Exkurze do slévárny v Beňově

19-exkurze-benov-5Ve středu 27. 11. se žáci sexty a zúčastnili exkurze pod vedením paní profesorky Macháčové a Švrčkové.

Na autobusové nádraží se naše třída vydala až po první vyučovací hodině, což u exkurzí nebývá typické. Autobusem jsme dojeli do Beňova a pěšky došli až k firmě Č.O.B. slévárna.

Nejprve nás ředitel slévárny poučil o historii a začátcích slévárny, o všech možných typech odlitků, které jsou zde vyráběny, a o technické stránce celé výroby. Vyprávění to bylo velmi zajímavé, ale velmi nás zklamalo, když jsme se dozvěděli, že nám z technických důvodů nebude dopřán pohled na odlévanou ocel při 1600 stupních Celsia, na který jsme se všichni tak těšili.

Po výkladu nás pan Orság začal provázet po celé fabrice a ukazoval nám místnost po místnosti. Prošli jsme si budovu, ve které se zpracovávají barevné kovy: bronz a hliník. Na vlastní oči jsme pozorovali odlévání hliníku při teplotě 600 stupňů Celsia a tvorbu forem na odlitky.

Poté jsme se znovu přesunuli, tentokrát do nové budovy sloužící na zpracování oceli. Nakonec jsme došli do velkého skladiště dřevěných forem určených na odlévání. Forem bylo mnoho, protože slévárny pracují na zakázky, a proto musí byt flexibilní a reagovat na požadavky klientů. Jakmile se jednou forma vytvoří, je namísto zničení uskladněna. Veškerá práce na odlitcích a tvorbě forem probíhá manuálně.

Celou exkurzi jsme strávili ve velmi prašném prostředí, místy jsme se brodili v černém písku, který se sype do forem. Proto, když jsme se od pana inženýra dozvěděli, že je zde možnost brigády, usoudili jsme, že ani za možný výdělek bychom tu pracovat nechtěli a raději se budem lépe učit.

Jonáš Kolomazník, Petr Mikeš

sexta a

Návštěva Francouzského institutu

V úterý 5.11.2019 se studenti francouzštiny ze sext, septim a zájemci z oktáv vydali do Prahy na návštěvu Francouzského institutu, jehož sídlo se nachází ve Štěpánské ulici nedaleko Václavského náměstí.


Institut byl založen již r. 1920 a jeho úkolem je propagace Francie, výuka francouzštiny a pořádání kulturních akcí. Součástí institutu jsou učebny, rozsáhlá mediatéka, kino i kavárna. Hned po příjezdu nás rozdělili do dvou skupin na základě naší jazykové úrovně.

Mladší žáci (úroveň A2) měli program zaměřený na procvičování slovní zásoby a mluvnice týkající se jídla a užívání členů. Přestože jsme měli zpočátku strach, jestli budeme rozumět, nakonec vše proběhlo bez problémů a díky lektorce, rodilé mluvčí Estelle, jsme si rozšířili slovní zásobu a dobře jsme se pobavili.

Starší žáci (úroveň B1) s rodilou mluvčí Stéphanie probírali francouzské reálie, především různé stereotypy týkající se Francouzů, odlišné zvyky a tradice. Díky této zkušenosti jsme zjistili, že již dokážeme francouzsky komunikovat na uspokojivé úrovni, ale stále máme co zdokonalovat. Poté byla pro nás připravena prohlídka mediatéky a přednáška o možnostech studia ve Francii, které institut zprostředkovává pro zájemce ze středních škol.

Exkurzi jsme zakončili prohlídkou historického centra Prahy.

T. Adámková, V. Onderková (sexta a), L. Běhalová, P. Uhlířová (oktáva b)

Edookit - bližší informace

Aplikace Edookit zpřístupněna žákům i rodičům v menu (nabídka Intranet - Aplikace Edookit - přihlášení).

Pro přihlášení použijte svůj (žákovský školní) e-mail a volbu pro zapomenuté heslo.

Rodičovské přihlášení má postup stejný jako u žákovského přihlášení. Přihlášení jke realizováno pomocí soukromého e-mailu rodiče, který byl poskytnut třídnímu učiteli. Je možné, aby každý z rodičů žáka měl svůj vlastní přístup.

ID školy: GJS.


Případné problémy s přihlášením řešte prosím prostřednictvím žáků se správkyní systému p. Sklenářovou.

