi do hasičské zbrojnice v Přerově. Dozvěděli jsme se, že naši hasiči mají čtyři hlavní výjezdové vozy a plno dalších vozidel. Každé vozidlo má svou specializaci. Dále mají několik osobních aut, jeden člun a raft. Mohli jsme si vyzkoušet hasičský oblek, helmu a speciální kleště na vyprošťování z aut. Vyzkoušeli jsme si vyšplhat na tyč, po které hasiči sjíždí při vyhlášení požáru. Poté si někteří z nás vyzkoušeli odtáhnout figurínu o váze cca 80kg. Zhlédli jsme ukázky různých přístrojů na měření plynů, radiace atd.

Exkurze byla zábavná a poučná. Dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých věcí, které souvisí s každodenní činností našich hasičů. Přinášíme i několik málo fotek.

Matěj Ševčík, III.A

Matematičky v Rakousku

 

Matematická olympiáda Štýrska a Korutan v rakouském Aichdorfu poznala naše matematičky!

Denisa Chytilová vybojovala druhé místo v absolutním pořadí!

Julie Dostalíková získala místo osmé a Jana Pallová místo třinácté!

Gratulujeme holkám k úspěchu a přejeme mnoho dalších krásných úspěchů a zážitků s matematikou.

Čtyři juniorští reprezentanti na naší škole

VK Perov_MEJ_2015O víkendu 20. - 22. 5. se konalo Mistrovství Evropy ve veslování. Mezi nejlepších šest se probojovali a získali 4 čtvrtá místa (každý v jiné disciplíně) 4 studenti sext naší školy.

Všichni čtyři - Magadéna Juziková (párová čtyřka), Anežka Procházková (nepárová čtyřka bez kormidelníka), Sabina Patermannová (osma) a Petr Pivko (párová čtyřka) byli nominování do juniorské reprezentace.

Gratulujeme a přejeme spoustu dalších sportovních úspěchů.

Europa Secura 2015

EuSecura1V úterý 19.května se náš tým ve složení Tereza Špalková (sexta A), Radka Pallová a Alexandra Novotná (obě kvinta A) zúčastnil ústní části krajského kola EuropaSecura (soutěže týkající se převážně EU a NATO ) , která se konala v Olomouci. Po mnoha hodinách tvrdé práce na bezpečnostní analýze na téma Ukrajiny a Ruska v kontextu ukrajinské krize jsme musely obhájit svou práci před odbornou porotou proti dalším čtyřem vybraným týmům z Olomouckého a Zlínského kraje.

Současně jsme také dostaly za úkol sestavit oponenturu pro jednu z analýz našich soupeřů. Přestože konkurence byla silná, bojovaly jsme statečně a odpoledne jsme se vracely domů s krásným prvním místem. Spolu s ním jsme si zajistily také postup do státního kola, které se bude konat 8. - 12. června ve vojenském prostoru Brdy – tak nám držte palce!

 Do písemné části krajského kola se dostal také další tým ve složení Anna Kosíková, Anna Reisigová a Jan Pospíšilík (sexta A). Bohužel však jejich analýza na náročné téma Mali nebyla vybrána do výběrové části ústní.

Exkurze Hodonín 2015

phoca thumb_l_2015-Hodonin-2Dne 4. 5. 2015 se uskutečnila biologicko-chemicko-dějepisná exkurze kvart. Nejdříve jsme navštívili Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně, kde nás dva průvodci seznámili s historií získávání nafty, zemního plynu a dalších uhlovodíků na území ČR, ale i v zahraničí. Byly jsme obeznámeni s využíváním ropy v minulosti. Jedna z místností byla věnovaná hodonínské průmyslnické rodině Redlichů. Ve vnější části muzea, které je jediným svého druhu v zemi, jsme si mohli prohlédnout některé těžařské stroje a nástroje.

