Stali jsme se partnerskou školou centra P.A.R.K.

Logo Partner_School_maleV letošním školním roce se naše škola stala partnerskou školou zkouškového centra Cambridge P.A.R.K., které je od roku 2011 autorizovaným centrem pro pořádání zkoušek Cambridge English Language Assessment.

Zkoušky Cambridge English patří mezi nejuznávanější a nejrozšířenější kvalifikace pro studenty angličtiny. Ročně je skládají 3 miliony lidí ve více než 130 zemích světa. Zkoušky pokrývají všechny jazykové dovednosti a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích. Jsou dostupné pro všechny věkové kategorie a mapují celou škálu úrovní Evropského referenčního rámce (CEFR) od A1 po C2. Certifikát má celoživotní platnost a uznává jej více než 11 000 univerzit, zaměstnavatelů a úřadů po celém světě, včetně českého MŠMT a vládních úřadů v ČR.

V rámci volitelných předmětů mají naši studenti možnost navštěvovat Seminář anglického jazyka, jehož náplní je i příprava na zkoušky Cambridge English FCE = First Certificate in English (CERF – úrověň B2).

Partnerstvím se zkouškovým centrem získala naše škola řadu výhod, mezi něž patří pre testování zdarma, nižší cena zkoušky pro studenty školy a při dostatečném počtu zájemců také možnost skládat zkoušky přímo na naší škole.

Věříme, že spolupráce se zkouškovým centrem Cambridge P.A.R.K. přispěje ke zkvalitnění výuky anglického jazyka a také usnadní našim studentům cestu k získání mezinárodně uznávaného certifikátu, který potvrzuje jejich výborné jazykové schopnosti.

Za PK AJ Eve Riedlová

Krajské kolo soutěže v programování

klavesniceV pátek 11. dubna se na SPŠE v Olomouci konalo krajské kolo soutěže v programování. Z naší školy se zúčastnili dva studenti - Jan Gocník a Jakub Víšek. V konkurenci dvanácti programátorů - studentů z celého kraje - zvítězil Jan Gocník ze sexty A, na druhém místě skončil Jakub Víšek ze sexty B.

Předmětová komise informatiky oběma studentům děkuje za reprezentaci školy a přeje hodně úspěchů v celostátním kole, do kterého s největší pravděpodobností oba postoupí.

Mezinárodní debata mládeže v němčině

I v letošním roce se studenti němčiny úspěšně zapojili do soutěže Jugend debattiert international. V pátek dne 11. dubna 2014 reprezentovala GJŠ v celorepublikovém kole Nela Greisslerová (VII b).

16 nejlepších studentů z celé republiky debatovalo na Goethe-Institutu v Praze. Témata debat byla následující: „Sollen in der Europäischen Union Tierversuche generell verboten werden?" a „Sollen in Tschechien Lehr- und Lernmaterialien Schülerinnen und Schülern ab Klasse 5 nur noch in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden?"

Každý soutěžící absolvoval dvě debaty v různě nalosovaných týmech, jednou zastupoval stranu „Pro" a jednou stranu „Contra". Postupový klíč je velmi tvrdý, do dalšího kola se nominovalo jen osm soutěžích. I když Nela mezi nimi nebyla, děkujeme jí za předvedený výkon v tvrdé konkurenci, jelikož většina soutěžících byla z tzv. DSD gymnázií, což znamená, že výstupní úrovní je úroveň C 1 a na těchto gymnáziích působí němečtí lektoři. O postupu rozhodují často jen detaily, týkající se strategie vedení debaty.

Předmětová komise děkuje Nele za vzornou reprezentaci GJŠ.

PhDr. Helena Krejčířová

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce

Ve čtvrtek 10.4. proběhlo v Olomouci krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Naši žáci se ve velké konkurenci opět neztratili a patřili k nejlepším.

V I. kategorii (osmé a deváté ročníky základních škol a tercie a kvarty gymnázií) obsadila Radka Pallová z kvarty a 3. místo a postupuje do celostátního kola.

Ve II. kategorii (žáci středních škol) získala Lucie Přikrylová ze septimy a 2. místo a rovněž postupuje do celostátního kola.

V náročné konkurenci velmi dobře uspěl i Marian Poljak ze sexty b, který ve druhé kategorii vybojoval sedmé místo.