 

Druháci a dravci na ORNIS

 

Dne 18. a  25. října se naše třída 2a v rámci cvičení z biologie  vypravila do přerovské ornitologické stanice ORNIS na přednášku Dravci, sokoli a sovy.

Nejprve jsme si představili  jednotlivé druhy a jejich zástupce, které zde měli vystavené jako vycpané preparáty. Součástí výstavy byla také virtuální simulace letu a místnost napodobující noční atmosféru lesa. V jedné ze skleněných vitrín jsme si mohli prohlédnout dravčí lebky, v druhé pak zbytky jejich nestrávené potravy. Pozoruhodný byl též model hnízda a vycpaná křídla.

Z výkladu jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, jako například, jak se dřív dařilo dravcům u nás a jak se jim daří nyní. Nejzajímavější mi přišlo povídání o tom, jaké výhody a problémy způsobuje dravcům lidská civilizace.

Výstava byla opravdu pěkná. Jsem ráda, že jsem se jí mohla zúčastnit a těším se, až do ORNISU zase někdy vyrazíme.

Alexandra Vančurová, 2 a

Media

Návštěva delegace z Gruzie

Gymnázium Jakuba Škody v Přerově se představuje

Příklady dobré praxe - učitel očima rodičů

Studenti semináře Průmysl 4.0 na veletrhu v Brně

Sportovní kurz septim

Lyžařský kurz napříč ročníky

Den otevřených dveří 2017

Den studentstva 2017

Krátký sestřih ze studentských dílen pořádaných Studentským senátem GJŠ

Malování průchodu

Film o malování jednoho průchodu na jeden z přerovských dvorků

Průmysl 4.0 - Nový volitelný seminář pro technické vzdělávání

Film přibližující náplň nového volitelného semináře pro maturitní ročníky

Heterogenita ve výuce na ZŠ a SŠ

Film Univerzity Palackého v Olomouci, natočený ve spolupráci s Gymnáziem Jakuba Škody v Přerově o vzdělávání žáků, vyžadujících individuální přístup ke vzdělávacímu procesu

Postavení přírodních věd, zejména matematiky, v systému středního školství

Film Univerzity Palackého v Olomouci, natočený ve spolupráci s Gymnáziem Jakuba Škody v Přerově o postavení matematiky v současném školském systému

Správa školy

 

Film Univerzity Palackého v Olomouci, natočený ve spolupráci s Gymnáziem Jakuba Škody v Přerově o samosprávných orgánech školy.

Mimoškolní činnost

Film Univerzity Palackého v Olomouci, natočený ve spolupráci s Gymnáziem Jakuba Škody v Přerově o systému mimoškolních činností na škole.

Absolvent před tabulí

Film Univerzity Palackého v Olomouci, natočený ve spolupráci s Gymnáziem Jakuba Škody v Přerově nástupu absolventů učitelství do praxe.

 

Land art 2019

IMG 20191106_113204Přírodní koberec plný barev a vůní vznikl už počtvrté v Přerově. Aktivitou zvanou land art ožila plocha náměstí TGM ve středu 6. listopadu a naše škola byla tradičně spolupořadatelem této události. Studenti semináře Vizuální kultura akci koordinovali, moderovali a také sami tvořili. Další třídy se land artu účastnily v hodinách výtvarné výchovy. Z nejrůznějších přírodnin – větví, šišek, dýní, šípků, listí atd. jsme letos skládali veliké srdce jako symbol toho dobrého v lidech i jako připomínku 30 let demokracie v naší zemi.

Koberec vznikal celý den a tak jsme byli vděční za výborné počasí. Sluníčko a teplo přilákaly množství návštěvníků a nás těšilo, že se zapojily nejen školky a školy, ale také jednotlivci i celé rodiny. Máme radost, že čím dál víc lidí bere akci za svou a vracejí se každý rok.

Smyslem je totiž nejen společné tvoření, ale i jedinečná šance setkat se ve veřejném prostoru s dalšími lidmi a posílit vztah k našemu městu.

Helena Netopilová

Krajské kolo logické olympiády 2019

 

19-lo-kk-1Krajské kolo logické olympiády, kterou pořádá společnost Mensa, se letos uskutečnilo 1.listopadu v Prostějově. Z nominačního kola postoupilo do krajského semifinále čtrnáct žáků naší školy:

Kryštof Olša (Ia), Filip Žydel (IIa), Eliška Andrýsková, Jáchym Kouba a Filip Večeřa (všichni IVa), Dominika Filipová (Vb), Ondrej Dulanský a Vendula Onderková (oba VIa), Darian Poljak(VIIa), Ondřej Foldyna (VIIB), Natálie Mandátová a Patrik Poljak (oba VIIIa), Matyáš Stojan a Jaroslav Hradil (oba VIIIb).

