Udělování ředitelských pochval 2015

Pochvaly-21

Závěr školního roku na Gymnáziu Jakuba Škody patří již každoročně udělování pochval ředitele školy studentům, kteří reprezentují školu v široké řadě vědomostních i dovednostních soutěží i olympiád. Téměř plná starobylá aula školy ocenila potleskem každého, kdo přispěl svým umem k šíření dobrého jména našeho gymnázia, města Přerova, olomouckého kraje a dokonce i České republiky.

Fotografie těch nejlepších a zvláště pak Mariana Poljaka - našeho reprezentanta na mezinárodní matematické olympiádě v Thajsku - si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Vedení školy ještě jednou všem oceněným studentům děkuje za vzornou reprezentaci, a přeje krásné zasloužené prázdniny. 

Pemap