Následně jsme navštívili expozici Živá voda v Modré. V tunelu jsme zhlédli všechny hlavní zástupce sladkovodních ryb u nás. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o vodním prostředí. Měli jsme také možnost pozorovat faunu a floru v rybníku a potůčku.

Třetí a poslední zastávka byla na nalezišti Sady „Špitálky", které se nachází nedaleko Uherského Hradiště. Nachází se zde pozůstatky kostela, který byl postaven na přelomu 8. a 9. století ještě před vznikem Velkomoravské říše. Byl zde pohřben zatím neznámý významný Moravan. Spekuluje se, že by to mohl být například arcibiskup Metoděj nebo kníže Svatopluk.

Celý den bylo krásné počasí. Výlet byl velmi zajímavý a poučný. Děkujeme organizátorům za uspořádání této akce.

Fotogalerie zde...

Jakub Gogela, kvarta a

Exkurze do Linde Brno - 2015

phoca thumb_l_2015Linde-1V úterý 5.5.2015 se třída kvinta A v doprovodu Mgr. Smažilové a Mgr. Rohánkové účastnila chemické exkurze v Linde Brno. Zde se nás ujal sympatický zaměstnanec a po obsáhlé prezentaci o činnosti Linde nám předvedl, že chemie není pouze náročná teorie, ale také velmi zajímavá a zábavná praxe.

Všechny pokusy sice prováděl většinou náš průvodce, ale jakmile jsme dostali šanci, tak jsme si sami vytvářeli pokusy s tekutým dusíkem, tekutým kyslíkem a pevným oxidem uhličitým a zkoumali, jak jednotlivé látky budou reagovat na naše podněty. Exkurze to byla velice zajímavá, ale hlavně zábavná!

Fotografie zde

Viktor Jelínek, kvinta a

Video pohlednice z mého města

 

video pohlednice1VIDEO POHLEDNICE Z MÉHO MĚSTA je celostátní soutěž v anglickém jazyce pro základní a střední školy pořádaná pod patronací velvyslankyně Velké Británie v České republice a pod záštitou MŠMT ČR. Letošního 14. ročníku se zúčastnili i studenti našeho gymnázia. Za svůj příspěvek nazvaný The Questions si tým primy a ve složení Jonáš Jobánek, Anna Bradová, Dominika Hrbková, Kristýna Koláčková, Jonáš Kolomazník, Eduard Rybka a Tomáš Zábranský přivezl z Prahy druhé místo.

Blahopřejeme!

 

Silový čtyřboj chlapců GJŠ na republikové úrovni

Shyby, bench-press, přednosy a trojskok. V těchto fyzických disciplínách se naši studenti utkali s nejlepšími družstvy na republikovém finále. Tomuto finále však předcházela náročná kvalifikace skrze školní, okresní i krajské kolo. Na okresním kole studenti obsadili 3. místo. Chlapci ze sebe vydali maximum i v krajském kole, kde skončili na 3. místě. Jelikož Olomoucký kraj patří mezi sportovně nejsilnější, byl povolen postup 4 mužstev z kraje. Nutno podotknout, že padlo mnoho osobních rekordů a několik i historicky nejlepších. Postup do republikového kola je historický úspěch sám o sobě, a škola proto tímto děkuje studentům za skvělou reprezentaci. Mezi silnou konkurencí se naši chlapci rozhodně neztratili.

Čtěte více v tomto dokumentu.

Krajská kola biologické olympiády

 

bio kkV minulém měsíci proběhla krajská  kola BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY v kategoriích A a B se zaměřením
Příroda ve službách člověka. Naši zkušení biologové opět potvrdili, že patří v rámci kraje mezi nejšikovnější . Ve velmi silné konkurenci obsadil  Miroslav Peřina ze 4.b v kategorii A páté místo. Ještě lepšího úspěchu dosáhla  Kateřina Stojanová z kvinty a – stala se úspěšnou řešitelkou kategorie B na čtvrtém místě a jen o kousek jí unikla možnost zúčastnit se celorepublikového  týdenního setkání  nejlepších řešitelů BIO . PK biologie děkuje za vzornou reprezentaci školy a přeje všem našim soutěžícím, aby získané zkušenosti z řešení zajímavých (a někdy velmi náročných  úloh) zúročili ve své další činnosti nejen v biologii.