Naši žáci se statečně vypořádali se zadanými úkoly a důstojně reprezentovali naši školu. Nejlépe se umístili Jaroslav Hradil a Eliška Andrýsková, kteří ve svých kategoriích obsadili třetí místa a postupují do celostátního finále, které se bude konat na konci listopadu v Praze.

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím žákům přejeme hodně štěstí ve finále.

Mgr. Marta Lupačová

Nové knížky: říjen 2019

 

Vychází - po dlouhé době - další svazek málo známé ediční řady nakladatelství Olympia, tentokrát o opevněných církevních stavbách, studie o křížových výpravách, jakož i kniha o objevitelských cestách a plavbách Španělů v 16. století.

O skutečném světě, ve kterém žijeme, pojednávají ovšem spíše básně H.P. Lovecrafta, román D. Simmonse nebo antologie fantastických povídek o Praze!

M.K.

Úspěch našich studentů na Startup Weekendu

19-startup1Ve dnech 13.-15. září proběhla v Olomouci mezinárodní soutěž Startup Weekend. Úkolem účastníků je přijít s nápadem a během dvou dní vytvořit s pomocí mentorů byznys plán, který na konci prezentují porotě složené z podnikatelů a investorů.

Soutěže se zúčastnili 3 naši studenti a všichni uspěli. Na druhém místě se umístili studenti Jaroslav Hradil (oktáva b) a Filip Trhlík (septima b) se startupem PostBox, který za pomoci samoobslužných boxů řeší problém nedoručených balíků a zlepšuje poštovní služby.

Celou soutěž pak se svým týmem vyhrál David Stančík (oktáva a) se startupem Meetsy, který efektivně seznamuje zaměstnance korporací a umožňuje novým zaměstnancům rychlé začlenění do kolektivu.

Studentům děkujeme za reprezentaci školy a držíme jim palce při dalších aktivitách.

Úspěchy studentů 2017-2018

Fyzikální olympiáda

 

jméno třída umístění typ soutěže
Jana Pallová septima a 5. Fyzikální olympiáda kat. A krajské kolo
Vít Horčička septima a 6.
Jana Pallová septima a 4. Fyzikální olympiáda kat. B krajské kolo
Štěpán Zapadlo sexta a 3. Fyzikální olympiáda kat. C krajské kolo
Jaroslav Hradil sexta b 4.
Josef Zanáška 2b 7.
Radek Janečka 1b 2. Fyzikální olympiáda kat. D krajské kolo
Vít Ulehla kvinta a 4.
Tadeáš Böhm kvinta a 7.
David Tobolík kvinta b
Karel Prinz kvarta b 5. Fyzikální olympiáda kat. E krajské kolo
Filip Vrťo kvarta a 8.
Jakub Harašta kvarta b 10.
Tomáš Drkoš kvarta b 11.
Vendula Onderková kvarta a 16.
Anna Pecháčková kvarta a 1. Fyzikální olympiáda kat. E okresní kolo
Ondrej Dulanský kvarta a 2.
Tomáš Drkoš kvarta b 3.
Karel Prinz kvarta b 4.
Vendula Onderková kvarta a 5.-6.
Jakub Harašta kvarta b 5.-6.
Filip Vrťo kvarta a 7.
Jonáš Kolomazník kvarta a 8.
Martin Tomčala tercie a 1. Fyzikální olympiáda kat. F okresní kolo
Petr Příkazský tercie a 3.
Barbora Rychtová tercie a 4.
Oliver Punge tercie b 6.
Barbora Matějová tercie b 7.
Dominik Foltas tercie b 8.
Petra Bártová tercie a 9.
Matouš Kubíček tercie b 11.
Julie Skýpalová tercie b 12.
Matěj Běťák tercie a 13.
Lucie Pátková tercie b 16.

 

Filip Večeřa sekunda a 1. Fyzikální olympiáda  kat.G - Archimediáda okresní kolo
Daniel Hostášek sekunda a 2.
Adam Vrťo sekunda a 3.
Linda Tomišová sekunda a 5.-6.
Ela Kocfeldová sekunda a 5.-6.
Tomáš Chalupa sekunda a 8.