PK českého jazyka všem děkuje za vzornou reprezentaci školy.

Filmový festival „Jeden svět“ 2014

V Přerově začíná v neděli 30.3. 2014 další ročník festivalu dokumentárních filmů Jeden svět, který je zaměřen na lidská práva. GJŠ je spoluorganizátorem festivalu, naši studenti budou moderovat jednotlivé filmy a pomáhat při další organizaci akce. Třídy tercie a,b, 2.a,b, 3.a,b, sexty a septimy se zúčastní festivalu jako diváci. Cena vstupného je 40 Kč. Filmy se budou promítat dopoledne pro školy, odpoledne a večer pro veřejnost v Base Campu. http://www.jedensvet.cz/2014/prerov

Žáci semináře Vizuální kultura a Helena Netopilová

Okresní kolo Chemické olympiády 2014 - kat. D

DSC08925V pátek 22. března se konalo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D. Soutěžilo 22 žáků ze čtyř gymnázií a dvou základních škol. Účastníci zpracovávali teoretický test a praktickou část. Letošní ročník byl zaměřený na kovové prvky a fosfor, v laboratoři prováděli acidobazickou titraci.

Vyhrál Martin Klvaňa z Gymnázia Hranice, ale naši studenti GJŠ první pozice soupeřům nenechali. Hned druhý byl náš Vojtěch Frais z tercie, čtvrtá byla Karolína Vellechová a šestá Denisa Chytilová, sedmá Veronika Chrástecká, dvanáctý Viktor Gala.

Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole, které proběhne 10. 4. v Olomouci.

Soutěže

Vítězové školních kol Olympiády ve francouzské konverzaci se mezi sebou utkali v krajském kole, které se opět konalo v Olomouci, na Česko-francouzské sekci Slovanského gymnázia ve čtvrtek 20. března 2014.

Soutěžilo se ve 4 kategoriích, přičemž každá škola mohla poslat pouze jednoho svého zástupce do každé kategorie. Naše gymnázium mělo své tři zástupkyně. V kategorii A1 (žáci ZŠ nebo odpovídajících ročníků SŠ, studující francouzštinu méně než 3 roky),v kategorii B1 (studenti SŠ studující FJ méně než 3 roky) a také v nejtěžší kategorii B2 (studenti SŠ studující FJ déle než 3 roky).   

Po první části, kterou byl poslech autentických rozhovorů ve francouzštině, se konala ústní část. Nejprve tzv. jeux de rôles, neboli dialogy na dané téma, a pak popis a porovnání dvou obrázků. Naše zástupkyně se v silné konkurenci neztratily a z Olomouce přivezly tato umístění:

Terezie Matlochová z kvarty a – 4. místo v kategorii A1

Zuzana Křížová z kvinty a – 2. místo v kategorii B1

Karolina Lavrinčíková ze septimy a – 3. místo v kategorii B2.

Všem třem studentkám blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně radosti a úspěchů v dalším studiu tohoto krásného jazyka.

Za předmětovou komisi francouzštiny Mgr. Kateřina Krejčí

_____________________________________________________________________________________________

 


Školní kolo Olympiády ve francouzské konverzaci proběhlo v jazykové učebně francouzského jazyka na GJŠ v úterý 28. ledna 2014. Zúčastnilo se ho celkem pět studentek. Všechny prokázaly své znalosti nejprve v poslechové části. Druhá část byla konverzační - dialog nebo monolog na určité téma.

V kategorii A1 (žáci ZŠ nebo odpovídajících tříd SŠ studující FJ méně než 3 roky) vyhrála Terezie Matlochová z kvarty a, druhá se umístila Radka Pallová ze stejné třídy.                                                                                                     

V kategorii B1 (žáci SŠ studující francouzštinu méně než 3 roky) zvítězila jediná soutěžící - Zuzana Křížová z kvinty a.

V kategorii B2 (žáci SŠ studující FJ déle než 3 roky) porazila Karolina Lavrinčíková Kuni Nguyenovou (obě ze septimy a).

Vítězky jednotlivých kategorií postoupily do krajského kola v Olomouci, které se bude konat ve čtvrtek 20. března v prostorách Česko-francouzské sekce SGO.