Hranické robotování

IMG 0056V úterý 24. března se na Střední průmyslové škole v Hranicích konala soutěž Hranické robotování. Úkolem soutěžících bylo sestavit a naprogramovat robota ze stavebnice LEGO, který projede trať v co nejkratším čase.

Naši školu reprezentovaly dva týmy. V kategorii středních škol se tým VANDRA (Ondřej Podolinský, Jakub Vagrčka – oba sexta b) dokázal poprat s konkurencí 36 týmů z Česka, Slovenska a Polska a skončil šestý. Tým FIAD (Adam Kopec (kvarta b), Filip Trhlík (sekunda b)) reprezentující naši školu v kategorii základních škol byl ještě úspěšnější a obsadil pěkné třetí místo.

Děkujeme těmto studentům za reprezentaci školy a přejeme další úspěchy nejen na robotických soutěžích.

Miloslav Kubánek

Zisk stipendia: Deutsch-Wettbewerb 2015

Adéla Spurná (VI b) prokázala své výborné znalosti němčiny v soutěži, kterou pořádá ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen). Soutěž probíhá korespondenční formou, podmínky účasti jsou přesně vymezeny, je dána i věková hranice. Většinu účastníků tvoří žáci z tzv. DSD-Schulen, což jsou školy, na kterých působí rodilí mluvčí a výstupní úrovní je C 1. Tyto školy vysílají dva žáky, ostatní instituce mají k dispozici pouze jediné místo. V silné konkurenci z celé České republiky předvedla Adéla znalost němčiny na úrovni, kterou rodilí mluvčí ocenili udělením stipendia. Jedná se o třítýdenní stipendium v Německu, v Marburgu od 13. 6. do 4. 7. 2015.

Za zmínku určitě stojí, že žáci GJŠ se uvedené soutěže dosud zúčastnili třikrát a vždy získali stipendium v Německu!

PhDr. Helena Krejčířová

Zatmění slunce 2015


20150320 103847Stejně jako velká spousta příznivců astronomie z řad dětí i dospělých, tak si ani studenti a kantoři na Gymnáziu Jakuba Škody nemohli nechat ujít příležitost po mnoha letech zase na vlastní oči sledovat zatmění Slunce.

Počasí pozorování přálo, a tak se na školním dvoře, kde vznikla improvizovaná "astonomická observatoř", postupně vystřídala snad většina žáků u učitelů školy, aby všemi dostupnými prostředky sledovali průchod Měsíčního kotouče přes plochu Slunce.

Nadšení malých i velkých pozorovatelů jsme zachytili na několika fotografiích, selfies nepočíteje;-)

Pražský studentský summit

kozulat-fotoNa konci jarních prázdnin se skupina studentů našeho gymnázia ve složení Alexandra Novotná, Radka Pallová a Karolína Vellechová (kvinta a) a Tereza Špalková (sexta a) vydala do Prahy na závěrečnou konferenci Pražského studentského summitu, aby v simulovaném jednání OSN zastupovala delegaci Australského společenství.

Jarní konferenci však předcházelo náročné přijímací řízení, ve kterém jsme se umístili na výborném šestém místě z necelé stovky kandidátů. Poté jsme se zúčastnili 5 workshopů na Vysoké škole ekonomické, kde jsme se setkali se zajímavými hosty a vyslechli si debaty týkající se široké plejády témat od problematiky vzdělávání až po hranice svobody slova. Krom toho jsme se seznámili se zákonitostmi simulace a dozvěděli jsme se o fungování mezinárodních organizací a úskalími, se kterými se momentálně potýkají.

