Semináře "PMT"

MOSemináře v rámci řešení projektu „Příprava matematických talentů“, probíhají pravidelně každý týden na GJŠ v učebně 2B od 14 hodin.

Odborným lektorem je RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.

Pemap