Zisk stipendia: Deutsch-Wettbewerb 2015

Adéla Spurná (VI b) prokázala své výborné znalosti němčiny v soutěži, kterou pořádá ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen). Soutěž probíhá korespondenční formou, podmínky účasti jsou přesně vymezeny, je dána i věková hranice. Většinu účastníků tvoří žáci z tzv. DSD-Schulen, což jsou školy, na kterých působí rodilí mluvčí a výstupní úrovní je C 1. Tyto školy vysílají dva žáky, ostatní instituce mají k dispozici pouze jediné místo. V silné konkurenci z celé České republiky předvedla Adéla znalost němčiny na úrovni, kterou rodilí mluvčí ocenili udělením stipendia. Jedná se o třítýdenní stipendium v Německu, v Marburgu od 13. 6. do 4. 7. 2015.

Za zmínku určitě stojí, že žáci GJŠ se uvedené soutěže dosud zúčastnili třikrát a vždy získali stipendium v Německu!

PhDr. Helena Krejčířová