Excelence středních škol 2015 - Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015

V předloňském ročníku Excelence 2013 jsme obsadili 6. místo mezi středními školami ČR,
v loňském ročníku Excelence 2014, jsme v celé ČR obsadili 4. místo
a letos jsme v Excelenci 2015 na 5. místě v ČR v hodnocení všech středních škol. (viz. tabulka)


Na toto tradiční špičkové umístění v celostátním srovnávání středních škol jsme pyšní
a rádi jím dokladujeme vysokou kvalitu práce s nadanými žáky na GJŠ Přerov.

Program EXCELENCE

Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o nadané žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.

Jan Raška – ředitel GJŠ Přerov

ČEZ