Naši dračí závodníci stáli na bedně

draci-lode20. června 2019 reprezentovala posádka studentů vyšších ročníků školu na Mistrovství dračích lodí v Hranicích. V silné konkurenci obsadila 5. místo. V rámci kategorie středních škol se umístila na 3. místě.

Z. Červená

Výsledky vodáckého dvojboje při sportovním dni na GJŠ

Ve středu 19.6. absolvovalo 48 zájemců z řad studentů 1. až 3. ročníků, kvint až septim v rámci sportovního dne školy na řece Bečvě soutěž ve vodáckém dvojboji. Vítězná posádka dívek ve složení Alena Greisslerová a Elena Křístková (obě septima b) absolvovaly závod ve slalomu a sjezdu v čase 6:46. Vítězné družstvo hochů Michal Tomaník (1 B) a Zdeněk Mach (kvinta b) dosáhlo času 4:47.

voda2 voda1

Vysvědčením a udílením ředitelských pochval skončil školní rok 2018-2019

19-zverecne-pochvaly-22Po obdržení výročního vysvědčení čekalo na nejlepší reprezentanty našeho gymnázia udílení pochval za skvělou reprezentaci v krajských, celostátních i mezinárodních vědomostních i dovednostních soutěžích.

Po shromáždění v aule školy nejprve studenti nižšího a poté i vyššícho gymnázia obdrželi pochvalu a také si vyslechli poděkování ředitele školy Mgr. Jana Rašky za skvělou reprezentaci našeho gymnázia, města, kraje a mnohdy i celé republiky.

Držíme pallce, aby se jim dařilo stejně dobře i v příštím školním roce, a přejeme krásné prázdniny.

Žákyně GJŠ zazářily v matematické olympiádě Štýrska a Korutan

19-mo-styrsko-3Ve dnech 17.-19. června 2019 proběhlo ve Štýrském Aichdorfu u Judenburfu finálové kolo Matematické olympiády Štýrska a Korutan.

Této olympiády se zástupci naši školy účastní již 21 roků. Mezi 55 místními finalisty jsme jako zahraniční hosté měli letos tři reprezentanty.

Na soutěži, která probíhala v překrásném penzionu Wilhelmer bylo ale nejkrásnější, že dvě naše žákyně tuto soutěž suverénně vyhrály!

V absolutním pořadí získala 2. místo Anička Pecháčková (kvinta b) a vítězkou se stala Vendula Onderková (kvinta b).

Proti všem předpovědím nám parádně vyšlo i počasí a tak jsme si užili velmi úspěšnou akci a výlet do Rakouska.

Oběma našim reprezentantkám GRATULUJEME a přejeme mnoho úspěchů v dalších matematických soutěžích.


I díky podobným skvělým úspěchům májí žáci naší školy otevřenou cestu a pozvánky do mnoha soutěží nejen u nás, ale také v zahraničí. S matematikou navštěvujeme Itálii, Polsko, Bulharsko a Rakousko.

Mgr. Jan Raška

Workshop záchranářů na GJŠ

19-prvni-pomoc-02Ve dnech 19. a 20. června se na naší škole sjelo 6 záchranářů ze Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, aby proškolili naše žáky a zaměstnance v oblasti poskytnutí první pomoci.

Žáci i zaměstnanci školy byli rozděleni do několika skupin po 20 účastnících. Nejprve se všichni sešli v aule, kde probíhala teoretická část s video ukázkami, např. epileptického záchvatu nebo zlomeniny. Na závěr jsme slyšeli několik záznamů autentického telefonního rozhovoru se záchrannou službou na čísle 155.

Poté se účastníci rozešli do jednotlivých tříd, kde už na ně čekali záchranáři s praktickými ukázkami, nácvikem poskytnutí první pomoci s neodkladnou resuscitací a všichni měli možnost vyzkoušet si práci s defibrilačním přístrojem.

Setkání se záchranáři bylo velmi zajímavé a přínosné. Věříme, že pokud by nějaká situace vyžadovala poskytnutí první pomoci, zvládneme to.

Mgr. Lenka Ticháčková

Posádky dračích lodí postoupily do republikového finále

19-draci-lodeV sobotu a neděli 25. a 26. května 2019 reprezentoval náš tým, tým studentů prvních až třetích ročníků naše gymnázium na festivalu dračích lodí na Laguně.