________________________________________________________________________________________________


Ve čtvrtek 25. dubna 2013 se konalo v Praze, v prostorách Francouzského institutu, celostátní kolo Olympiády ve francouzské konverzaci. Michaela Macáková z kvarty b opět potvrdila svůj mimořádný talent a v silné konkurenci vítězů jednotlivých krajských kol celé České republiky        ve své kategorii A1 zvítězila. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a také přejeme hodně úspěchů v dalším studiu ve francouzském Nîmes!

Za předmětovou komisi francouzského jazyka

Mgr. Kateřina Krejčí

________________________________________________________________________________

 

Ve čtvrtek 21. března 2013 se na Česko-francouzské sekci Slovanského gymnázia v Olomouci konalo krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Naši žáci soutěžili ve dvou kategoriích - v kategorii A1 (ZŠ, výuka FJ maximálně 3 roky) + B2 (SŠ, výuka FJ víc jak 3 roky).                         

V kategorii A1 suverénně zvítězila Michaela Macáková z kvarty b a vybojovala si tím postup do celostátního kola, které se bude konat 25. dubna 2013 v Praze.

V kategorii B2 vybojoval 2. místo Matěj Tomešek ze septimy a.

Soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a budeme držet pěsti Míše Macákové v celostátním kole.

Za předmětovou komisi francouzského jazyka

Mgr. Kateřina Krejčí

Výsledky školního kola ve francouzské konverzaci

ze dne 14. ledna 2013

kategorie A1:

1. místo Michaela Macáková z kvarty b

kategorie B1:

1. místo – Aneta Oščádalová z 3.b

2. místo - Petra Pospíšilová z Vb

3. místo - Jan Karas z 3.b

Kategorie B2:

1.místo – Matěj Tomešek ze VIIa

2.místo - Karolina Lavrinčíková ze VI a

3.místo – Zuzana Gocníková z VIIa

Všem studentům děkujeme za účast a vítězům jednotlivých kategoriií přejeme hodně štěstí v krajském kole :-)

Za předmětovou komisi FJ Mgr. Kateřina Krejčí

 

 


 

Konverzace ve francouzském jazyce

Kdy: pondělí 14. 1. 2013 ve 13.30 h

Kde: učebna JU5

kategorie A2 – ZŠ, do 3 let výuky FJ

kategorie B1 – SŠ, do 3 let výuky FJ

kategorie B2 – SŠ, víc jak 3 roky výuky FJ

Průběh soutěže:

1. Písemná – společná - část:

POSLECH - ověření porozumění slyšenému textu pomocí otázek, na něž účastník písemně odpoví.

2. Ústní část:

- krátký úvod (představení);

- monologický projev (rozdílná témata, z nichž si žáci losují) + jeux de rôle (řešení řečových situací) na základě obrázku, anekdoty

- dialogický projev (např. "Vous vous trouvez à Paris. Essayez de prendre le rendez-vous avec votre ami par téléphone."). Partnerem soutěžícího v rozhovoru je člen poroty.

V konverzační části soutěže se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby,

výslovnost, gramatická správnost a plynulost vyjadřování.

Pro nejlepší jsou připraveny knižní poukázky, vítěz z každé kategorie postupuje do krajského kola v Olomouci.

Dotazy u K. Krejčí (kabinet fr. jazyka)

 

Dne 27. dubna se konalo v Praze finále - celostátní kolo ve francouzské konverzaci.

Petra Pospíšilová skončila osmá, Matěj Tomešek obsadil 11. místo. Blahopřejeme :-)

 

Ve čtvrtek 22. března se na Česko-francouzské sekci Slovanského gymnázia konalo krajské kolo konverzace ve francouzštině. Tříčlenné výpravě studentů francouzštiny našeho gymnázia se i letos velmi dařilo - dvě vítězství a jedno druhé místo – to je velký úspěch. Získali jsme:

- 1. místo va kategorii A1- Petra Pospíšilová z kvarty b

- 2. místo v kategorii B1 Karolina Lavrinčíková z kvinty a

- 1. místo v kategorii B2 - Matěj Tomešek ze sexty a

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a vítězům budeme ze všech sil držet palce v celostátním kole v Praze, které se bude konat 27.dubna 2012 

 Výsledky soutěžících ve školním kole francouzské konverzace:

1. místo A1 – Petra Pospíšilová

2. místo A1 – Martina Zbožínková

3. místo A1 – Petra Vaculová

 

1. místo B1 – Karolina Lavrinčíková

2. místo B1 – Martina Navrátilová

 

1. místo B2 – Matěj Tomešek

2. místo B2 – Lukáš Chmela

3. – 4. místo B2 – Zuzana Gocníková + Ha An Nguyen

Školní kolo konverzace ve francouzském jazyce se konalo v pondělí 30. 1. 2012 ve 14.00 h.