Číst dál: Pražský studentský summit

OK CHO patřilo Vojtovi, Filipovi, Janě

logoV laboratoři a v učebnách chemie se opět po roce sešli žáci základních škol a gymnázií, aby změřili své znalosti a dovednosti v 51. okresním kole chemické olympiády. Jako každým rokem na realizaci soutěže spolupracovalo naše gymnázium, Středisko volného času ATLAS a BIOS a firma Precheza, a.s., která je sponzorem této olympiády a má pro soutěžící připravené vždy atraktivní ceny.

OK CHO_fotoNejlepším chemikem OK CHO se stal Vojtěch Frais, druhý skončil Filip Kovářík, na třetím místě se umístila Jana Pallová. Všichni tři jsou studenti Gymnázia Jakuba Škody, Přerov. Ostatní účastníci z naší školy se stali úspěšnými řešiteli. Vítězové budou náš region reprezentovat v krajském kole 30. března na Slovanském gymnáziu v Olomouci.

Všem úspěšným účastníkům blahopřejeme.

ERASMUS+

DSCN3429

                                                                                                                                        

 Naše škola realizuje v rámci programu "Erasmus Plus" projekt 
 Mathematical Duel Plus 2015-17
.

Na aktivitách projektu, které jsou podpůrné pro každoroční uskutečnění mezinárodní matematické soutěže DUEL spolupracují s naší školou:
1. Univerzita Graz (AT),
2. UNIWERSYTET SLASKI (Pl),
3. UP Olomouc (CZ),
4. Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie (Pl),
5. GMK Bílovec (CZ),
6. BRG Kepler Graz.

Ve dnech 21. - 23.ledna 2015 se díky tomuto projektu uskutečnilo setkání žáků naší školy a žáků BRG Graz při řešení klauzurního kola MO kategorií C,B.

V kategorii C získala nejvíce bodů (13 z max. 18) Denisa Chytilová z kvinty b, v kategorii B získal nejvíc bodů (15 z max.18) Jan Šuta ze VIb.

Současně proběhlo v těchto dnech jednání řešitelů projektu, který se právě rozjíždí. 

Několik fotek k nahlédnutí ve fotogalerii.

Excelence2014

Obrovský úspěch školy! EXCELENCE 2014

Naše škola je na 4. místě v ČR podle výsledků žáků v soutěžích garantovaných MŠMT ČR V ROCE 2014.

V OLOMOUCKÉM KRAJI JSME NEJLEPŠÍ!

Ředitelství školy GRATULUJE VŠEM ŽÁKŮM A UČITELŮM ŠKOLY!

Podrobné informace najdete v tomto oficiálním přehledu výsledků. (.xls, 200 kB)

Moravské finále First Lego League 2014

PC130053V sobotu 13. prosince se v Olomouci na přírodovědecké fakultě konalo moravské finále robotické soutěže First Lego League.

Tým naší školy ve složení Markéta Tomanová, Tereza Ptáčková, Radka Pallová z kvinty a, Filip Trhlík ze sekundy b, Tomáš Šišma z tercie b, Adam Kopec z kvarty b, Kuba Vagrčka ze sexty b v konkurenci jedenácti kvalitních týmů obstál a získal celkově třetí místo. Tím našim reprezentantům jen o jeden stupínek unikla možnost zúčastnit se východoevropského semifinále v Maďarsku.

Všem zúčastněným studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme ke skvělému umístění.

Fotky z akce najdete ve fotogalerii.

Gymnáziem zněly koledy

phoca thumb_l_Vanoce-Foyer-006Přestože už jsou vánoční svátky za námi, přinášíme malé ohlédnutí za předvánoční atmosférou na Gymnáziu Jakuba Škody.