Všichni jsme podávali obdivuhodné výkony. V sobotu jsme se bez váhání vrhli na jízdy po 200 m trati a s naší desetimístní lodí obsadili v poměrně silné konkurenci krásné 1. místo a dvacetimístní 2. místo.

V neděli nás čekala jízda na 1000 m, ke které jsme se všichni bravurně postavili čelem a s naší dvacetimístní lodí vybojovali 1. místo.

Těmito úspěchy jsme si zajistili postup na Mistrovství České republiky středních a základních škol, které proběhne v Hranicích na Moravě - a to 20. června.

Téměř celý víkend strávený závoděním se nám opravdu vyplatil a náramně jsme si jej užili!

Klára Chalupová, 2.B

Dívčí družstvo bodovalo v atletickém Poháru rozhlasu

19-pohar-rozhlasuV Šumperku se  23.5.2019  konalo krajské kolo atletické soutěže Poháru rozhlasu. I přes nepříznivé počasí předvedly dívky své maximum  a obsadily 2. místo a mnohé si vylepšily své osobní výkony. Bohužel na postup republikového finále do  Plzně to nestačilo. Přesto družstvo starších dívek dosáhlo nejlepšího umístění v historii GJŠ.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy těmto dívkám: Alici Florekové, Tereze Válkové, Adéle Mikešové, Haně Dohnalové, Eleně Laitochové, Barboře Rychtové, Ele Kocfeldové, Kláře Chmelařové, Vendule Říhoškové a Iloně Szárazové.

V soutěži Europa secura vybojovali studenti GJŠ celostátní kolo

19-eu-secura-01Dne 21. května se v DDM v Olomouci uskutečnila druhá část krajského kola soutěže EuropaSecura pro nejlepší družstva z Olomouckého kraje. Zúčastněná družstva muselaobhajovat svou bezpečnostní analýzu, kterou napsala v rámci předešlého kola, a zároveň si připravila oponenturu na bezpečností analýzy ostatních soutěžních družstev.

Naši školu reprezentovala 2 družstva. První ve složení Petr Majer, Pavel Švajka, Jakub Maťa (všichni z 1b) obsadilo krásné 2. místo. Naše družstvo ve složení Adam Menc, Václav Raška, David Houserek (všichni z 2b) zvítězilo a vybojovalo si účast v celostátním kole, které proběhne 10.-14. června na vojenské základně v Brdech.

Soutěž pro nás byla velkou zkušeností a samozřejmě se těšíme na další zajímavé zkušenosti z celostátního kola, kde máme možnost vyhrát zájezd do Bruselu.

Adam Menc 2b

Návštěva ČNB

Studenti dvouletého semináře z ekonomie se 29. května zúčastnili exkurze do Prahy. Hlavním bodem programu byla návštěva České národní banky a beseda s viceguvernérem  Ing. Tomášem Nidetzkým. Dále se studenti dle své volby mohli účastnit návštěvy Parlamentu České republiky při jeho zasedání, nebo Muzea smyslů. Po zasedání zbyl čas i na procházku po Pražském hradě.

V rámci návštěvy České národní banky byly studentům promítnuty dva filmy o historii peněz i o historii samotné ústřední banky. Pro zájemce, jeden z filmů je k dohledání na internetu (https://www.youtube.com/watch?v=HrQTBqxbNZ0). Dále následovala prohlídka expozice peněz, ve které studenti mohli vidět mince i bankovky, které se dochovaly z dřívějších let. Vystaveny byly i příklady falešných peněz. Vrcholem výstavy však byla jedinečná zlatá mince České národní banky.

Jedná se o vysokohmotnostní zlatou minci s nominální hodnotou 100 000 000 Kč, kterou Česká národní banka nechala vyrobit k letošnímu 100. výročí zavedení česko-slovenské koruny. Mince z ryzího zlata s průměrem 53,5 cm a o váze 130 kg byla od února do poloviny května k vidění na výstavě 100 let česko-slovenské koruny v Císařské konírně Pražského hradu. Po ukončení výstavy byla přesunuta do ČNB.

Byli jsme první návštěvníci, kteří mohli tuto minci v expozici vidět.

Po výstavě následovala beseda s viceguvernérem. Pan Ing. T. Nidetzký rozebíral témata, o která jej studenti předem požádali. Zodpovězeno bylo i mnoho dotazů, které vysvětlovaly chování české centrální banky v určitých ekonomických oblastech.

Následovala pauza na oběd, během které se účastníci exkurze mohli rozhodnout, zda se dále vzdělají v politice návštěvou zasedání poslanců v Parlamentu, nebo si vyzkouší, zda jsou jejich smysly odolné proti iluzím.