Krajské kolo olympiády ve FJ

Vítězové školních kol Olympiády ve francouzské konverzaci se mezi sebou utkali v krajském kole, které se opět konalo v Olomouci, na Česko-francouzské sekci Slovanského gymnázia ve čtvrtek 20. března 2014. Soutěžilo se ve 4 kategoriích, přičemž každá škola mohla poslat pouze jednoho svého zástupce do každé kategorie. Naše gymnázium mělo své tři zástupkyně. V kategorii A1 (žáci ZŠ nebo odpovídajících ročníků SŠ, studující francouzštinu méně než 3 roky), v kategorii B1 (studenti SŠ studující FJ méně než 3 roky) a také v nejtěžší kategorii B2 (studenti SŠ studující FJ déle než 3 roky).

Po první části, kterou byl poslech autentických rozhovorů ve francouzštině, se konala ústní část. Nejprve tzv. jeux de rôles, neboli dialogy na dané téma, a pak popis a porovnání dvou obrázků. Naše studentky se v silné konkurenci neztratily a z Olomouce přivezly tato umístění:

  • Terezie Matlochová z kvarty a – 4. místo v kategorii A1
  • Zuzana Křížová z kvinty a – 2. místo v kategorii B1
  • Karolina Lavrinčíková ze septimy a – 3. místo v kategorii B2.

Všem třem studentkám děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně radosti a úspěchů v dalším studiu tohoto krásného jazyka.

Za předmětovou komisi francouzštiny Mgr. Kateřina Krejčí

Lyžařský kurz na Dolní Moravě

Přestože sněhové podmínky lyžařskému kurzu kvint na Dolní Moravě příliš nepřejí, přinášíme alespoň pár fotografií.

DM-1 DM-2 DM-3 foto: Pavel Vychodil

Naši studenti v národním kole Chemické olympiády

chemiePoslední lednový týden strávili dva studenti naší školy Michal Mrlík a Pavel Měrka v Praze. Zúčastnili se národního kola Chemické olympiády, do kterého postoupili po velkém úspěchu v krajském kole z prvního místa. Pavel soutěžil v kategorii A a Michal v kategorii B. Národní kolo pořádala VŠCHT Praha, Přírodovědecká fakulta UK Praha a Česká společnost chemická. Samotná soutěž se odbývala v prostorách poslucháren a laboratoří obou vysokých škol. Úlohy celého ročníku všech kategorií byly zaměřeny na vodu, i proto byli studenti ubytování v hotelu Aquapalace s přilehlým akvaparkem, a část programu se odehrávala ve vodě.

Věřím, že oba studenti nasbírali v akademickém prostředí hodně inspirace do dalšího studia. Pavel Měrka se stal ve velké konkurenci chemiků z celé republiky úspěšným řešitelem a jen pověstný kousek štěstí mu chyběl do umístění v první desítce.

Děkujeme Michalovi i Pavlovi za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim hodně chemických i nechemických radostí.

Za PK chemie Lada Macháčová

… a jak vypadá národní kolo CHO z pohledu přímého účastníka?

Po příjezdu na hotel Aquapalace jsme se nachystali na slavnostní zahájení a odjeli do Karolina, kde byla soutěž zahájena.

Další den ráno jsme jeli na teoretickou část - Pavel na VŠCHT, já na PřF UK. Odpoledne kat. A byla na exkurzi v ÚJV Řež a prohlídce ve Staré čistírně odpadních vod v Bubenči, kat. B navštívila Chlupáčovo muzeum geologie, Hrdličkovo muzeum antropologie a muzeum Alchymie.