Každoročně posledné den výuky před vánočními prázdninami znějí ve foyer gymnázia a všechny příchozí vítají vánoční koledy v podání Dechového orchestru Haná. Nejinak tomu bylo i letos, kdy studenty i vyučující ráno před vyučováním a poté i v době velké přestávky těšily koledy v orchestrální úpravě pro dechový orchestr, v jehož řadách byla i řada studentů gymnázia. Skvělé představení bylo pokaždé zakončeno mohutným potleskem.

Ve fotogalerii přinášíme několik fotografií.

Beseda s Pavlem Vrbou - trenérem fotbalového "nároďáku"

Ve svátečním předvánočním čase zažila především mužská část gymnázia Jakuba Škody malý, či spíše velký sportovní svátek, a dostala tak od vedení gymnázia milý dárek už před poslední adventní nedělí.

Beseda-Pavel-Vrba-016Naši školu navštívil pan Pavel Vrba - hlavní trenér české fotbalové reprezentace. Tento přerovská rodák strávil s přerovskými gymnazisty dvě hodiny plné zajímavého povídání o jeho vztahu k přerovskému kraji, tak především z jeho současného působení jako kouče české fotbalové reprezentace.

Studenti se zájmem poslouchali zajímavé informace ze zákulisí fotbalu i každodenní práce fotbalového trenéra českých fotbalových špiček, a zahrnovali Pavla Vrbu možstvím odborných dotazů. A s povděkem také kvitovali jeho velkou vstřícnost a ochotu na každý z dotazů odpovědět co nejlépe a nejotevřeněji.

Několik fotografií z besedy lze shlédnout ve fotogalerii.

Adventní Vídeň

DSC05544V pondělí 8. 12. 2014 se studenti GJŠ zúčastnili zájezdu do předvánoční Vídně. I přes časné vstávání a po přibližně tříhodinové cestě jsme zastavili u architektonické památky Hundertwasser-haus. Hned vedle, v Hundertwasser village, byla možnost koupi prvních suvenýrů.

Poté jsme se přesunuli do centra, kde následovala pěší prohlídka historické části města s průvodkyní. Prošli jsme se po Ringstrasse, kde se také nachází náměstí Marie Terezie, které je přímo naproti Hofburgu. Mohli jsme vidět dvojici budov Umělecko-historického a Přírodovědeckého muzea nebo již zmiňovaný Hofburg. Dále jsme pokračovali k místům jako je Státní opera, Kärntner Strasse, Císařská hrobka, ulice Graben nebo náměstí Am Hof, kde jsme též chtěli navštívit stejnojmenný kostel, to ovšem kvůli probíhající mši nebylo možné. Odtud jsme se přesunuli k pasáži Freyung a Burgtheatru.

Poslední zastávkou se stala Radnice, před kterou nám byl udělen rozchod a využili jsme tak možnost návštěvy vánočních trhů. Po namáhavém dni se zpáteční cesta autobusem stala pro většinu účastníků zaslouženým odpočinkem. Do Česka jsme se vrátili ve večerních hodinách, přesně jak bylo naplánováno. Lepší počasí jsme si nemohli přát a program celkově se velmi vydařil.

Kratochvilová Johana, 2a

Celostátní kolo Logické olympiády

LO-2Dne 1. 12. se Marian Poljak ze VIIb a Petr Vincena z VIIIa zúčastnili celostátního kola logické olympiády, které se tradičně koná v Míčovně Pražského Hradu. Soutěžícím byli po celý den testovány jejich psychické dovednosti – jejich paměť, schopnost rychlého uvažování, schopnosti řešit logické úkoly a hádanky a podobně.

Během přestávek nechybělo občerstvení, logické hry a možnost konverzace s dalšími účastníky. V naší kategorii soutěžilo 64 středoškoláků, kteří se do Prahy probojovali z více než 10 000 účastníků nominačního kola. Mezi nimi se Petr Vincena umístil na 25. a Marian Poljak na 42. místě.