Studenti se z obou těchto aktivit vrátili nadšení, z čehož soudím, že si všichni účastníci exkurzi do Prahy užili. Proto mě, jakožto účastníkovi této exkurze, nezbývá než poděkovat paní zástupkyni L. Ticháčkové, že nám naplánovala výlet do Prahy, a také za neobyčejnou možnost diskuze s panem viceguvernérem ČNB Ing. T. Nidetzkým.

Autorky textu: Alena Kratochvílová & Jana Zavadilová, Seminář ekonomie.

Výuku chemie uzavřela exkurze do pivovaru

19-pivovar-07Tříleté studium chemie uzavřeli studenti septimy b a třetí b exkurzí do Pivovaru Přerov, ve kterém se pivo vaří už od roku 1872. A přestože pivovar se nachází jen pár metrů od školy, tak většina studentů měla možnost poprvé se podívat za jeho zdi a seznámit se s tradičním postupem výroby piva.

Dozvěděli se, že výroba piva začíná na varně, kde dochází ke zpracování  ječmenného sladu a probíhá zde rmutování, scezování a chmelovar. Pak se vyrobená mladina ochladí a na spilce kvasí 7 - 18 dní. Pivovar Přerov má své vlastní kvasnice, které si uchovává ve Výzkumném ústavu v Praze a každý rok si z jedné zkumavky pro svou potřebu kvasnice namnoží. Následuje dozrávání piva v ležáckých tancích 35 - 90 dní.

Po konečné filtraci přes křemelinu se pivo stáčí do sudů, lahví a plechovek. Pivovar Přerov ročně vyrobí 280 000 hl piva.

Exkurze studenty již tradičně velmi zajímala, a tak odcházeli spokojení a zase o kousek vzdělanější :)

Za PK chemie Simona Večeřová

Den občanské gramotnosti

Dne 23.5.2019 se žáci 3b a septim zúčastnili dvou besed v rámci Dne občanské gramotnosti na naší škole.

První beseda byla s Mgr. Adamem Kabelem, který působí na Filozofické fakultě UP Olomouc na Katedře politologie a evropských studií. Mgr. A. Kabele nám osvětlil historii Evropské unie, její fungování a její význam i to, jak se v průběhu let měnila a hlavně, kde nás v praxi může ovlivňovat. Nechyběla ani zmínka o chystaném výstupu Velké Británie z EU a některých lživých informacích na téma diktát Evropské unie.

Na závěr nám jako prvovoličům připomněl, že se o víkendu konají volby do Evropského parlamentu a že bychom určitě měli jít k volbám a zajímat se o naši budoucnost.

Po krátké přestávce následovala beseda s redaktorem zahraničního zpravodajství ČT Mgr. Michalem Bělkou. V úvodu nás seznámil s fungováním České televize a s tím, jaké úkoly musí plnit, jak je financována, kolik má zaměstnanců a další zajímavosti. Poté jsme shlédli video, ve kterém jsme mohli vidět, jak vypadá reportáž veřejnoprávní televize a stejné téma reportáže jsme mohli porovnat s tvůrcem na youtube, který mohl uvádět i subjektivní myšlenky a přidat i humor. Další částí besedy byla otázka dezinformací, mohli jsme vidět několik reportáží a dostali jsme návod, jak fake news rozpoznat.

Celé dopoledne jsme si moc užili a bylo to pro všechny určitě příjemné zpestření běžné výuky lidmi přímo z praxe.

Komárková Martina, 3b

Studentka GJŠ opět excelovala!

moot-court-logoDne 3. května se na Právnické fakultě Univerzity Palackého uskutečnilo finále Mezinárodního Středoškolského Moot Courtu (MSMC), do kterého postoupily ty nejlepší týmy z celé České republiky a ze Slovenska včetně naší studentky Eleny Sekaninové ze septimy b. Finále hodnotila odborná porota, kde zasedla i soudkyně Ústavního soudu České republiky JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. a veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

Elena bravurně zopakovala úspěchy z loňského roku a umístila se na skvělém 2. místě, zároveň si odnesla cenu za nejlepšího řečníka soutěže.

K dosaženému mimořádnému úspěchu blahopřeje předmětová komise společenských věd!