Ve středu jsme měli praktickou část, kat. A na PřF UK, moje kategorie na VŠCHT. Za úkol jsme měli zjistit množství kyslíku rozpuštěného ve vzorku vody. Odpoledne byl volný program v aquaparku.

Ve čtvrtek jsme dostali řešení úloh a po snídani jsme odjeli k Vltavě, kde na nás čekal parník a následovala plavba po Vltavě. Poté nás převezli autobusem do Národní technické knihovny a začala beseda s autory úloh. Posléze proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků.

Další den jsme po snídani odjeli domů.

Michal Mrlík

Reprezentační ples GJŠ a stužkovací ples třídy 4a

V pátek 17. ledna proběhl maturitní ples třídy 4a, který byl současně také reprezentačním plesem Gymnázia Jakuba Škody. Přinášíme několik fotografií.

4a-01 4a-01 4a-01 4a-01 4a-01 4a-01 4a-01

GJŠ 7. - 8. republice a druhé v kraji v programu Excelence

MSMT-logo

Gymnázium Jakuba Škody obsadilo  díky výsledkům svých studentů v programu Excelence 2013 v pořadí všech středních škol celé ČR vynikající 7. - 8. místo. V olomouckém kraji skončila tím pádem naše škola na skvělém druhém místě s velkým odstupem od dalších středních škol.  Podrobný přehled získaných finančních prostředků za toto umístění pro olomoucký kraj najdete v následující tabulce.

Co je program Excelence?

MŠMT ČR již třetím rokem vyhlašuje rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 – Excelence středních škol 2013". Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků.

Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů. Střední školy získají v závislosti na úspěšnosti svých žáků na krajských, ústředních a mezinárodních kolech vybraných soutěží body. Od počtu bodů se potom odvíjí výše finančního ohodnocení příslušné školy.

První stužkovací ples roku 2014

Plesovou sezónu v Městském domě v Přerově zahajovali svým stužkovacím plesem studenti 4.b Gymnázia Jakuba Škody. 

Z atmosféry plesu přinášíme pár fotografíí stužkované třídy.

4b-1 4b-2 4b-3

Chemici z GJŠ bodovali v krajské olympiádě

michal-mrlikMichal Mrlík a Miroslav Peřina se ve čtvrtek 9.1.2014 zúčastnili na Přírodovědecké fakultě v Olomouci Krajského kola chemické olympiády kategorie B. Oba byli v pouhé pětici úspěšných řešitelů z celého kraje a navíc Michal Mrlík tuto kategorii vyhrál.

Michal tedy postupuje do celostátní ho kola, které se koná poslední týden v lednu v Praze. Děkujeme oběma studentům za výbornou reprezentaci naší školy a Michalovi přejeme hodně štěstí v celostátním kole.

Za PK chemie Simona Večeřová

Pěvecký sbor koncertuje a přivezl zlato

pevecky-sborAdventní doba je časem zvýšené aktivity pro všechna umělecká seskupení a náš sbor není výjimkou.

Od začátku prosince již stihl dva adventní koncerty - 8.12. v Radvanicích a 10.12. v Hranicích, kde vystupoval současně s pěveckým sborem Vocantes. 17. prosince vystoupil dvakrát na vánočním koncertě Pavla Nováka v Městském domě Přerov jako doprovodné těleso i jako samostatný vystupující - dopoledne zpíval pro studenty školy a večer pro širokou veřejnost.

Zpěváci gymnázia tak ukázali svou velkou flexibilitu - schopnost zpívat v akusticky příjemném, tichém prostředí kostela i na prostorové mikrofony za ohlušující bicí soupravou.

V sobotu 14. prosince 2013 se obě oddělení sboru zúčastnila soutěže pěveckých sborů Vánoční akordy, konané v Ostravě v kulturním domě Akord.

Porota složená z předních moravských sbormistrů a hudebníků ocenila náš hlavní sbor zlatým pásmem a přípravný sbor Gympláček pásmem bronzovým (záznam písně „Pátá“ na serveru Youtube), k čemuž si vyzpíval ještě Cenu Petra Šibileva - španělskou kytaru. Sbomistryně Kateřina Skácelová obdržela Cenu poroty za dirigentský výkon.