Během cesty zpět byli oba studenti zaskočeni náhlou nepřízní počasí, načež strávili poměrně pohodlnou noc ve vlaku, kde spali, jak se dalo (takhle Marian, a takhle Petr :-) ), a se zpožděním 20-ti hodin následujícího dne dorazili v pořádku do Přerova.

DPS Gympláček vystupoval v Loučné

 

loucna1Přípravný sbor gymnázia Gympláček se ve dnech 27.-28.11. zúčastnil festivalu dětských sborů Loučenská vločka, konaného v Loučné nad Desnou.

Jako čestný host festivalu vystoupil celkem na třech koncertech, kde se setkal pokaždé s jinými sbory, např. místním DPS Loučňáček, pardubickou Carminou či uničovskou Rosičkou. Náš sbor načerpal nové zkušenosti z pódia a předvedl nastudované skladby lidové, umělé a dokonce dvouhlasou renesanční polyfonii. Za své výkony sklidil uznání ostatních sborů i pořadatelů festivalu

Nechyběl ani doprovodný program - studenti se zúčastnili exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, kde byli odbornou průvodkyní pochváleni za věcné dotazy a vnímavé postřehy.

Kalendář akcí

Pěvecký sbor GJŠ reprezentoval na Opava cantat

2014-opava-cantatVe dnech 13.-16. listopadu 2014 se Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba Škody zúčastnil festivalu Opava cantat zaštítěného Mendelovým gymnáziem v Opavě. Festival je celostátním kolem soutěžní přehlídky středoškolských sborů a náš sbor sem postoupil na základě zlatého ocenění na postupové přehlídce v březnu 2014 v Ostravě.

V Opavě jsme vystupovali v kategorii volné, tj. nesoutěžní. I přesto jsme si při vyhodnocování vysloužili zvláštní ocenění poroty za příkladnou dramaturgii přehlídkového vystoupení a sbormistryně Kateřina Galatenko získala cenu poroty za dirigentský výkon.

Opava cantat je vždy velmi inspirativním zájezdem, neboť zde máme možnost slyšet nejlepší gymnaziální sbory republiky, jako jsou PS gymnázia Orlová, Strakonice, opavská Luscinia, pražská Besharmonie, novojičínské Puellae et pueri či pražský chlapecký sbor Pueri gaudentes. Vedle těchto a dalších sborů jsme úspěšně obstáli a vysloužili si mnoho kladné i podnětné kritiky porotců."

Halloween na GJŠ

Halloween-017V pátek 31. října zorganizoval Studentský senát GJŠ oslavu svátku Halloween. Spousta kostýmovaných studentů se poté zúčastnila také soutěže o nejlepší halloweenskou masku v aule školy, kde bylo 5 nejlepších oceněno věcnými cenami.

Fotogalerii ze soutěže najdete zde>>

Malby v paneláku

malovani-v-panelakuPravěké motivy jsme malovali 8. a 9. září v panelovém domě v Předmostí. Výtvarná práce trvala dva dny a zúčastnilo se jí 12 studentů, zejména ze Semináře výtvarného umění. K výzdobě naši školu přizvali obyvatelé domu. Líbí se jim totiž naše dřívější výzdoba podjezdu v Předmostí a protože dům stojí na jednom z nalezišť, napadlo je připomenout tento fakt a zároveň příjemně vyzdobit společné prostory.

Sympatické je i pozdější zapojení místních rodin do dokončení některých maleb v následujícím víkendu.

Helena Netopilová

První víkend prázdnin - historické události

Tento víkend si připomínáme smutné výročí bitvy u Hradce Králové z roku 1866; připomínky této události se koná od čtvrtku do neděle, program akcí je ZDE.

Také se vzpomíná uálostí a osob spojených s tzv. Velkou Moravou. Centrem vzpomínkových akcí se stalo hradiště v Mikulčicích, program je ZDE.

M.K.

Pemap