Reprezentační družstvo matematiků GJŠ na finále MO Itálie - Cesenatico 2019

19-cesenatico-09Ve dnech 2. - 5. května se družstvo matematiků GJŠ zúčastnilo finále Italské matematické olympiády, na které jsme byli pozváni jediní z ČR jako zahraniční hosté spolu s družstvy z Maďarska, Rumunska a Anglie.

V pátek dopoledne probíhala individuální soutěž. Naši školu zde reprezentoval Adam Zemánek. Ve velké konkurenci nejlepších italských matematiků se mu bohužel na medaili nepodařilo dosáhnout. Páteční odpoledne a sobotní dopoledne pak patřilo soutěži družstev. Zde se naše mladé družstvo ve složení Adam Zemánek, Amálie Dostalíková, Darian Poljak, Vendula Onderková, Michaela Svatošová a Karel Chwistek rozhodně neztratilo. Ve finále jsme se umístili na 18. místě z 36 postupujících družstev. Naši velmi mladí reprezentanti tak určitě nasbírali velice cenné zkušenosti do dalších let nejen pro týmové soutěže v matematice.

Celý pobyt ovšem nebyl pouze o matematice. Ve volném čase jsme poznávali starobylé přístavní město Cesenatico a navštívili jsme blízké turistické centrum Rimini a velice známý ministáteček San Marino. Tento pobyt pro nás tedy nebyl přínosný pouze v oblasti matematiky. Spoustu zážitků a nových informací si z něj odvážíme také z referátů, které si k zajímavostem podél naší cesty připravili všichni účastníci.

Vendula Onderková

Seminaristé byli v parlamentu

Dne 7. května jsme se někteří, v rámci semináře společenských věd, vydali na exkurzi do Prahy. Naším cílem byly budovy Parlamentu ČR na Malé Straně.

Po několikahodinové cestě vlakem nás provedli budovou Senátu, kde nás seznámili s její historií a současným fungováním zde sídlící instituce. Vítaným zpestřením této části byla beseda s panem Tomášem Goláňem, senátorem ze Zlína. Myslím, že všem nám jeho povídání přišlo velmi zajímavé. Byl nám tak předložen  jiný pohled na věc. Zážitkem se pro nás stala i návštěva Zeleného salonku v doprovodu pana senátora.

Následovalo volno na oběd a po něm návštěva budovy Poslanecké sněmovny. Tady nás už pouze provedli, ale více než z historie nám pověděli něco o současném fungování této komory Parlamentu. Věřím, že exkurze se nám všem líbila a odnesli jsme si z ní spoustu nových poznatků.

Tereza Horáková, 3b

Cenný chemický kov unikl jen o vlásek

19-cho-kk-bV úterý 30.4. na Katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc proběhlo krajské kolo Chemické olympiády kategorie B. Z naší školy se olympiády zúčastnili 2 studenti, Zdeněk Zapletálek ze VII.b a Alexandra Panáková ze 3a.

Zdeněk Zapletálek se umístil na výborném 4. místě.

Předmětová komise chemie gratuluje a děkuji za účast v chemické olympiádě.

Nejhezčí autobusové zastávky vyzdobili studenti GJŠ

zastavky1„Oblečte" autobusovou zastávku do velikonočního hávu – tak znělo zadání soutěže, pořádané městem Přerov. Do klání se zapojili dobrovolníci, kteří jarně vyzdobili deset zastávek. A návštěvníci webových stránek města pak hlasovali, která výzdoba se jim nejvíce líbila.

A kdo zvítězil? Nejvíce bodů získali studenti z Gymnázia Jakuba Škody, kteří prostor zastávky v ulici Šířava „oděli" do folklorních motivů. Na druhém místě stanuli opět studenti našeho gymnázia, kteří velikonoční výzdobou zkrášlili zastávku v Komenského ulici. A bronzovou příčku obsadili opět studenti GJŠ – a to se zastávkou v Čechově ulici.

Vítězná skupina dostala od města poukaz na občerstvení v hodnotě dva tisíce korun.

Zdroj: Prerov.eu

 

Vítězství v okresních kolech MO

mo-logoNa začátku dubna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády kategorií určených pro žáky základních škol a nižšího stupně gymnázií. Je velkým úspěchem, že všechny kategorie naši žáci vyhráli a vždy se nejméně dva umístili na pomyslných stupních vítězů.

Kategorii Z6 vyhrál Lucian Poljak z primy b a na druhém místě skončila Adéla Galnorová z primy a. Kategorii Z7 zcela ovládli naši žáci. Vyhrál Štěpán Pospíšil ze sekundy a. O druhé a třetí místo se podělili Alexandr Majer ze sekundy a a Martin Skýpala ze sekundy b.