Chemik Pavel Měrka zvítězil v krajském kole ChO

V pátek 6. prosince se Pavel Měrka zúčastnil krajského kola Chemické olympiády v nejvyšší kategorii A. Soutěž se konala v Olomouci na Přírodovědecké fakultě. Pavlovi se podařilo vyhrát a z prvního místa postoupil do národního kola, které se bude konat koncem ledna v Praze.

Děkujeme za pěknou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí.

Zájezd "Vídeň adventní"

Jedná se o tradiční akci organizovanou v době předvánoční. Podrobnosti ZDE. Další informace u vyučujících němčiny. 

M.K.

Talent Olomouckého kraje 2013

img 6183Gymnázium Jakuba Škody, jeho učitelé i studenti opět prokázali, že se v konkurenci ostatních nejenže neztratí, ale že jsou stále na špici. V nedávno proběhlém oceňování nejvýraznějších talentů Olomouckého kraje jsme dosáhli tohoto umístění.

I. Kategorie: 6.-9. ročníky ZŠ + 1.-4. ročníky víceletých gymnázii - humanitní obor:
Michaela Macáková - 1. místo 

II. kategorie:  střední školy a 5. - 8. ročníky víceletých gymnázií 

přírodovědný obor:
Martin Palkovský - 2. místo
Jan Studený - 4. místo
Petr Vincena - 5. místo 

sportovní obor
Karolína Jandová - 1. místo

Umístění škol:
Gymnázium Jakuba Škody - 2. místo

Ocenění odborných garantů:
Mgr. Jitka Nováková - Odborná garantka a organizátorka Soutěží v německém  jazyce v okrese Přerov

Robotici z GJŠ jedou do evropského semifinále!

13FLL-Olomouc07Studentům GJŠ se podařilo nejen navázat na úspěchy z minulých let, ale postoupili ještě o krůček dále a jedou na evropské semifinále robotů First Lego League! Průběh soutěže přinášíme v reportáži Radky Pallové:

Psalo se datum osmého listopadu a naše hrdinná výprava složená z devíti členů různého pohlaví, věku a nálady postávala na nástupišti přerovského nádraží. Počasí bylo zcela zřejmě proti nám a tak nás oblažovalo vytrvalým deštíkem, který měl zřejmě za účel zlomit naše odhodlání. Veškeré naše naděje ukrývala nenápadná hnědá krabice, ve které byla schovaná naše tajná zbraň pro nadcházející turnaj – nezasvěcení by možná v předmětu viděli jakousi změť kostek jisté dánské stavebnice, kabelů a dalších věcí záhadného původu či účelu. My jsme ovšem věděli lépe.

Naše cesta z Přerova vedla na Univerzitu Palackého v Olomouci, přesněji řečeno její přírodovědeckou fakultu. Okamžitě si nás tam převzal náš nový doprovod – slečna Lucie – a zatímco jsme si ohromeně prohlíželi útroby futuristické budovy, byli jsme nasměrování do auly, kde měl turnaj započít. Usadili jsme se v hledišti a tiše si prohlíželi osobnosti, které nás vítali na osmém ročníku soutěže FIRST LEGO League. Konkurence byla těžká – dvanáct týmů se mělo poprat o tři místa, která slibovala postup do semifinále.

Turnaj Ligy české robotiky mohl započít.

Číst dál: Robotici z GJŠ jedou do evropského semifinále!

Rusko po revoluci

Vychází monografie o událostech v Rusku těsně po 1. světové válce.

M.K.

Nová kniha o Rusku

Vychází monografie o událostech v Rusku těsně po 1. světové válce.

M.K.

Koho chtějí studenti v čele státu?

studentske-volby Jak by volili naši studenti? Koho chce tato generace v čele státu? A co na to voliči? Koho jim zvolíme?

Budou se občané této republiky ve volbách rozhodovat podle svých zkušeností, nebo dají přednost názoru těch, kteří jdou do života bez břemen špatných zkušeností a s hlavou čistou a plnou elánu?

Odpovědi na tyhle otázky se pokusil přinést celostátní projekt pro všechny typy středních škol STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 v rámci projektu „Jeden svět na školách" (Člověk v tísni).

Proto se 3. října otevřely na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově  stejně jako na všech 434 zúčastněných středních školách a odborných učilištích „školní volební místnosti“, ve kterých studenti přesně podle regulí skutečných voleb odevzdávali do volebních uren volební lístky s platným seznamem politických stran a hnutí regulérně zaregistrovaných v daném kraji.

