Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

V průběhu měsíce března se v Olomouci konala krajská kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naše gymnázium mělo zastoupení ve dvou kategoriích. Linda Dorazilová soutěžila v kategorii tercií a kvart víceletých gymnázií a umístila se na druhém místě. Jan Pospíšilík v kategorii vyšších ročníků gymnázií a středních škol získal třinácté místo.

Blahopřejeme oběma soutěžícím k dosaženým výsledkům.

Pemap