Kategorii Z8 vyhrála Lenka Poljaková a třetí místo obsadil Filip Večeřa, oba z tercie a. Protože Lenka Poljaková již v lednu vyhrála okresní kolo kategorie Z9 a druhé místo obsadil Jan Navrátil z kvarty b, dá se bez nadsázky říci, že v letošním roce naši žáci v okresních kolech Matematické olympiády dominovali. Lenka ke svým úspěchům v okresním kole přidala ještě krásné čtvrté místo v krajském MO Z9.

Našim úspěšným mladým matematikům gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Návštěva Americké ambasády

V úterý dne 23.4. se septima a vydala na exkurzi do Prahy. Měli jsme domluvenou návštěvu Americké ambasády. Po příjezdu do Prahy jsme v dopoledních hodinách navštívili Americké centrum, kde jsme se setkali s americkým diplomatem. Dozvěděli jsme se více o náplni práce diplomata, o možnostech práce v diplomatických službách. Hlavním tématem byla politika amerického prezidenta D. Trumpa a nakonec jsme měli možnost ptát se na to, co nás zajímá. Celá beseda probíhala v angličtině.

Poté nám zástupkyně Americké ambasády Mgr. Jana Sehnálková (už česky) přiblížila americký volební systém a celkově politický systém v USA.

Nakonec naší exkurze jsme navštívili historickou budovu nově otevřeného Národního muzea, kde jsme si prohlédli Česko-slovenskou výstavu.

Běhalová, Dostalíková – septima a

Exkurze do Hodonína 2019

19-hodonin-05Ve středu 10. 4. jsme se vypravili do Hodonína na exkurzi do Muzea naftového dobývání, abychom pronikli hlouběji do významu historie a zpracování této důležité suroviny. Muzeum nabízelo spoustu zajímavých exponátů. Stojí za to vyzdvihnout, že si nadšenci z Hodonína založili toto muzeum sami v bývalé Redlichově vile. Snažili se sehnat technické kuriozity z geologie dobývání ropy a zemního plynu a tím se muzeum stalo velmi zajímavé. Mohli jsme vyzkoušet, jak se šíří seizmické vlnění, nebo že je ropa lehčí než voda. Dozvěděli jsme se také spoustu historických faktů.

Celou budovou nás provedl, kromě samotného pana průvodce, také malý mazlivý pejsek, prý paní ředitelka muzea. Exkurze byla velmi zajímavá a plná nových poznatků. Myslím, že jsme si ji všichni velice užili.

Barbora Furchová, 2a

Španělská kultura křížem krážem

19-sj-zajezd

Ve středu 3.4.2019 jsme se i s naší paní učitelkou vypravili do Prahy na program "Španělská kultura křížem krážem", abychom se dozvěděli něco víc o Španělsku, flamencu a taky ochutnali tamní speciality.

Ale předtím, než jsme se vydali poznávat španělskou kulturu, jsme se stavili v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur na výstavu Indiáni Jižní Ameriky. Výstavu jsme si procházeli bez průvodce, a tak si ji každý mohl projít svým vlastním tempem. A protože byli někteří rychlejší, mohli si také projít stálou expozici Kultury Austrálie a Oceánie. Myslím, že hodně z nás si hlavně užilo hru na indiánské tradiční nástroje, kterou jsme si mohli vyzkoušet.

Z Náprstkova muzea jsme už mířili přímo do centra ITAKA na program. Ten začal krátkou ukázkou flamenca, která byla velice působivá, a jako bonus na nás kytarista během minikoncertu mluvil pouze španělsky.

Poté všechny účastníky rozdělili do tří skupin, a tak se stalo, že někteří z nás se oddělili. Já jsem začínala ve Žlutém sále povídáním o hře na nástroj cajón. Pokračovali jsme do Červeného sálu na povídání o dílech španělské literatury a flamenkovém oblečení. Přes Zelený sál, kde jsme si řekli něco o dalších úředních jazycích Španělska a složili mapu, jsme se dostali do Foyer, kde už nás čekala slíbená ochutnávka jídel a taky kvíz a křížovka s možností výhry, kterou byla právě hodina flamenca. Tu ovšem nikdo z naší skupiny nevyhrál. A pak už jen hurá domů.

Lenka Skácelová, 1.b

ATS