Poté zasedla tříčlenná studentská „školní volební komise“, sečetla platné volební lístky, a výsledky školních voleb zaslala do celostátního centra projektu. To uveřejnilo další den celkový přehled výsledků studentských voleb. 

Výsledky studentů Gymnázia Jakuba Škody přináší následující tabulka.

Číst dál: Koho chtějí studenti v čele státu?

Cyklojízda popáté

cyklojizda1V úterý 17. září zažije Přerov tak trochu jubilejní, už pátou cyklojízdu. Pořadateli jsou Gymnázium Jakuba Škody s Magistrátem města Přerova. Cyklojízdy navazují na projekt Cyklocity Gymnázia Jakuba Škody s cílem zlepšit podmínky v Přerově pro kolaře a zpopularizovat městskou cyklistiku.

Oficiální začátek akce je v 17.30 hodin na náměstí TGM, odkud pak v 18.00 odstartuje hromadná jízda cyklistů po tradiční trase. Končit bude opět na náměstí. Akce je určena pro všechny věkové skupiny, nejde o závod, ale o možnost projet si Přerov příjemně a pohodlně na kole, a to spolu s dalšími lidmi, kteří také fandí městské cyklistice jako rovnoprávné alternativě dopravy po městě. Podrobnosti o akci budou zveřejněny na webu města, facebooku i plakátech a v dalších médiích. Půlhodinka před akcí bude vyplněna zajímavým programem. Účast přislíbili známí cyklisté bratři Procházkovi, nebudou chybět soutěže pro děti a osvěta prostřednictvím strážníků MP. Každý účastník obdrží drobnou pozornost.

Podrobný plakát akce zde.

Helena Netopilová

Anglie 2013

TowerBridge8. června se padesát tři studentů naší školy vydalo s pedagogickým doprovodem na studijně poznávací zájezd do Anglie.

Po celodenní cestě nás časně zrána přivítaly útesy doverské. Následoval přesun do města, které se na týden stalo naším domovem. Torquay, jako by chtělo dostát svému přízvisku anglická Riviéra, nás přivítalo nádherným slunečným počasím. Příznivých podmínek jsme využili k návštěvě pláže a muzea plného zmenšených modelů zobrazujících anglický životní styl. Večer si pro studenty přijely hostitelské rodiny.

Číst dál: Anglie 2013

Přírodní vědy v souvislostech

13VedyVSouvislostech-13V úterý 25.6.2013 se studenti z sexty a a 6 zájemců z jiných tříd naší školy absolvovali 3 přednášky v rámci semináře „Přírodní vědy v souvislostech" na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci.

Vyslechli si přednášky z fyziky, chemie a matematiky  na tato témata:  Viskozita a ne-newtonovské kapaliny; Nanotechnologie a nanočástice stříbra a Kouzla a důkazy. Přednáška z fyziky byla obohaceno o pokusy se suspenzí škrobu, v přednášce z chemie se studenti mohli dozvědět jak důležitou roli začínají nanotechnologie hrát v současném světě a kde všude se s nanočásticemi můžeme setkat a přednáška z matematika uchvátila studenty příklady, kdy se téměř zdálo, že s čísly se dá kouzlit.

Všechny přednášky byly zajímavé a každý student si odnesl ze semináře nějaký nový poznatek. Fotky z přednášek najdete ve fotogalerii.

Simona Večeřová

Přírodovědný jarmark 2013

Přírodovědný jarmark - BublinkySedm studentů naší školy se v pátek 21.6.2013 aktivně spolupodílelo na organizaci Přírodovědného jarmarku na UP v Olomouci. Díky nim mohli návštěvníci tohoto jarmarku shlédnout i vyzkoušet pokusy jako Elektrické bludiště, Blue effect, (Ne)Dobrovolní dárci krve, Neviditelný inkoust, Faraonovi hadi a Bubliny bublinky.

Všechny pokusy se líbily a u lavic s našimi pokusy se neustále tísnily řady zvědavců. Naši studenti velmi dobře reprezentovali naši školu. Posuďte sami z přiložených fotografií.

