Slavnostní vyhlašování výsledků matematických a fyzikálních olympiád 2015

2015-olympiady-f 2015-olympiady-mDne 17. června proběhlo jako každoročně slavnostní předávání diplomů, účastnických listů a věcných odměn vítězům a úspěšným řešitelům okresních a krajských kol matematických a fyzikálních olympiád.

Ředitel školy Mgr. Jan Raška spolu s předsedkyněmi předmětových komisí matematiky Mgr. Jitkou Čtvrtníčkovou a fyziky RNDr. Dagmar Kaštilovou předali diplomy a věcné ceny všem vítězům a úspěšným řešitelům, a poděkovali jim za vynikajicí reprezentaci školy.

Na fotografiích můžete vidět všechny v tento den oceněné účastníky. Ostatním vítězům a úspěšným řešitelům, kteří na fotografiích chybí z důvodů nemoci, či reprezentace školy, budou ocenění předána později.

PSS