Simona Večeřová

Přerovem projede „cyklistický had"

V Přerově se bude konat čtvrtá cyklojízda

4.cyklojizdaProjet si na kole sedmikilometrovou trasu Přerovem a upozornit na to, že městská cyklistika může být příjemnou alternativou přepravy. To je hlavní myšlenka v pořadí už čtvrté cyklojízdy, kterou pořádají studenti Gymnázia Jakuba Škody společně s městem Přerovem. Hromadná cyklovyjížďka se uskuteční ve čtvrtek 20. června podvečer, kdy Přerovem projede „cyklistický had", kterému bude do rytmu vyhrávat rádio.

Akce začne o půl šesté odpoledne na Masarykově náměstí – a než se peloton vydá na přerovské silnice, čeká na účastníky půlhodinový zábavně – soutěžní program. „Atmosféru zpříjemní hlavně dětem gymnazisté, kteří si pro nejmenší účastníky připravili zábavné soutěže o ceny. Zároveň tu předáme ceny deseti účastníkům, kteří vyjádřili svůj názor v anketě týkající se cyklodopravy. Účast na naši akci přislíbilo i rádio, které na bídne hudební ochutnávku," uvedl přerovský cyklokoordinátor Jiří Janalík. Svůj stánek budou mít na náměstí i městští policisté, kteří účastníky seznámí s bezpečnou jízdou na kole, na místě se zájemci mohou seznámit i s nejnovějšími trendy v oblasti cyklistiky. „Lidé si mohou vyzkoušet třeba takzvaný strida bike - unikátní designové skládací jízdní kolo s nízkou váhou a bleskovým systémem složení, na vyzkoušení jim zapůjčíme i hand bike – kolo s elektrickým pohonem pro tělesně postižené. K dispozici bude i tříkolka, skládací mini kola a elektrokola," doplnil jeden ze spoluorganizátorů akce Marek Šindar.

Číst dál: Přerovem projede „cyklistický had"

Exkurze Hodonín 2013

Hodonin2013-6b-47Dne 23.5 jsme se vydali s celou třídou sexta b do Hodonína, abychom navštívili místní Muzeum naftového dobývání a geologie. Muzeum tvoří 3 propojené sály a venkovní technologická expozice.

V prvním sále jsme se dozvěděli o historii získávání ropy a zemního plynu jak na našem území, tak např. v Rakousku, Slovensku, či USA. Ve druhém sále jsme se seznámili se způsoby nacházení a těžení přírodních uhlovodíků. Jsou zde detailně popsány všechny součásti těchto procesů a také jsou všude kolem ke zhlédnutí spousty zajímavých modelů a skutečných nástrojů potřebných k těžbě. Ve třetím, posledním sále, jsme zjistili více o vzniku ložisek ropy a zemního plynu a také o typech jejich dopravy a zpracování. Ve vnější části expozice jsme se mohli podívat například na zmenšeniny těžících zařízení.

Celkově byla tato exkurze velmi poučná a pomohla nám dozvědět se více o surovinách, které prakticky řídí náš moderní svět.

Libor Macháček sexta b

Exkurze u přerovských hasičů

hasiciDne 5. června 2013 jsme se (třída tercie a) zúčastnili exkurze s přerovskými hasiči, kteří nám ukázali jejich stanici a vysvětlili nám svou práci.

Na úvod jsme se rozdělili na dvě poloviny, každou z nich prováděl jiný hasič. Naše polovina se nejprve vydala k hasičskému autu, kde jsme byli seznámeni s jeho výbavou, dozvěděli jsme se, kde se který nástroj v autě nachází a na co se používá. Nakonec jsme se mohli do auta podívat a prohlédnou si ho.

Potom jsme se přesunuli dovnitř do hasičárny, kde nám byl představen hasičský oděv. Jeden dobrovolník jsi takový oděv směl dokonce vyzkoušet. Jeho oblékání je asi náročnější než si dokážeme představit, protože našemu spolužákovi to zabralo asi 5 minut, přičemž hasiči na to mají jen 2 minuty, pak musí vyrazit k požáru.

Číst dál: Exkurze u přerovských hasičů

Výstava

vstava na_markuVe čtvrtek 30. května bude v Muzeu Komenského otevřena výstava výstava o archeologických vykopávkách prováděných loni a letos na náměstí Na Marku. 

M.K.

Pemap